קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אטלס ישראל החדש-האטלס הלאומיאטלס ישראל החדש-האטלס הלאומיאטלס ישראל החדש-האטלס הלאומיhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/new_atlas.aspxאטלסים
מפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשהמפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשהhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap50000.aspxמפות
​​מפות נייר 1:100,000 מהדורה חדשה ממוחשבת​​​​מפות נייר 1:100,000 מהדורה חדשה ממוחשבת​​http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap100000.aspxמפות
מפה פיזית בקנ"מ 1:250,000מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:250,000מפה פיזית בקנ"מ 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topo250.aspxמפות טיולים
מפות עיר לפי דרישת העיר​​​מפות נייר - מפות עיר מהדורה חדשה ממוחשבתמפות עיר לפי דרישת העירhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/citymap.aspxמפות
מפת עולם מדינית.מפת עולם מדינית.מפת עולם מדינית.http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/olamMedinit.aspxמפות כלליות

 

 

מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISנתוני גובה בפורמט DIS-REG – מוצר המציג ה-DEM הרגולרי בצירוף נקודות אי-רציפות טופוגרפיות (לדג': נחל, מצוק, כביש).קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות סרוקות 1:50,000מפות בקנ"מ 1:50,000 המפות בפריסה ארצית בחלוקה ל-28 גיליונות. המפות מציגות כבישים, סוגי צמחייה, הידרולוגיה, נתוני גובה, מידע תיירותי וכד'.מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים
אורתופוטו 0.25 מטרהאורתופוטו הינו מפת תצלום אשר יכולה לשמש כרקע לתכנון וליישומים גיאוגרפיים במערכות ממ"ג עירוניות, לפיקוח ומעקב אחר חריגות בנייה, לעדכון מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות ועוד. דיוק מקום של האורתופוטו, ברזולוציה קרקעית של 25 ס"מ לפיקסל, הינו 1.25 -/+ מ', ב-90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 2.5 -/+ מ'. דיוק המקום של האורתופוטו ברזולוציה קרקעית של 50 ס"מ לפיקסל, הינו 2.50 -/+ מ' ב- 90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 5 -/+ מ'.​אורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תחבורהמערך נתוני תחבורהמערך נתוני תחבורהhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maharachNetuneiTachbura.aspxמוצרים דיגיטליים