קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/netanya50000.aspx
מפה טופוגרפית של ראשון לציון,1:50,000מפה טופוגרפית של ראשון לציון,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/rishonLetsiyon50000.aspx
מפה טופוגרפית-נתניה-1:100,000מפה טופוגרפית-נתניה-1:100,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1066_e.aspx
מפה טופוגרפית של חיפה,1:50,000מפה טופוגרפית של חיפה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/haifa50000.aspx
סט מפות טופוגרפיות, 1:50,000סט מפות טופוגרפיות, 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/allTopo50000.aspx
מפה פיזית מדינית של המזרח התיכון (במוקד עירק),1:5,000,000מפה פיזית מדינית של המזרח התיכון (במוקד עירק),1:5,000,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/Iraq.aspx

 

 

קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISקבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspx
מפות סרוקות 1:50,000מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspx
מפתח גושיםמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspx
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspx
מפה סרוקה 1:400,000מפה סרוקה 1:400,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster400000.aspx
מפה סרוקה 1:700,000מפה סרוקה 1:700,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster700000.aspx