קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפות סרוקות 1:250,000מפות סרוקות 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster250000.aspx
ציפורי 1:25,000ציפורי 1:25,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/3343.aspx
ישראל, מפה גיאולוגית, גליון דרום, 1:250,000ישראל, מפה גיאולוגית, גליון דרום, 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/GelogicMapSouth250000.aspx
אריאל 1:50,000אריאל 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/ariel50000.aspx
מפת מידבא ( מפה מודפסת)מפת מידבא ( מפה מודפסת)http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1733.aspx
מפה טופוגרפית של כרמיאל,1:25,000מפה טופוגרפית של כרמיאל,1:25,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/carmihel.aspx

 

 

קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISקבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspx
מפות סרוקות 1:50,000מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspx
מפתח גושיםמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspx
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspx
מפות סרוקות 1:250,000מפות סרוקות 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster250000.aspx
אורתופוטו 0.25 מטראורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspx