קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/netanya50000.aspxמפות טופוגרפיות
מפת טיולים וסימון שבילים מישור חוף הנגב,1:50,000מפת טיולים וסימון שבילים מישור חוף הנגב,1:50,000מפת טיולים וסימון שבילים מישור חוף הנגב,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/simunShvilim13_50000.aspxמפות סימון שבילים
מפת דרכים לנסיעות באוטומובילים (אנגלית), 1:500,000מפת דרכים לנסיעות באוטומובילים (אנגלית), 1:500,000מפת דרכים לנסיעות באוטומובילים (אנגלית), 1:500,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/6118.aspxמפות ארכיוניות
סט מפות טופוגרפיות, 1:50,000סט מפות טופוגרפיות, 1:50,000סט מפות טופוגרפיות, 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/allTopo50000.aspxמפות טופוגרפיות
מפת העיר לוד (כולל רמלה)-1:12,500מפת העיר לוד (כולל רמלה)-1:12,500מפת העיר לוד (כולל רמלה)-1:12,500http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1277.aspxמפות ערים
מפות סרוקות 1:250,000מפות בקנ"מ 1:250,000 – מפות בפריסה ארצית בחלוקה לשני גליונות (צפוני ודרומי)מפות סרוקות 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster250000.aspxמוצרים דיגיטליים

 

 

מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISנתוני גובה בפורמט DIS-REG – מוצר המציג ה-DEM הרגולרי בצירוף נקודות אי-רציפות טופוגרפיות (לדג': נחל, מצוק, כביש).קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות סרוקות 1:50,000מפות בקנ"מ 1:50,000 המפות בפריסה ארצית בחלוקה ל-28 גיליונות. המפות מציגות כבישים, סוגי צמחייה, הידרולוגיה, נתוני גובה, מידע תיירותי וכד'.מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים
אורתופוטו 0.25 מטרהאורתופוטו הינו מפת תצלום אשר יכולה לשמש כרקע לתכנון וליישומים גיאוגרפיים במערכות ממ"ג עירוניות, לפיקוח ומעקב אחר חריגות בנייה, לעדכון מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות ועוד. דיוק מקום של האורתופוטו, ברזולוציה קרקעית של 25 ס"מ לפיקסל, הינו 1.25 -/+ מ', ב-90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 2.5 -/+ מ'. דיוק המקום של האורתופוטו ברזולוציה קרקעית של 50 ס"מ לפיקסל, הינו 2.50 -/+ מ' ב- 90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 5 -/+ מ'.​אורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תחבורהמערך נתוני תחבורהמערך נתוני תחבורהhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maharachNetuneiTachbura.aspxמוצרים דיגיטליים

 

 

מפת ישראל פיזית עם גווני גובהמפת ישראל פיזית עם גווני גובהhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1001_e.aspxמוצרי תצ"א