מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 51

​​​​הנחיית הממונה על תאגידי המים והביוב בנושא פתיחת שוחות ביוב, עיכוב בהערכות לפתיחת קורס עריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת, אישור למערך פרטי של תחנות קבועות, ספריה דיגיטלית של ספרות מקצועית באתר המרכז למיפוי ישראל, חידושים במערכת טופוקד​

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל