רשימת כל המודדים

כספיחגיHKS623
רגבמיכהMRG454
נוריאלעודדNUR916
שניידררונןRSN844
וידריוסףYVI784
עואדעלאAAU987
גבאריןמוחמדJAM1237
סולםמיכאלMSG870
יעקובעמאדAYK868
זהראןסמעאןSZH646
קסוםחוסיןHQA1140
תייםסאמרSTI766
חאייקהאניHHI774
עליחירHAL933
בדארנהעבדאללהABD751
אסמאעילראוףRES971
שאהיןסלימאןSAS819
יאסיןתמיםTYA802
רבאחעבד אלסלARB1377
יאסיןבכר עומרBYS1053
קראקרהאבראהיםKRA1099
אבו-לילאחמדABA706
אל שיךריאןREL1336
סמעאןאוסאמהOSM940
שאהיןולידVSA1006
סווידמחבובSUM1003
עלייוסףYEL787
אבו עוקסהחאתםHBO1282
עראףאשרףHRA1255
ח'מיסהסאדקSHM966
סאלחסמירSMS948
סאפיהפאדיFSA1089
אסמאעיליחיאIAS818
זועבייזידYZO1266
זועביאחמדAZU1345
עדויזיידZAD986
שעבאןמוחמדMSA670
דחלהעאדל סובADH881
חטיבמועמרMHT968
אבו-חרירהאדיבADA791
כתאןעזמיAKT1194
זועבי(סלאח)איהאבEZO755
חטיבניזארNHT1021
עיסאוינבילNIF1201
סרחאןעומרOSR938
כילאנימועתזMKI1076
שלהוסיםVSL1026
מולאאחסאןAMU944
אבו-יוסףסאלחSAY960
דאהרגודאתJDA838
אבו-רישפואדFAR811
בדראןמאמוןBDM750
גמלחירHJI1041
חוריאלעפוALH1008
גרייסראזיRGE1351
דלהעסאםEDL893
שאוגןבברסIVS1036
זריקיאחמדAZK1403
עואודהסלאמהSAW1146
מוחיי אלדיןחמאיסיMAK1278
עואודהסמואלSAV994
טאהאטאהאTTA712
בדארנהיוסףYBD981
קדחאחמדAKD1279
זידאןמוחתסבZMH1312
עבד אלחליםחוסייןHAA934
חסיאןעמאדAHS973
גרייבעלאאGRA906
חלביחאתםHHL1394
מקלדהרביעRMA1252
חלבילביבLHL808
סלעדורוןSLD946
אבו זיידגמילGBZ1448
קראזוהרZKR1135
תומא-חורידיאבDTH822
סעידעבדאללהASA762
חזאןגורגGHA1176
עאסיפהדGFA793
חבשהואילVHB962
חבשינסיםNSH1034
אשקרנביהNAS1290
דראושהאחמדADR924
סעדיעבדאללהSDA1069
קבלאןנאהיNKB1007
חטיבנבהאןNKH1142
אבו שקארהמוהנדMAO1317
אבו-שקארהבאסלBAS947
מוזלבטריפעתRMU756
מוסאגרייסGMU709
דלאשהגאודתJDL953
פראגחאלדHFR878
הנואשרףAHI1145
האשולריכאדRAA1113
חדאדשארליSHD897
מטרואילVMT969
עזאיזהוסיםAZW1223
נגארשאוכאתSNJ783
אשלנועםNES820
טאוביןבוריסBTU1294
פרלמוטר(ארקדי)אביAPR849
ולצריצחקYVL663
פלנריורםYFL677
יונגררןRYO891
בקריאןYBK943
ינאיאבירםAVY1210
גוטיןגרגוריGUG1329
זרפשני(חמיד)יצחקYZR572
נטורטאהרTNT741
לקרגוןJHL689
רייסמןמאירMRI874
סלמוביץ אוסקרדניאלOSS1033
רינאויאיהאבYRI823
נואטחהמיאסMNA1382
נואטחהזאהרZNU815
נואטחהכמאלKNO576
פינצירעםRFI512
בויביץולדיסלבVBO834
סטארץסמיוןSST867
גלנצרחייםHGL434
אל גיוסיעבדAJE926
נצרנשאתNNZ1031
ותדמגדיMVT1118
ביבארמוהנאMBI771
ותדחאזםHVT1018
גרהמוחמדMGR719
ריאדעאציARI884
בדירמוחמדMBD708
בדירמאליקMDI1408
עיסאמזהרMAI809
צרצורעתירARS1433
עומריהאניHOM1180
אבו שיכהפאדיFAS1322
גזאוימוסאMGH1269
אבו צאפי מוחמד-עדנאןAMG1209
מתאניעאדלAMT705
עסלי עבדאל באסטAAA611
חאגיחיאאחמדAHJ1020
איזבוצקייאירYIS542
שחם (ברנשטיין)אברהםASH765
דידיאיילADD1083
שחרליאורLSH1341
גבאייאירYGB660
חוריאליאסEHO773
פאידעדנאןAFA929
פאהוםאיאדAYF983
ספדיפיראסFAF1452
ארמלירביעRAR1136
עיסאמונירMOI1446
הורביץאוריUHO435
טועמה (אשקר)מזנהMZA1077
חאג-יחיאבשירBHI812
לבנברגאפריםELV503
מנסורויקטורVMN732
חניפס בן יחיאפרגFKH1225
שטיגליץאילSTE1215
אבן-צורגלעדGEZ757
פולוסאבישיAPO378
שורץיואלYSV516
שאהיןהיתםHHE1206
גובראןאנטאנסEGO734
עואדסליםSAU1005
ארז (אהרון)חייםHER395
חאגשאדיSHG1119
רמוןיצחקYRM232
פיליןשגיאSIL1417
שואחולידWSO1353
ריאןשריףSRA1400
שפיראבנימיןSPB583
בן גראיוחאיYBG1198
מזרחיבוריסBMZ877
עיסאאיאדIIS1163
אבו-זרדמחמודMAZ412
כהןעוזיUCH539
בלןרודולףRBT481
טרביהרוביןRTR1078
ברלינרדןDBR334
שמירצביMSV669
קעואררמזיRKA883
פואחרינדאלNFU925
אסעדאסעדAAS647
חביבאיהאבEHV726
ברמןמאירSBM517
תמיררוןRTM589
זימרןאיתןEZI850
טנוסאמירATN769
עבדושאדיSAA935
נתיבנירNNT733
חאלדאחמדAKE1231
עזריאליהודהYAZ704
פרחאתוגדיWFR1175
פרחאתאימןAFR957
אבו שאהיןוסיםWAS1186
פרחאת(ממדוח)מוחמדMOF835
אבו-גבלחסאןHUJ1257
רבאחגמילJRB998
חאטרהיתםHHA739
שעלאן נבילסלמאןSSN1274
רותם-רוסקדבDRO642
רוזנבלוםמשהROM655
רייזמןיוריYRA1151
בנחמומשהMBE1158
לאופרראובןRLA574
טבולזקJTB419
מלצריוסףYML639
כץדב משהKDM637
מרוםאוריתOMR1188
גבעאיסנהIKO1148
פנסקימרינהPAM1214
כרמינפתליNKR328
סלאלחהקאסםKSL1354
שרירדןDAN903
זונדרשמואלSZO279
קוזקובמרינהMKO999
גרינשפוןלובהLGI1167
זלוטניקארקדיAZL799
נדבחגיHND1016
כהןדורוןDCH636
וקניןגילGWA1179
הדסאילןIHD417
סטרולוביץמשהMST423
פישמןאריהAFS368
גבישיוחנןYGV658
ברעומרBRO1420
גמאליהניקולאNJA1304
טאטוראבראהיםETA1273
כתאנהגמאלJAK932
צימרמןקלרהKZI763
בן-נתןדרורDBN594
היימברגמירלMHI919
ורזאגרשמעוןWFS418
קלבנובמיכאלMKB1166
ויינשטייןמיכאלMVA1164
קליוזניילנהIKL846
בן נתןאביAEN1366
וסיוטיןאלבירהAVA1157
טינסקילילךLIN1412
חפשיגלעדGHF340
יאנפולסקיאירינהIYA1442
פישבייןודיםVFI1450
בוקציןיצחקYBU436
מצארוהמחמודMMS680
תירושחייםHTI515
הסיוסףYHS409
רייסקידניDRA1445
אברבוךיצחקYAV461
שריראברהםASR376
חליוהאברהםAHL1081
דותן(דויטש)נתןDKA354
גלזרמרדכיMGL778
ווזנסנסקילריסהLVO1001
צורפלנקולריסהSUL1236
שטייןסרגייSHT1019
פטיקאביAPT1024
כץאברהםAKZ429
ארנולדדניDAR592
קבלאןזאהרZKB1171
אונגילנעםNUN630
גת(גנזבורג)צביZGT482
ליבסטרגנדיGLB1190
גרינשפוןלבLGR975
פרלמןאלכסנדרPEA1220
אלבגלייעקבJAL544
שרידיחזקאלJSR907
סיווקובמרקSVM1013
כהןזאבZKN205
קופרמןמנחםDKU359
וינשטייןגדGVI335
זלמנסוןגאריGZL901
כץאריהKZA653
לרנריוסףYLR656
פרי(פרוכט)משהPRM578
בראנסיבראנסיBBR1094
שמוקלרדניאלDSM374
בן-חייםנתןNBH294
רחמיםצביZRH536
טאובר(שולר)סמדרSTA500
וקסנתןNVK550
שלוםשלמהSLA613
ברזנישמעוןSBR911
שטיינמןיהושעJST579
גצילביץילנהEGE1144
רגברונןARR888
אברוקיןאלכסנדרAAB900
אקוםאריהAAK634
חפץשאולSHF276
מר חייםאליעזרEMH659
ירוןשמואלSYR716
פריטוביTPR731
עירוןזהרZAI687
אבו-חבלהעמאדAHB805
אלשיך עבדפיראסFAH1441
עלימוחמדMAE1195
זידאן גמאלאל דיןJZA721
סוילםרזיןRSE1054
סמריפרידFSM988
אבראהיםעארףARE1228
גובראןאבראהיםAJU1050
גובראןחאתםHJU753
סלוצ'ק(סלע)משהSSM530
קורל(קוזי)עופרOKK775
שחםסביוןSSH707
מלמדרוןRML885
כנעןדורוןDKN711
אנדרושקיבאיגורIAN898
ויקנודלעמיתAWI1430
שאהיןראפתRPS1047
טסציאבאלכסנדרATS972
יעקוביאמןYYA1250
זיידיעקובZID596
בשותיאניסABS976
פרנקאריהAFN1200
גורביץאנהARU1360
וקניןיפיתYWA1350
נטוביץאלדבANT1004
שרייברשגיאSRS1070
מוקיויקטורVMU937
אבו אל היגאחאלדHAB1115
אפלבאוםדודDEP807
סנהמיכאלMSN604
סנהליאורLIS1040
אורטסמשהORM852
גזיריבYGZ841
ויס(חיים)עמיVIA571
בן-נתןאלוןABN839
סוסניצקיויטליVSO902
פנקסאלדדELP1260
פנקס עיריתאירנהIPN780
גלמןמיכאלMGE1149
שרייבויקטורVSR974
פיינרמןדמיטריDFA1143
דניסוביבגניEDE1265
פרוינדיהודהJFR641
מרדכיאליהוEMO654
גרוסמןשמואלSGR362
ענברעמוסAAN521
קוקוס (אפרים)עופרKKS701
מחאמידאיאדAYM955
קבלאויאחמדAEB1410
מחאמידמנסורMMN767
מחאגנהיוסףYMA1068
מחאמידאימןAMH978
קאסםנגואןNKA681
מחאמידמחמודMHM882
אלזיר(אגבאריה)עבדאללהALA1082
חאג יחיאגהאדJHY695
עאזםחאלדHAZ730
תלאוויאברהיםITI1416
גבארהסמירSJB863
בראנסיגובראןJBR1123
תלאווידיאאDTE1141
חאג יחיאאשרףAHY1058
חאג-יחיהפואדFHI742
גבארהתאופיקTGB991
תלאוימדחתMTL967
מסארוהפירסFMA1268
תלאויזכריאZTL703
חאג יחיאפהיםFHY696
אבו-גבלמונדרMAB1012
עידחוסיןHAI1116
סבאגמועתזMSB1091
מוגרבינופלNMU886
אבו סאלחהיסםGAS1072
חטיבמוחמדMKH1254
סבאגראתבRSB772
סומךיעקבJSO322
פורמנסקימרדכיMFO472
קראוסאהודERA1363
מחיסןמוראדMMU1310
לוימאירMLV586
לייבושורחגיHLE1181
מעוזעדואIMO982
קראוסאיילKRE862
אלברטמיכאלALM828
קראוסיוסףJKR323
סלמוןעינתESN1160
ארנסטראברהםAER827
חקלאיצביZHK675
שלומימיכאל שלMCH1395
שרון(שרעבי)ציוןZSR403
מוסטפהזידZMO1423
בטקיליןמיכאלMBT896
קליינריבגניהKEV1383
רמון(פרופ)ויקטורVRM491
סגלגדGSG1000
מרוקויאירMRY325
האוזנר אוריצביZHA548
ראובניחייםHRE608
אדרעיאליהוEED407
אלישיביורםELY985
יגודייבדבורהDYA1455
ארליךיעקבYER396
הקשריגאלIHK853
גרינוולד(מרדכי)יאירGRY545
סריסאדהםAEE1284
שנאןאמירSRM1449
זועביכמאלKZO879
פראגראמיRFR713
גפאליבילאלBJA1355
עבד אל-מגידעובדיהAAE1338
חטיבעאדלHTA1109
עזאםעפאףAMA1280
עבד-אל-ראזקענאןANA782
פאהוםבשארBFA690
גרזוזינסריןGRN1079
יוסףמוחמדMYY847
ניידיקעודדONA1152
יוסףיוסףJGL876
ספדיסבאחSSF781
טלפהסרגייSTL945
פומרניץישראלIPO605
רותםאריהROA473
תורןאהוד צביUTO790
אבו-גאמעזהדיAGZ792
אוספובטדניאלDOS744
גולדרייךאביAVG620
פולקבוריסBPO1307
חן-ציוןמתניהMHN697
זך-זליכהאיתןEZZ904
שילהיאירYSI580
גרנובסקיעמנואלEGR683
סלע(סלומון)שאולSSL469
קולקרסמואילSKO895
זועביואילVZO917
עיראקיוסאםWIR1193
מנסורסאלחSMN672
עבד אל חיתאמרATM1334
גלגוליריאדRJL737
מסארוהאשרףASM1043
מנסורגאלאלJMN519
עויסאתטארקTAO1212
מואסיראפת פדלMUR995
ותדמוואפקMWA1362
ותד דיררולידDWA1191
מוחסןשאקרSMU715
פוגלמשהFOG577
גרינברגמיכלMRE1454
בן-יוסףיצחקYBN593
עאמדמעאדMME1444
נשררוניRNS869
כרמימיטלMKA1437
שפיגל(דוד)אליעזרESP375
חישלמהHIS880
גולןיאירGOY569
גטניוברנרדGBE570
דיאמנטאברהםADY365
ליבנהחנוךLIH624
אונונהרפאלRON506
שרנידןDSR379
הפנרשבתאיHFS484
פרייברגדבDFR606
וינברגמשה יואשMVI527
אלוןזאבALZ337
קולריואבYOK910
אקלר שבתאוריתOEK813
אבו עקלהשאםABK1424
בדירגומעהJBA1434
רבינוביץאיילERB984
גורדוןסיניSGO408
גולדשמידטירחמיאלYRG661
לנדאאלכסנדרANX1256
אן-מרי קוארטלראריאלהAQU1305
יודקובסקי(קורנבליט)דוריתDJU453
הראל(שטרייט)אריהAHR339
עמנואליהודהJEM424
רוטויקטורVRO588
שומרונימיכאלSOM444
קונפדרטאלכסנדרAKO855
אשורצחASZ918
גזית(חיים)יהודהJGZ496
יכיןרפאלRIH245
בחיריאיסרBHA977
זונשייןחןHZN268
שקליארגנאדיGSH1100
סלעמאירMSL324
שנייוייסאיגורISN860
גפןיהודה פרJGF525
שיאוןאבנרASI477
טורסשמואלSTU597
בקלהתאופיקTBK843
פאהוםאיהאבEFA738
שחברייוסףYSH980
חמיסבשארהBHM1071
מזאוויגוזייףMZG992
סאבאסוהיל עזיזSSA673
נאסרפאדיFNA1002
עבד אל נורחוסאםHAN1045
זייבקמרואןMZI563
האדיהעבדאללהAHD1131
אבו-חנאעזמיAAH665
אנדריאאיליAND1085
שנאויאיאדIDS1101
עראםגסאןGAR1038
אבו רגבנזארNRA1168
חוריסאמיSKH1133
גראיסינבילNGR806
שיניעודהOSH1130
גרושגאדJAD1226
עבד אלראזקבשירBAA554
זייבקאמיןAZE1369
גודלביץאלכסייAGU1342
שרייפליפיםESR1132
חטיבאמירAKH1093
זועבישריףZOS997
ימיניאימןAIM963
אבראהיםראסםREB909
טנוסראמיTAR1217
אליאסאוסאמהOEL691
סרוגיסמעאןSSR964
חאלדיחאלדHAH920
חביבנגיבNHV727
חטיבסמירSAT1432
פאהוםחלילKHF320
ספדיסאמרSFS912
קודסירוחיRKU590
ספדירבאחRSF649
חטיבויסאםVHT1060
זהרמאהרMZH931
זועבישביבSZU1086
מזאויגסאןGMZ824
ליבוביץבניLBL450
לזרירוןYLZ700
גוטמןולריGUS922
כסיףיריבYKS954
לזר(לזרוביץ)בן-ציוןBLZ296
בן-אביאיציקIBA618
ארטובסקילזרLAR759
פוטאשניקאמילEPO889
אבו-ריאיאסרYAR915
שלאעטהראיףRSL989
שלשרגאSAJ1233
אבו-ריאסאלחSAR678
גנאיםעליAGN1022
יעקוב חנאפאדיFYH1364
ימיןמואנסMYA1293
קסוםחאלדKSH714
גנאיםמרואןMGN979
אבו ריא אחמדמהדיMAR1052
בדארנהדורידDBD1056
אבו ריאראמיRAB1251
חיאדרהמגדיMHE1187
גנטוסאימןAGH1276
אבו-סאלחמדיןMAS950
בדארנהסבריSBD1064
סקרעאוניSAN1227
עלאאיאסיןAYS1440
עבד אל קדרניזרNAL1443
דאהרעימאדEDA1122
עבד אל קאדרבאשירBAK1067
אריהיהודהJAR692
מרטיניוקדמיטריDMA1398
זועביויסאלWZO1397
מריין(שמואל)משהMRM640
גלבמןאיתןRGM585
יצחקצביZYZ956
שבחחייםSHV584
עידןאוריUID555
יונסבאלאלBYU1032
חירואפיWKH1315
וייסחגיHVI684
טרלרלאונידLTR829
בית יעקביוחאיYSB1138
גבאידודDGB352
גבאימאירMGB908
חן-ציוןמלכיאלHZM486
חניפסמועיןMKE1333
אהרונייהורםYAH565
לייפמןלאונידLLI832
דרונובירוסלבYDR1055
סטרולוביץיובלYST1037
אלקרייףמימוןMAL383
נחמיאסיאירYNH603
פלוסמשהHFL442
קלוגהאנטוליAKY1379
עזראיעקבADI531
ברשיעודדOBR1066
שאשקובאלונהASS1373
שוורץמיכאלMIS1048
טישצוקלריסהLTI1203
קארצמסקיארקדיAKA961
חידניאלDHI800
שלסינגר אריקנתןNTN1234
שטרנשטייןאנדריASN1306
בן-חייםרמיRBH723
גרשקוביץאריאלAGE1367
שטרןדניאלDST475
גדסייגאלYGD619
אפשטייןיוריYEP666
הלפריןיוסףHLY796
סטולרודבSTD564
שלסינגרדןDNS644
לררדניאלDLR466
נוטקוביץיעקבINU1244
כהןיהודהJCH698
מזוראביגדורAMZ552
כהןיוסףCHY699
קניגל אהרןישראלAKN535
ליברמןמאירMLI497
שוורץאוריתORS1039
מיורציק שלגעופרOMA1371
פוקסאורןFUX511
אונייאולוצימהCON1393
פורסנקואירנהFOI1235
פייבישאמנוןFIA857
דורוןישראלIDO483
שפיראיהודהJSP427
איזקמשהMIZ743
חורששאולSHO260
ברנובבוריסBBA1343
גרינשטייןארמיAGR392
גרינשטייןרונןRGR928
וייסזאבZVA1087
חישמעוןSHI848
חאיקדודDHA243
שלומי(פרידמן)אליעזESL492
חאיקאשרAHA244
מרקוסבנימיןBMR674
צברינועהNTS1435
חוסאםחאג'HHU873
שמשי אלברטפולAPS610
יערישלוםSLY573
ליבוביץ חייםישראלHIL451
אלקלעיטלTZT1017
דויטשרירחEDO363
גירייסאסעדAJI662
איובשאדיSAO1139
חדאדניזארNHD816
אבו-קרשיןנבילNAK614
עוודיוסףYWD1356
כריםנעום,סמיKRN718
זידאניגסאןGZI821
טאהאטארקTAT1111
חגאזייוסףYHJ814
עיאשיאבראהיםAAI789
אוחנהיצחקYOH1075
בובליק(גנה)לאהLBU1110
אזוטגולןGAZ1331
ברודסקייבגניBEV1230
ארדאברהםAAR633
זלצמןסרגייSRZ1165
ספיר (אדמונד)מרדכיMSP470
שיפרין(שבייקובסקי)ילנהESH1062
אזוטאילןIAZ1301
אלקבץעמי חביבELK648
שטריתמשה (מויז)STM455
אבו-פריחקאידKAF740
ארדנירNAD1431
צרניאקלאונידCHL826
מיעאריוסאםVME1090
כוכבייוסףKOY598
שגלשמואלSSG459
עזריהיואלYAG1124
קאופמןיעקב אJKA679
פרידמרדכיFRM612
אזוטארמונדAAZ406
שלומידבDSL609
כבההדאודDHV1049
יונס עבדאל מנעםAMY528
עטרעמרםAAT710
חן-ציוןאוריUHZ541
סעדיגיהאדJSA1028
בלעוםדיאDBL1074
דוידובסקייאירYDV547
ביאדסיעמאדABY1011
עותמאןמורידMOT1240
גרשביץאליהוEGS1337
אחדותעמנואלEAH522
באסאםגרזוזיGBA872
שאהיןיוסףYSG1095
לויןשגיאBLG913
קינןערן חנןEKE1384
קמינסקי(סיבקו)מיכאלMKM1061
חורנינבילNHO664
חג יחיאסריSJI1453
קשקושעליAKS1199
זגרגיאGUY1451
אליאסאמילEEL1092
בלומנקרנץאבישיABL448
פדוטושקיןיעקבJFD936
ברקכוכביתKBA1370
גופמןויטליVGO1207
ספוזניקובדניאלDSP1339
אשתיויאיהאבAST1073
אבו דאודסחרSAD1063
נסר אלדיןחוסייןHNA1392
רונןחגיHRO1357
מנאסרהעליARA1285
הראליואלYRE1409
שקדדורוןDSA1303
חלולמרואןMHL951
תלםגילGTL1103
פלוסירוןYES993
חלביסאמיSHL1114
חכיםעימאדEHA1344
פראגזיאדZFR803
ניגםבכרBNI1117
חמודסלאחSUD1415
טוביאאשרףATO1414
יונסגמילJYO1402
אבו-גבלפארסFAB1029
הורוביץאלכסנדרAHO386
נסארסאלחSNA1325
פגירסקיאבאAFG317
אליאסופאELO720
חאזןשאדיSHZ1106
מסארוהעליAMS1311
מחאגנהמוחמדMMH1205
ברטיששאולBRS595
אבו לילאוסאמהAAO1213
סעדיהבאסםBSA1248
מסארוה חוסםאל-דיןHMS894
דחבורויסאםDWI1127
בקראיריתIBE1385
שטינברגגרשוןGST348
לביטספאינהFLE1287
טאהאאיהבITA1258
יאסותומרTYY1155
שעלאןסעדSHN1361
אבו עקלנזארNAA1211
שניידמןאנהANN1447
זיתאויראני עדנRHA1388
פרץאבישיMPA1125
אגבאריהאשרףAIG1352
הלוןפאולPHL1059
ריבובסקירונןRRY1323
גזאוידניסDGE1436
אסדיסאמחSAI1418
שמואליצביSMZ845
קעוארבהאBKA1421
שטיינמץדרורDSE1407
פחר אלדיןבהאBFK1246
עבד אל חליםעסאםIAB1298
דראושהחוסיןHDR1283
כהןיורםYCH420
פבריקנטיצחקYFB556
עדויעומרOAD1096
גבאלי בראנסיחניןHJA1161
שיח יוסף בכרייהראמיRBK1184
סרברוחייםHSR540
גאנםעלאAGA1300
אבו חבלהמוחמדMAU1243
מחאמידנוראללהMAN1238
אלמקתעליAAM1249
אלטיביחוסניHLT1413
מורטובאלכסייMOA959
נזביץרומןRNZ970
אבו סאלחמגדMBB1261
חדיגהעבד אלAKJ1289
שינדורף(ליבוש)חייםHSH628
ברכהציוןZBR567
סרוגיעאמרASJ1253
אליאססג'יעSEL1178
בטחישמדיןMDB1104
פטרובאלכסנדרAPE1411
חוגיראתמוחמדMHU1320
רבאחרביעRRB1153
בדיראייסרAYB1182
קישילבדימיטריDKI1419
הקריורםYHA1374
יונסאסלאםIYO1192
אטרשעיסאIAT1391
עטיהמחמודMAT1108
קפאורןOKA1378
בשיר(אגבאריה)לואיLBS1174
שנקרפטרPSH1183
(קוגן) בר נויאליסהABO1427
חשאןחסיבHAS1270
ליפשיץאמנוןLIA411
עראבימוסטפאMOS1262
חמיסהחוסאםKHH1218
רוחליןאלנהEST1348
גליקנפריידאנדריAGL1242
טורדגמןשלמהSTO1439
אוגולניקמשהOGO479
סגלערןESE1272
לנגבאוםחנניה575
רוחליןודים דןVRK1372
בדיריזידYBE1389
בדארנהמוניבMBA1134
מחאמידיוסףYMM1128
קעדאןזיאדZKA562
זלדיןאנדרייAZD1429
קרנאוחובקירילkka1380
גרינפלדיהושע546
דוויקאחמדADW1387
אהרונובנועהNAH1381
אבו חאטיםפאיזFAU1368
אלקיסיחסןHLQ1347
מרעי מוחמד מחמודMMA1438
מחאמידעבד אלרחALR1390
סעידהישאםHSE1358
קויפמןאליאסEKI1340
סבאגמאלקMLB1365
בטחישנאגNBA1330
מחולגואדJMA1326
עמנואל ויונטידודDVI1297
סלימאןמוחמדMUL1309
שראריולידWSH1275
פלוסאסףAFL1126
טרביהעבד אלכרATR1422
קופרווסראנטוליAKU871
בדירמועאדMAD1426
גבאריןמוחמדMBN1425
פלאחשאפעSFA1299
פטימההלאלHFT1349
שהםדןDSH426
קובינסקיפיוטרPKB1080
שנצרכרמלהCSN445
טבאגא גמילבסאםBTA1271
סמרהראובןRSM316
סבאגשאדיSBS1046
יורובסקישאולSYU760
גמלנואףNGA1296
רוזןיאירBRY490
כץריקרדוRKZ728
אלהייבספואןSEI1335
סלמאןקליםSLK1221
גרבאןיעקבJJR804
אבו דריסעלאAUD1324
כבההרביעRKB1346
אבו-פריחהעודהAAF629
סמיקטדןSMD400
צפתיארזEZF764
חמזהמנדיHAM1219
ריינררוברטוRRA752
אבו-מפלחיוסףYAM1185
אלקישעמאדEEF1204
זלקינדיעקבJZL449
חטיבוסאםHTV1084
חג יחיאאיברהיםIHA1405
אלסטרראובןRAL502
חרזאללהמרזוקMZL1399
סדלצקיאנטוליASE1288
מרקוביץראולRMR441
משהדאויחלילKMA1196
קורצולדיוסףYKO533
מועלםניסיםNMO638
כבאבויוסףYKB587
ברנוביץלאונידBAL1239
צרצורעליAZA1396
עמראןעאמרAIR1245
חסוןאמירHSA1222
אדלראברהםAAD460
חאזםאגואדKHA1224
שרגאיזיוZSH1406
סוידרביעRSW1332
אברקיןאיגורIAV1292
גנאייםמחמדMGY1259
טרנטואהודETR652
טננצפגקJTN651
קובטיוסיםVKO865
רזניקיעקבJRZ831
גרינברג חוסהאוסקרOGR667
גוטפרידאופירOOT1263
איליןויקטורVIL1295
לובל ניקולאיאברםALO761
נאסרחוסםHAR1404
דרבניןמיכאלMDE1375
מסאלחהולידVLM1035
סמארהסמארהSMA1277
בטיחיש-עזאלדיןABT1098
בדרסלאחSBA1264
פרידמןבעזBAF1030
דכוורסאפיSDK990
אבו גבלאיהאבEAJ1302
סלוניןיוריYSL1112
שנידרזבולוןSNZ581
קריבוליןאלכסייAKB1241
מירמןאריהAMI467
סאלחעליAIH1232