קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפה טופוגרפית-תל אביב-יפו(כולל לוד)-1:100,000מפה טופוגרפית-תל אביב-יפו(כולל לוד)-1:100,000מפה טופוגרפית-תל אביב-יפו(כולל לוד)-1:100,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1078.aspxמפות טופוגרפיות
מפה ימית תל-אביבמפה ימית תל-אביבמפה ימית תל-אביבhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/mapaYamitTelAviv.aspxמפות ימיות
​מפה טופוגרפית של חדרה,1:50,000​מפה טופוגרפית של חדרה,1:50,000​מפה טופוגרפית של חדרה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/haddera50000.aspxמפות טופוגרפיות
צפת 1:50,000מפה טופוגרפית של צפת בקנה מידה 1:50,000צפת 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/zfat50000.aspxמפות טופוגרפיות
מפות ערים עם גושים-אשקלון-1:10,000מפות ערים עם גושים-אשקלון-1:10,000מפות ערים עם גושים-אשקלון-1:10,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/3302.aspxמפות ערים עם גושים
ציפורי 1:25,000מפות סימון שבילים של ציפורי בקנה מידה 1:25,000ציפורי 1:25,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/3343.aspxמפות טופוגרפיות

 

 

מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות סרוקות 1:50,000מפות בקנ"מ 1:50,000 המפות בפריסה ארצית בחלוקה ל-28 גיליונות. המפות מציגות כבישים, סוגי צמחייה, הידרולוגיה, נתוני גובה, מידע תיירותי וכד'.מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspxמוצרים דיגיטליים
קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISנתוני גובה בפורמט DIS-REG – מוצר המציג ה-DEM הרגולרי בצירוף נקודות אי-רציפות טופוגרפיות (לדג': נחל, מצוק, כביש).קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים
אורתופוטו 0.25 מטרהאורתופוטו הינו מפת תצלום אשר יכולה לשמש כרקע לתכנון וליישומים גיאוגרפיים במערכות ממ"ג עירוניות, לפיקוח ומעקב אחר חריגות בנייה, לעדכון מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות ועוד. דיוק מקום של האורתופוטו, ברזולוציה קרקעית של 25 ס"מ לפיקסל, הינו 1.25 -/+ מ', ב-90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 2.5 -/+ מ'. דיוק המקום של האורתופוטו ברזולוציה קרקעית של 50 ס"מ לפיקסל, הינו 2.50 -/+ מ' ב- 90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 5 -/+ מ'.​אורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspxמוצרים דיגיטליים
גיאוקודמכיל את השכבות: כבישים ודרכים בעלי שם רחוב, מרכז יישוב, מרכז כביש, מרכז רחוב, כתובות המוטלות על ציר הכביש. מיועד ליישומי geocoding (המרת כתובות ל-XY)גיאוקודhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/geocode.aspxמוצרים דיגיטליים

 

 

מפת ישראל פיזית עם גווני גובהמפת ישראל פיזית עם גווני גובהhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1001_e.aspxמוצרי תצ"א