דברי יו"ר הועדה

ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה

ארץ ישראל למודת היסטוריה של רעידות אדמה שגרמו לאסונות המוניים המלווים בעשרות אלפי הרוגים ובהרס רב. עדויות גיאולוגיות מצביעות על התרחשותן של רעידות אדמה בעוצמות גבוהות בסמיכות מדאיגה למרכזי האוכלוסייה של מדינת ישראל והניטור הסיסמולוגי ב- 30 השנים האחרונות מאשש את עובדת המשך היותנו מדינה החשופה לסיכונים מרעידות אדמה הרסניות.

על פי הידע והמידע הקיימים בישראל ובעולם, אין ספק כי כל אזרחי מדינת ישראל (כמו גם שכנינו) נמצאים בטווח פגיעתן של רעידות אדמה חזקות. למרות העובדה, שרעידות אדמה חזקות אינן שכיחות באזורנו, התרחשותן היא בלתי נמנעת וידועה מראש.

ללא נקיטת פעולות היערכות מקדימה, נתון כל מבוגר או ילד בישראל בסכנה ממשית. סכנה זאת עלולה להוות גם איום קיומי על מדינת ישראל כולה.

הניסיון שנצבר בעולם מוכיח שהיערכות מתאימה של האזרחים לקראת רעידת אדמה והתנהגות נכונה בעת התרחשותה הצילו נפשות רבות ומזערו את הנזק לרכוש. אתר זה מיועד לכל אדם המבקש להיערך להתרחשותה של רעידת אדמה חזקה בישראל. בנוסף, משמש האתר מקור ידע מקצועי בנושא עבור אנשי מקצוע מתחומים שונים.

ד"ר אבי שפירא,

יו"ר הועדה הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה,                                                           

משרד התשתיות הלאומיות

 

 

פעילות ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידת אדמה ​

בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה ב-1999 בתורכיה, רעידה שהמחישה פעם נוספת את פגיעותה של כל מדינה להרס העצום העלול להיגרם מרעידת אדמה, החליטה ממשלת ישראל להיערך לאפשרות של רעידת אדמה חזקה בישראל. באוגוסט 1999 מינתה הממשלה ועדת שרים להיערכות לרעידות אדמה. ועדת שרים זאת מינתה כגוף מטה, את "ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה" [להלן: ועדת ההיגוי]. בועדת ההיגוי כ- 40 נציגים של משרדי ממשלה, פיקוד העורף, גופי חירום, מכוני מחקר וארגונים אזרחיים. ועדת ההיגוי עוסקת בתיאום ובקרה על פעולות כלל משרדי הממשלה, גופי החירום ומכוני המחקר, במכלול סוגיות ההיערכות להתרחשותה של רעידת אדמה חזקה בישראל. ועדת ההיגוי מתמקדת בעשייה, בתחומים הבאים:

 

בנייה ותשתיות:

הדרך למנוע אסון כתוצאה מרעידת אדמה היא על ידי שיפור עמידות המבנים והתשתיות בפני זעזועי רעידת אדמה. לצורך כך יוזמת הועדה ואף מממנת את פיתוחם ועדכונם של תקני בנייה, המשפרים את עמידותם של מבני מגורים ומבני ציבור, כמו גם את עמידותן של תשתיות תעשייתיות ואחרות. הועדה אף יוזמת ותומכת במחקרים העוסקים בפיתוח שיטות בנייה בעלות עמידות גבוהה לרעידות אדמה וכן שואפת להקמת מאגר מידע הנדסי שיאפשר סיווג כל הבניינים והתשתיות הקיימים בארץ, על פי גילם, טיפוס הבנייה ומאפיינים הנדסיים אחרים. בתחום הבנייה הקיימת, שותפה ועדת ההיגוי לפיתוח "תמ"א 38", תוכנית לעידוד חיזוק מבני מגורים ואף ייזמה תוכנית ממשלתית מתוקצבת לחיזוקם של מבני ציבור הנמצאים בבעלות משרדים ממשלתיים.

 

מחקר גיאולוגי, סיסמולוגי וגיאוגרפי: 

ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה, פועלת להגדלת בסיס הידע בתחומי המחקר הגיאולוגי, הסיסמולוגי והגיאוגרפי, תחומים בעלי השפעה רבה על היערכות המדינה לרעידות אדמה. כחלק מפעילות זאת יוזמת הועדה ומממנת מחקרים למיפוי שברים גיאולוגים, אפיון סיכוני צונאמי ואפיון אזורים גיאוגרפיים על פי פוטנציאל תאוצת הקרקע שלהם, התנזלות וגלישת מדרונות. נתונים אלו, ביחד עם מאגר המידע ההנדסי שנזכר להלן, יהוו ביחד בסיס מידע המאפשר ביצוע הערכות סיכונים ותרחישי רעידת אדמה במתווים שונים. מיזם חשוב נוסף אותו מובילה הועדה, עוסק בבחינת שילובן של מערכות התראה ארציות ומקומיות לרעידות אדמה.

 

הסברה לציבור:

הניסיון העולמי מלמד כי היערכות נכונה של האזרחים לקראת רעידת אדמה, והתנהגות על פי הנחיות ההתגוננות בעת הרעידה, הצילו חיים רבים. ועדת ההיגוי משקיעה מאמצים רבים, לקידום המודעות בקרב הציבור הרחב, לסיכוני רעידות אדמה בישראל, ולהקניית ידע בנושאי התגוננות והיערכות אישית וארגונית. הועדה מקדמת, ביחד עם גופי הביצוע, בנייה והפעלה של תוכניות הדרכה בבתי ספר, בארגונים ובמקומות עבודה במגזר הפרטי והציבורי, כמו גם בקרב ממוני בטחון במערכות השונות. בנוסף, פועלת הועדה להפקת אמצעי הסברה ולביצוען בפועל של פעולות הסברה, לציבור הרחב, באמצעות הטלוויזיה, הרדיו, האינטרנט ובאמצעות הפצת חומרי מידע בשיתוף עם רשויות מקומיות.  

 

הכשרה מקצועית: 

בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, גופי החירום וגופים אזרחיים, משקיעה ועדת ההיגוי משאבים רבים בבנייתן של תוכניות הכשרה. מטרת התוכניות לקדם את הידע והכלים העומדים לרשותם של אנשי מקצוע מתחומים ומגזרים שונים, על מנת לשפר את תוכניות ההיערכות המונעת ואת יכולות המענה של הארגון בו הם עובדים. בין יתר תוכניות ההכשרה בהן הייתה ועדת ההיגוי מעורבת, ניתן למנות את תחומי ההנדסה, חילוץ, הערכת צורכי אוכלוסייה, סיוע בינ"ל, הסברה, ומשלחות לימוד לאתרי רעידת אדמה בעולם.  

 

 

הרכב הועדה

constitution.jpg