מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 52

הצעה להשתתפות בתהליך כתיבת אתיקה מקצועית, מפגשי מודדים, הערכות לאישור מצלמות על כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ), טיוטת הנחיית המנהל 1.2018. בדיקה ואישור כשירות של תחנה כוללת, טיוטת הנחיית מנהל 4.2017. מדידה והכנת תצ"ר

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל