קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפה טופוגרפית-נתניה-1:100,000מפה טופוגרפית-נתניה-1:100,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1066_e.aspx
מפות סרוקות 1:250,000מפות סרוקות 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster250000.aspx
מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/netanya50000.aspx
מפה טופוגרפית של חיפה,1:50,000מפה טופוגרפית של חיפה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/haifa50000.aspx
מפת דרכים פיסית של ישראל, 1:500,000מפת דרכים פיסית של ישראל, 1:500,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/18154.aspx
מפת ערים-חיפה (כולל הקריות), 1:12,500מפת ערים-חיפה (כולל הקריות), 1:12,500http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1248.aspx

 

 

מפתח גושיםמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspx
קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISקבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspx
מפות סרוקות 1:50,000מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspx
מפות סרוקות 1:250,000מפות סרוקות 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster250000.aspx
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspx
גיאוקודגיאוקודhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/geocode.aspx