רשימת כל המודדים

כספיחגיHKS623
רגבמיכהMRG454
נוריאלעודדNUR916
שניידררונןRSN844
וידריוסףYVI784
סולםמיכאלMSG870
יעקובעמאדAYK868
זהראןסמעאןSZH646
קסוםחוסיןHQA1140
תייםסאמרSTI766
חאייקהאניHHI774
עליחירHAL933
בדארנהעבדאללהABD751
שאהיןסלימאןSAS819
אסמאעילראוףRES971
יאסיןתמיםTYA802
יאסיןבכר עומרBYS1053
אבו-לילאחמדABA706
סמעאןאוסאמהOSM940
שאהיןולידVSA1006
עלייוסףYEL787
סווידמחבובSUM1003
ח'מיסהסאדקSHM966
סאפיהפאדיFSA1089
סאלחסמירSMS948
אסמאעיליחיאIAS818
דחלהעאדל סובADH881
שעבאןמוחמדMSA670
עדויזיידZAD986
זועבי(סלאח)איהאבEZO755
סרחאןעומרOSR938
אבו-חרירהאדיבADA791
חטיבמועמרMHT968
מולאאחסאןAMU944
אבו-יוסףסאלחSAY960
דאהרגודאתJDA838
אבו-רישפואדFAR811
בדראןמאמוןBDM750
ג'מלח'ירHJI1041
דלהעסאםEDL893
חוריאלעפוALH1008
שאוגןבברסIVS1036
עואודהסלאמהSAW1146
עואודהסמואלSAV994
בדארנהיוסףYBD981
טאהאטאהאTTA712
עבד אלחליםחוסייןHAA934
חסיאןעמאדAHS973
גרייבעלאאGRA906
חלבילביבLHL808
סלעדורוןSLD946
קראזוהרZKR1135
סעידעבדאללהASA762
עאסיפהדGFA793
תומא-חורידיאבDTH822
חזאןגורגGHA1176
חבשהואילVHB962
דראושהאחמדADR924
אשקרנביהNAS1290
חבשינסיםNSH1034
קבלאןנאהיNKB1007
אבו-שקארהבאסלBAS947
מוזלבטריפעתRMU756
מוסאגרייסGMU709
דלאשהג'אודתJDL953
פראגחאלדHFR878
הנואשרףAHI1145
חדאדשארליSHD897
האשולריכאדRAA1113
נגארשאוכאתSNJ783
אשלנועםNES820
פרלמוטר(ארקדי)אביAPR849
פלנריורםYFL677
ולצריצחקYVL663
יונגררןRYO891
בקריאןYBK943
מריין(שמואל)משהMRM640
לקרגוןJHL689
רייסמןמאירMRI874
מורטובאלכסייMOA959
רינאויאיהאבYRI823
נאסרפאדיFNA1002
נואטחהכמאלKNO576
נואטחהזאהרZNU815
גרוסמןשמואלSGR362
פינצירעםRFI512
בויביץולדיסלבVBO834
סטארץסמיוןSST867
גלנצרחייםHGL434
אל גיוסיעבדAJE926
ביבארמוהנאMBI771
ותדחאזםHVT1018
גרהמוחמדMGR719
ריאדעאציARI884
עיסאמזהרMAI809
בדירמוחמדMBD708
עומריהאניHOM1180
נטורטאהרTNT741
אבו צאפי מוחמד-עדנאןAMG1209
מתאניעאדלAMT705
עסלי עבדאל באסטAAA611
חאגיחיאאחמדAHJ1020
רוזןיאירBRY490
איזבוצקייאירYIS542
שחם (ברנשטיין)אברהםASH765
דידיאיילADD1083
גבאייאירYGB660
חוריאליאסEHO773
פאידעדנאןAFA929
פיליןשגיאSIL1417
טועמה (אשקר)מזנהMZA1077
הורביץאוריUHO435
חאג-יחיאבשירBHI812
שואחולידWSO1353
לבנברגאפריםELV503
מנסורויקטורVMN732
ארמלירביעRAR1136
דאהרעימאדEDA1122
שטיגליץאילSTE1215
אבן-צורגלעדGEZ757
ברמןמאירSBM517
חאלדאחמדAKE1231
גובראןאנטאנסEGO734
שורץיואלYSV516
פאהוםאיאדAYF983
ארז (אהרון)חייםHER395
חאגשאדיSHG1119
רמוןיצחקYRM232
שפיראבנימיןSPB583
בן גראיוחאיYBG1198
מזרחיבוריסBMZ877
עיסאאיאדIIS1163
עבדושאדיSAA935
אבו-זרדמחמודMAZ412
כהןעוזיUCH539
גבאימאירMGB908
סנהליאורLIS1040
טרביהרוביןRTR1078
כץריקרדוRKZ728
ברלינרדןDBR334
שמירצביMSV669
קעואררמזיRKA883
פואחרינדאלNFU925
אסעדאסעדAAS647
פולוסאבישיAPO378
תמיררוןRTM589
זימרןאיתןEZI850
טנוסאמירATN769
חביבאיהאבEHV726
נתיבנירNNT733
עזריאליהודהYAZ704
פרחאתוגדיWFR1175
אבו שאהיןוסיםWAS1186
פרחאת(ממדוח)מוחמדMOF835
רבאחגמילJRB998
חאטרהיתםHHA739
גבישיוחנןYGV658
רותם-רוסקדבDRO642
רוזנבלוםמשהROM655
אוגולניקמשהOGO479
בנחמומשהMBE1158
לאופרראובןRLA574
טבולזקJTB419
רוניןגנאדיGRO892
וסיוטיןאלבירהAVA1157
ויינשטייןמיכאלMVA1164
חודורובשמואלHOS854
מלצריוסףYML639
כץדב משהKDM637
קלבנובמיכאלMKB1166
מרוםאוריתOMR1188
גבעאיסנהIKO1148
שלוםשלמהSLA613
רגברונןARR888
פנסקימרינהPAM1214
כרמינפתליNKR328
סלאלחהקאסםKSL1354
שרירדןDAN903
הורוביץאלכסנדרAHO386
סריסאדהםAEE1284
קוזקובמרינהMKO999
ווזנסנסקילריסהLVO1001
זלוטניקארקדיAZL799
נדבחגיHND1016
פוראייוסףYFO688
כהןדורוןDCH636
וקניןגילGWA1179
צימרמןקלרהKZI763
הדסאילןIHD417
סלמוביץ אוסקרדניאלOSS1033
גצילביץילנהEGE1144
סטרולוביץמשהMST423
פישמןאריהAFS368
אברבוךיצחקYAV461
שנצרכרמלהCSN445
בן-נתןדרורDBN594
היימברגמירלMHI919
ורזאגרשמעוןWFS418
טאטוראבראהיםETA1273
בן נתןאביAEN1366
טינסקילילךLIN1412
חפשיגלעדGHF340
שלייןגנדיSLG859
מצארוהמחמודMMS680
תירושחייםHTI515
הסיוסףYHS409
שריראברהםASR376
דותן(דויטש)נתןDKA354
שטייןסרגייSHT1019
גלזרמרדכיMGL778
כץאברהםAKZ429
ארנולדדניDAR592
קבלאןזאהרZKB1171
אונגילנעםNUN630
פרלמןאלכסנדרPEA1220
בוקצ'יןיצחקYBU436
גת(גנזבורג)צביZGT482
ליבסטרגנדיGLB1190
גרינשפוןלבLGR975
ברזנישמעוןSBR911
אלבגלייעקבJAL544
קליוזניילנהIKL846
שרידיחזקאלJSR907
סיווקובמרקSVM1013
כהןזאבZKN205
קופרמןמנחםDKU359
פדוטושקיןיעקבJFD936
וינשטייןגדGVI335
זונדרשמואלSZO279
זלמנסוןגאריGZL901
כץאריהKZA653
לרנריוסףYLR656
פרי(פרוכט)משהPRM578
רחמיםצביZRH536
טאובר(שולר)סמדרSTA500
וקסנתןNVK550
שטיינמןיהושעJST579
שמוקלרדניאלDSM374
אברוקיןאלכסנדרAAB900
אקוםאריהAAK634
חפץשאולSHF276
צורפלנקולריסהSUL1236
מר חייםאליעזרEMH659
בן-חייםנתןNBH294
גרינשפוןלובהLGI1167
ירוןשמואלSYR716
פריטוביTPR731
פיינרמןדמיטריDFA1143
עירוןזהרZAI687
זידאן גמאלאל דיןJZA721
אלשיך עבדפיראסFAH1441
סוילםרזיןRSE1054
סמריפרידFSM988
אבראהיםעארףARE1228
גובראןאבראהיםAJU1050
גובראןחאתםHJU753
סלוצ'ק(סלע)משהSSM530
קורל(קוזי)עופרOKK775
שחםסביוןSSH707
מלמדרוןRML885
כנעןדורוןDKN711
יעקוביאמןYYA1250
עזאםעפאףAMA1280
ויקנודלעמיתAWI1430
אנדרושקיבאיגורIAN898
פרנקאריהAFN1200
זיידיעקובZID596
נטוביץאלדבANT1004
שרייברשגיאSRS1070
מוקיויקטורVMU937
אפלבאוםדודDEP807
אורטסמשהORM852
גזיריבYGZ841
ויס(חיים)עמיVIA571
בן-נתןאלוןABN839
סוסניצקיויטליVSO902
פנקס עיריתאירנהIPN780
לובל ניקולאיאברםALO761
גלמןמיכאלMGE1149
שרייבויקטורVSR974
דניסוביבגניEDE1265
פרוינדיהודהJFR641
מרדכיאליהוEMO654
ענברעמוסAAN521
קוקוס (אפרים)עופרKKS701
מחאמידמנסורMMN767
מחאמידמחמודMHM882
אלזיר(אגבאריה)עבדאללהALA1082
מחאגנהיוסףYMA1068
מחאמידאימןAMH978
מחאמידאיאדAYM955
עאזםחאלדHAZ730
עבד אל קאדרבאשירBAK1067
תלאווידיאאDTE1141
חאג יחיאאשרףAHY1058
חאג-יחיהפואדFHI742
גבארהתאופיקTGB991
תלאויזכריאZTL703
חאג יחיאפהיםFHY696
חאג יחיאגהאדJHY695
גבארהסמירSJB863
תלאוימדחתMTL967
בראנסיגובראןJBR1123
אבו-גבלמונדרMAB1012
סבאגמועתזMSB1091
מוגרבינופלNMU886
אבו סאלחהיסםGAS1072
סבאגראתבRSB772
עידחוסיןHAI1116
סומךיעקבJSO322
קראוסאהודERA1363
פורמנסקימרדכיMFO472
לוימאירMLV586
מעוזעדואIMO982
קראוסאיילKRE862
אלברטמיכאלALM828
שלומימיכאל שלMCH1395
ארנסטראברהםAER827
חקלאיצביZHK675
מוסטפהזידZMO1423
שרון(שרעבי)ציוןZSR403
לייבושורחגיHLE1181
בטקיליןמיכאלMBT896
רמון(פרופ)ויקטורVRM491
בלומנקרנץאבישיABL448
זלקינדיעקבJZL449
מרוקויאירMRY325
סגלגדGSG1000
האוזנר אוריצביZHA548
אלישיביורםELY985
ראובניחייםHRE608
סלמוןעינתESN1160
אדרעיאליהוEED407
קראוסיוסףJKR323
ארליךיעקבYER396
גרינוולד(מרדכי)יאירGRY545
פראגמאגדMER810
ספדיסבאחSSF781
פראגראמיRFR713
גרזוזינסריןGRN1079
עבד-אל-ראזקענאןANA782
גמאליהניקולאNJA1304
יוסףמוחמדMYY847
פאהוםבשארBFA690
פומרניץישראלIPO605
תורןאהוד צביUTO790
אבו-גאמעזהדיAGZ792
חן-ציוןמתניהMHN697
זך-זליכהאיתןEZZ904
שילהיאירYSI580
גרנובסקיעמנואלEGR683
סלע(סלומון)שאולSSL469
זועביואילVZO917
מנסורסאלחSMN672
מסארוהאשרףASM1043
מנסורגאלאלJMN519
עויסאתטארקTAO1212
מואסיראפת פדלMUR995
כתאנהגמאלJAK932
מוחסןשאקרSMU715
פוגלמשהFOG577
בן-יוסףיצחקYBN593
גטניוברנרדGBE570
עאמדמעאדMME1444
נשררוניRNS869
כרמימיטלMKA1437
חישלמהHIS880
שפיגל(דוד)אליעזרESP375
דיאמנטאברהםADY365
גולןיאירGOY569
יאנפולסקיאירינהIYA1442
ליבנהחנוךLIH624
אונונהרפאלRON506
הפנרשבתאיHFS484
פרייברגדבDFR606
וינברגמשה יואשMVI527
אלוןזאבALZ337
קולריואבYOK910
אבו עקלהשאםABK1424
אקלר שבתאוריתOEK813
גורדוןסיניSGO408
רבינוביץאיילERB984
בדירגומעהJBA1434
גולדשמידטירחמיאלYRG661
קונפדרטאלכסנדרAKO855
עמנואליהודהJEM424
יודקובסקי(קורנבליט)דוריתDJU453
הראל(שטרייט)אריהAHR339
רוטויקטורVRO588
שומרונימיכאלSOM444
שאהיןראפתRPS1047
אשורצחASZ918
גזית(חיים)יהודהJGZ496
רותםאריהROA473
יכיןרפאלRIH245
בחיריאיסרBHA977
גרינברג חוסהאוסקרOGR667
זונשייןחןHZN268
טלפהסרגייSTL945
סלעמאירMSL324
שנייוייסאיגורISN860
גפןיהודה פרJGF525
שיאוןאבנרASI477
טורסשמואלSTU597
אבו-חנאעזמיAAH665
מזאוויגוזייףMZG992
סאבאסוהיל עזיזSSA673
זועביכמאלKZO879
עבד אל נורחוסאםHAN1045
חטיבסמירSAT1432
אנדריאאיליAND1085
שנאויאיאדIDS1101
בקלהתאופיקTBK843
גראיסינבילNGR806
טנוסראמיTAR1217
עבד אלראזקבשירBAA554
זייבקמרואןMZI563
זייבקאמיןAZE1369
ימיניאימןAIM963
בשותיאניסABS976
חטיבאמירAKH1093
גודלביץאלכסייAGU1342
אבו רגבנזארNRA1168
אבראהיםראסםREB909
חאלדיחאלדHAH920
שחברייוסףYSH980
האדיהעבדאללהAHD1131
גרושגאדJAD1226
שיניעודהOSH1130
חמיסבשארהBHM1071
פאהוםחלילKHF320
עראםגסאןGAR1038
חביבנגיבNHV727
קודסירוחיRKU590
ספדיסאמרSFS912
חטיבויסאםVHT1060
ספדירבאחRSF649
שרייפליפיםESR1132
זהרמאהרMZH931
מזאויגסאןGMZ824
חוריסאמיSKH1133
כסיףיריבYKS954
לזרירוןYLZ700
ליבוביץבניLBL450
בן-אביאיציקIBA618
גוטמןולריGUS922
זרפשני(חמיד)יצחקYZR572
לזר(לזרוביץ)בן-ציוןBLZ296
ארטובסקילזרLAR759
פוטאשניקאמילEPO889
אבו-ריאיאסרYAR915
חיאדרהמגדיMHE1187
שלאעטהראיףRSL989
קסוםחאלדKSH714
גנאיםעליAGN1022
אבו-סאלחמדיןMAS950
גנאיםמרואןMGN979
בדארנהסבריSBD1064
בדארנהדורידDBD1056
אבו-ריאסאלחSAR678
אבו ריא אחמדמהדיMAR1052
עבד אל קדרניזרNAL1443
סקרעאוניSAN1227
עלאאיאסיןAYS1440
אריהיהודהJAR692
גלבמןאיתןRGM585
יצחקצביZYZ956
שבחחייםSHV584
עידןאוריUID555
יונסבאלאלBYU1032
חירואפיWKH1315
וייסחגיHVI684
בית יעקביוחאיYSB1138
חן-ציוןמלכיאלHZM486
גבאידודDGB352
אהרונייהורםYAH565
לייפמןלאונידLLI832
סטרולוביץיובלYST1037
אלקרייףמימוןMAL383
נחמיאסיאירYNH603
פלוסמשהHFL442
עזראיעקבADI531
סטולרודבSTD564
שוורץמיכאלMIS1048
שטרןדניאלDST475
טישצוקלריסהLTI1203
שלסינגר אריקנתןNTN1234
חידניאלDHI800
שטרנשטייןאנדריASN1306
גרשקוביץאריאלAGE1367
קניגל אהרןישראלAKN535
בן-חייםרמיRBH723
מזוראביגדורAMZ552
גדסייגאלYGD619
אפשטייןיוריYEP666
הלפריןיוסףHLY796
שלסינגרדןDNS644
ברשיעודדOBR1066
כהןיהודהJCH698
אבו אל היגאחאלדHAB1115
כהןיוסףCHY699
קארצ'מסקיארקדיAKA961
פלנראריהFAL561
לררדניאלDLR466
ליברמןמאירMLI497
שוורץאוריתORS1039
פוקסאורןFUX511
פורסנקואירנהFOI1235
פייבישאמנוןFIA857
שפיראיהודהJSP427
דורוןישראלIDO483
איזקמשהMIZ743
חורששאולSHO260
טרלרלאונידLTR829
נזביץרומןRNZ970
גרינשטייןרונןRGR928
כהןיורםYCH420
מרקוסבנימיןBMR674
חישמעוןSHI848
חאיקדודDHA243
שלומי(פרידמן)אליעזESL492
חאיקאשרAHA244
חוסאםחאג'HHU873
גרינשטייןארמיAGR392
שמשי אלברטפולAPS610
יערישלוםSLY573
וייסזאבZVA1087
אלקלעיטלTZT1017
דויטשרירחEDO363
חדאדניזארNHD816
אבו-קרשיןנבילNAK614
גירייסאסעדAJI662
איובשאדיSAO1139
כריםנעום,סמיKRN718
זידאניגסאןGZI821
טאהאטארקTAT1111
חגאזייוסףYHJ814
עיאשיאבראהיםAAI789
אוחנהיצחקYOH1075
בובליק(גנה)לאהLBU1110
ברודסקייבגניBEV1230
מיעאריוסאםVME1090
ספיר (אדמונד)מרדכיMSP470
שטריתמשה (מויז)STM455
ארדנירNAD1431
אבו-פריחקאידKAF740
שיפרין(שבייקובסקי)ילנהESH1062
אלקבץעמי חביבELK648
צ'רניאקלאונידCHL826
זלצמןסרגייSRZ1165
כוכבייוסףKOY598
שגלשמואלSSG459
ארדאברהםAAR633
אזוטארמונדAAZ406
עזריהיואלYAG1124
קאופמןיעקב אJKA679
פרידמרדכיFRM612
טרנטואהודETR652
שלומידבDSL609
כבההדאודDHV1049
יונס עבדאל מנעםAMY528
עטרעמרםAAT710
חן-ציוןאוריUHZ541
בלעוםדיאDBL1074
דוידובסקייאירYDV547
סעדיגיהאדJSA1028
ביאדסיעמאדABY1011
פטימההלאלHFT1349
סעדיעבדאללהSDA1069
כילאנימועתזMKI1076
חורנינבילNHO664
גרשביץאליהוEGS1337
אחדותעמנואלEAH522
באסאםגרזוזיGBA872
שאהיןיוסףYSG1095
לויןשגיאBLG913
קינןערן חנןEKE1384
קמינסקי(סיבקו)מיכאלMKM1061
אבו דאודסחרSAD1063
מיורציק שלגעופרOMA1371
יוסףיוסףJGL876
קשקושעליAKS1199
בלןרודולףRBT481
ותדמגדיMVT1118
ניידיקעודדONA1152
הראליואלYRE1409
זועבישביבSZU1086
שהםדןDSH426
אהרונובנועהNAH1381
שטיינמץדרורDSE1407
סלוניןיוריYSL1112
גופמןויטליVGO1207
בשיר(אגבאריה)לואיLBS1174
קולקרסמואילSKO895
חטיבמוחמדMKH1254
בדיראייסרAYB1182
נסר אלדיןחוסייןHNA1392
סרברוחייםHSR540
עלימוחמדMAE1195
רונןחגיHRO1357
מנאסרהעליARA1285
ותד דיררולידDWA1191
קאסםנגואןNKA681
רוחליןודים דןVRK1372
חלולמרואןMHL951
פלוסירוןYES993
חלביסאמיSHL1114
פראגזיאדZFR803
ותדמוואפקMWA1362
ניגםבכרBNI1117
גזאוידניסDGE1436
אבו סאלחמגדMBB1261
גנאייםמחמדMGY1259
מקלדהרביעRMA1252
אבו-גבלפארסFAB1029
אן-מרי קוארטלראריאלהAQU1305
נסארסאלחSNA1325
פגירסקיאבאAFG317
רבאחעבד אלסלARB1377
ריבובסקירונןRRY1323
אליאסופאELO720
חאזןשאדיSHZ1106
מחאמידיוסףYMM1128
מסארוהעליAMS1311
מחאגנהמוחמדMMH1205
גלגוליריאדRJL737
אל שיךריאןREL1336
ברטיששאולBRS595
אבו לילאוסאמהAAO1213
חטיבעאדלHTA1109
סעדיהבאסםBSA1248
מסארוה חוסםאל-דיןHMS894
בקראיריתIBE1385
שטינברגגרשוןGST348
דחבורויסאםDWI1127
לביטספאינהFLE1287
קלוגהאנטוליAKY1379
דוויקאחמדADW1387
טאהאאיהבITA1258
מרטיניוקדמיטריDMA1398
יאסותומרTYY1155
מחיסןמוראדMMU1310
ימיןמואנסMYA1293
שעלאןסעדSHN1361
אבו עקלנזארNAA1211
זיתאויראני עדנRHA1388
שלהוסיםVSL1026
אבו עוקסהחאתםHBO1282
מוחיי אלדיןחמאיסיMAK1278
זריקיאחמדAZK1403
פרץאבישיMPA1125
אגבאריהאשרףAIG1352
הלוןפאולPHL1059
גזאוימוסאMGH1269
שמואליצביSMZ845
אלקיסיחסןHLQ1347
פחר אלדיןבהאBFK1246
זידאןמוחתסבZMH1312
פנקסאלדדELP1260
עדויעומרOAD1096
גבאלי בראנסיחניןHJA1161
רבאחרביעRRB1153
שיח יוסף בכרייהראמיRBK1184
גבאריןמוחמדJAM1237
חניפס בן יחיאפרגFKH1225
אבו שקארהמוהנדMAO1317
מחאמידנוראללהMAN1238
אסדיסאמחSAI1418
שעלאן נבילסלמאןSSN1274
אלמקתעליAAM1249
לנדאאלכסנדרANX1256
קדחאחמדAKD1279
קראקרהאבראהיםKRA1099
בטחיש נאגיתאופיקNBA1330
צרצורעתירARS1433
קבלאויאחמדAEB1410
אלטיביחוסניHLT1413
נואטחהמיאסMNA1382
טרביהעבד אלכרATR1422
חדיגהעבד אלAKJ1289
אזוטגולןGAZ1331
שינדורף(ליבוש)חייםHSH628
סרוגיעאמרASJ1253
אבו שיכהפאדיFAS1322
גפאליבילאלBJA1355
אליאססג'יעSEL1178
חמודסלאחSUD1415
זועבייזידYZO1266
בטחישמדיןMDB1104
בדירמאליקMDI1408
פטרובאלכסנדרAPE1411
חוגיראתמוחמדMHU1320
סנהמיכאלMSN604
טוביאאשרףATO1414
קישילבדימיטריDKI1419
קעוארבהאBKA1421
הקריורםYHA1374
יונסאסלאםIYO1192
אטרשעיסאIAT1391
עטיהמחמודMAT1108
בדיריזידYBE1389
אבו ריאראמיRAB1251
חלביחאתםHHL1394
קפאורןOKA1378
אזוטאילןIAZ1301
עבד אל-מגידעובדיהAAE1338
שנקרפטרPSH1183
גרייסראזיRGE1351
עיראקיוסאםWIR1193
גורביץאנהARU1360
סלימאןמוחמדMUL1309
ברעומרBRO1420
(קוגן) בר נויאליסהABO1427
חשאןחסיבHAS1270
ליפשיץאמנוןLIA411
עבד אל חליםעסאםIAB1298
ליבוביץ חייםישראלHIL451
עראבימוסטפאMOS1262
מרעי מוחמד מחמודMMA1438
חמיסהחוסאםKHH1218
רוחליןאלנהEST1348
גליקנפריידאנדריAGL1242
טורדגמןשלמהSTO1439
צברינועהNTS1435
תלאוויאברהיםITI1416
עראףאשרףHRA1255
סגלערןESE1272
עותמאןמורידMOT1240
זלדיןאנדרייAZD1429
לנגבאוםחנניה575
קויפמןאליאסEKI1340
טאוביןבוריסBTU1294
קובטיוסיםVKO865
קעדאןזיאדZKA562
חניפסמועיןMKE1333
גרינפלדיהושע546
פולקבוריסBPO1307
אבו-גבלחסאןHUJ1257
ברנובבוריסBBA1343
אליאסאוסאמהOEL691
סבאגמאלקMLB1365
עמנואל ויונטידודDVI1297
אוספובטדניאלDOS744
שראריולידWSH1275
מסארוהפירסFMA1268
ספוזניקובדניאלDSP1339
מחולגואדJMA1326
פלוסאסףAFL1126
קופרווסראנטוליAKU871
סעידהישאםHSE1358
עואדסליםSAU1005
זועביאחמדAZU1345
פרידמןבעזBAF1030
בדירמועאדMAD1426
גבאריןמוחמדMBN1425
חטיבניזארNHT1021
מסאלחהולידVLM1035
אליאסאמילEEL1092
שלשרגאSAJ1233
פלאחשאפעSFA1299
עיסאוינבילNIF1201
קובינסקיפיוטרPKB1080
טבאגא גמילבסאםBTA1271
סמרהראובןRSM316
סבאגשאדיSBS1046
סמיקטדןSMD400
עוודיוסףYWD1356
יורובסקישאולSYU760
מחאמידעבד אלרחALR1390
זועבישריףZOS997
טסצ'יאבאלכסנדרATS972
גמלנואףNGA1296
נצרנשאתNNZ1031
עואדעלאAAU987
שקדדורוןDSA1303
אלהייבספואןSEI1335
סלמאןקליםSLK1221
גרבאןיעקבJJR804
חכיםעימאדEHA1344
וקניןיפיתYWA1350
גוטיןגרגוריGUG1329
אבו דריסעלאAUD1324
אונייאולוצימהCON1393
דרונובירוסלבYDR1055
דרבניןמיכאלMDE1375
כבההרביעRKB1346
גאנםעלאAGA1300
כתאןעזמיAKT1194
גנטוסאימןAGH1276
אבו-פריחהעודהAAF629
שרנידןDSR379
צפתיארזEZF764
חמזהמנדיHAM1219
ריינררוברטוRRA752
עזאיזהוסיםAZW1223
קרנאוחובקירילkka1380
אבו-מפלחיוסףYAM1185
זועביויסאלWZO1397
גולדרייךאביAVG620
רייזמןיוריYRA1151
פבריקנטיצחקYFB556
חטיבוסאםHTV1084
חליוהאברהםAHL1081
בדארנהמוניבMBA1134
סרוגיסמעאןSSR964
חג יחיאאיברהיםIHA1405
אלסטרראובןRAL502
חרזאללהמרזוקMZL1399
סדלצקיאנטוליASE1288
מרקוביץראולRMR441
משהדאויחלילKMA1196
יונסגמילJYO1402
קורצולדיוסףYKO533
מועלםניסיםNMO638
כבאבויוסףYKB587
ריאןשריףSRA1400
אבו חאטיםפאיזFAU1368
ברנוביץלאונידBAL1239
צרצורעליAZA1396
עמראןעאמרAIR1245
חסוןאמירHSA1222
אדלראברהםAAD460
חאזםאגואדKHA1224
שרגאיזיוZSH1406
אברקיןאיגורIAV1292
נוטקוביץיעקבINU1244
טננצפגקJTN651
דראושהחוסיןHDR1283
רזניקיעקבJRZ831
גוטפרידאופירOOT1263
איליןויקטורVIL1295
עבד אל חיתאמרATM1334
אלקישעמאדEEF1204
נאסרחוסםHAR1404
יעקוב חנאפאדיFYH1364
שחרליאורLSH1341
סמארהסמארהSMA1277
שאשקובאלונהASS1373
בטיחיש-עזאלדיןABT1098
אבו חבלהמוחמדMAU1243
בדרסלאחSBA1264
בראנסיבראנסיBBR1094
דכוורסאפיSDK990
אבו גבלאיהאבEAJ1302
אשתיויאיהאבAST1073
סוידרביעRSW1332
שאהיןהיתםHHE1206
שנידרזבולוןSNZ581
ינאיאבירםAVY1210
קריבוליןאלכסייAKB1241
מירמןאריהAMI467
ברקכוכביתKBA1370
סאלחעליAIH1232