מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 49

המרכז למיפוי ישראל מזמין בכל שנה צילום אווירי בכיסוי נרחב לצרכים שונים: תיעוד בארכיון הלאומי לתצלומי אוויר, הכנת אורתופוטו בכיסוי ארצי, עדכון מודל הגבהים הארצי, עדכון הבנט"ל – בסיס הנתונים הטופוגרפי לאומי, עדכון סדרות המפות 1:50,000, סדרות של מפות אחרות ועוד. הזמנת העבודה מתבצעת באמצעות מכרז פומבי;​

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל