מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 53

פיילוט הגשת מפות להיתר בניה במערכת טופוקד: ביום רביעי 7.11.2018 יצא לדרך פיילוט רישוי זמין לממשק בין המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון; נבחרו 5 ועדות שישתתפו בו: נצרת עילית, כרמיאל, אשדוד, נגב מערבי והראל. הפיילוט מהווה צעד משמעותי בקידום שיתוף הפעולה עם מנהל התכנון. ​

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל