מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 47

​​שינוי מיקום תחנת כרם שלום ברשת תחנות הקבע, מדידות בפרויקטים הנדסיים המבוצעים על ידי חברות בין-לאומיות, הערכות לסיום פעילות הצילום במצלמה האנלוגית של המרכז למיפוי ישראל, הקמת מחלקה לביקורת תת"ג, הצעה לשיתוף פעולה במסגרת פרויקט עדכון וציפוף רשת הבקרה האנכית הלאומית, תכנית לציפוף רשת הבקרה האנכית בגוש דן והסביבה​​

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל