מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 43

משולחן המנכ"ל מספר 43 עוסק בנושאים הבאים: אשף רקפת באינטרנט, מרכז התמרות באינטרנט, מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3, מסמך ריכוז מצלמות מאושרות באתר המרכז למיפוי ישראל דרוג למצלמות אנלוגיות, מיפוי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ או רב-להב), אתר אינטרנט חדש למפ"י, מחשבון לאומדן אגרת ביקורת​

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל