מפרט לאומי לקובץ מיפוי

צוות טכנולוגיות ותקני מידע (וועדה בין משרדית לממ"ג) דן בפגישותיו בצרכים ובדרישות של כלל משרדי הממשלה. במסגרת פעילות הדנה בתחלופת מידע גיאוגרפי בין משרדי ממשלה הועלתה דרישה לקביעת נוהל אחיד להגשת קבצי מיפוי. הדרישה התעוררה מצורך הולך וגדל בשיתוף מידע גיאוגרפי בין גופים ממשלתיים ועדות מקומיות וגופים פרטיים.
הוחלט על כתיבת מפרט מיפוי אשר ירכז את דרישות השוק ויקבע נוהל אחיד להגשת קבצי מיפוי. כתיבת הנוהל החדש בוצעה במקביל לסקירה של המפרטים הנפוצים כיום בשוק.
מפרט 827.1 ומפרט המדידה של נוהל מבא"ת נמצאים בשימוש נרחב אך חסרה בהם התמיכה בנושאי קדסטר, סקרי תשתיות, מפות להיתרי בניה ומפות עדות. גופים המנהלים ומתחזקים תשתיות (חח"י ,תאגידי תקשורת, תאגידי מים וכו') יוצרים מפרטים לשימושם הפרטי. מפרטים הנדסיים אלו מתמחים בתשתיות אותה הם מנהלים אך הם מפורטים ומורכבים מדי מכדי לשמש כבסיס לתקן הרצוי. לאחר ביצוע הסקירה הוחלט על יצירת מפרט מבוסס מבא"ת הכולל הרחבות המאפשרות לו להגיע לרמת דיוק והפירוט שאופיינו ע"י צוות טכנולוגיות ותקני מידע של הוועדה הבין משרדית. המפרט החדש נכתב תוך הקפדה על נהלי אבטחת איכות ובקרת איכות של שיטות המדידה והמיפוי.