רשימת כל המודדים

כספיחגיHKS623
רגבמיכהMRG454
נוריאלעודדNUR916
שניידררונןRSN844
וידריוסףYVI784
סולםמיכאלMSG870
יעקובעמאדAYK868
קסוםחוסיןHQA1140
זהראןסמעאןSZH646
תייםסאמרSTI766
חאייקהאניHHI774
עליחירHAL933
בדארנהעבדאללהABD751
שאהיןסלימאןSAS819
אסמאעילראוףRES971
יאסיןתמיםTYA802
יאסיןבכר עומרBYS1053
אבו-לילאחמדABA706
סמעאןאוסאמהOSM940
שאהיןולידVSA1006
סווידמחבובSUM1003
עלייוסףYEL787
ח'מיסהסאדקSHM966
סאפיהפאדיFSA1089
סאלחסמירSMS948
אסמאעיליחיאIAS818
עדויזיידZAD986
שעבאןמוחמדMSA670
דחלהעאדל סובADH881
חטיבמועמרMHT968
אבו-חרירהאדיבADA791
זועבי(סלאח)איהאבEZO755
מולאאחסאןAMU944
אבו-יוסףסאלחSAY960
דאהרגודאתJDA838
אבו-רישפואדFAR811
בדראןמאמוןBDM750
ג'מלח'ירHJI1041
חוריאלעפוALH1008
דלהעסאםEDL893
שאוגןבברסIVS1036
עואודהסמואלSAV994
עואודהסלאמהSAW1146
זריקיאחמדAZK1403
בדארנהיוסףYBD981
טאהאטאהאTTA712
עבד אלחליםחוסייןHAA934
חסיאןעמאדAHS973
גרייבעלאאGRA906
סלעדורוןSLD946
חלביחאתםHHL1394
חלבילביבLHL808
קראזוהרZKR1135
אבו זיידגמילGBZ1448
תומא-חורידיאבDTH822
עאסיפהדGFA793
סעידעבדאללהASA762
חזאןגורגGHA1176
חבשהואילVHB962
אשקרנביהNAS1290
דראושהאחמדADR924
חבשינסיםNSH1034
קבלאןנאהיNKB1007
אבו-שקארהבאסלBAS947
מוזלבטריפעתRMU756
מוסאגרייסGMU709
דלאשהג'אודתJDL953
פראגחאלדHFR878
הנואשרףAHI1145
האשולריכאדRAA1113
חדאדשארליSHD897
נגארשאוכאתSNJ783
אשלנועםNES820
פרלמוטר(ארקדי)אביAPR849
פלנריורםYFL677
ולצריצחקYVL663
יונגררןRYO891
בקריאןYBK943
לקרגוןJHL689
רייסמןמאירMRI874
מורטובאלכסייMOA959
רינאויאיהאבYRI823
נואטחהזאהרZNU815
נאסרפאדיFNA1002
נואטחהכמאלKNO576
גרוסמןשמואלSGR362
פינצירעםRFI512
בויביץולדיסלבVBO834
סטארץסמיוןSST867
גלנצרחייםHGL434
אל גיוסיעבדAJE926
ביבארמוהנאMBI771
ותדחאזםHVT1018
גרהמוחמדMGR719
ריאדעאציARI884
בדירמוחמדMBD708
עיסאמזהרMAI809
עומריהאניHOM1180
אבו צאפי מוחמד-עדנאןAMG1209
נטורטאהרTNT741
מתאניעאדלAMT705
עסלי עבדאל באסטAAA611
חאגיחיאאחמדAHJ1020
רוזןיאירBRY490
איזבוצקייאירYIS542
שחם (ברנשטיין)אברהםASH765
דידיאיילADD1083
גבאייאירYGB660
חוריאליאסEHO773
פאידעדנאןAFA929
פאהוםאיאדAYF983
ארמלירביעRAR1136
עיסאמונירMOI1446
הורביץאוריUHO435
טועמה (אשקר)מזנהMZA1077
חאג-יחיאבשירBHI812
לבנברגאפריםELV503
מנסורויקטורVMN732
דאהרעימאדEDA1122
שטיגליץאילSTE1215
אבן-צורגלעדGEZ757
שורץיואלYSV516
חאלדאחמדAKE1231
פולוסאבישיAPO378
גובראןאנטאנסEGO734
ארז (אהרון)חייםHER395
חאגשאדיSHG1119
רמוןיצחקYRM232
פיליןשגיאSIL1417
שואחולידWSO1353
ריאןשריףSRA1400
שפיראבנימיןSPB583
בן גראיוחאיYBG1198
מזרחיבוריסBMZ877
עיסאאיאדIIS1163
עבדושאדיSAA935
אבו-זרדמחמודMAZ412
כהןעוזיUCH539
גבאימאירMGB908
סנהליאורLIS1040
טרביהרוביןRTR1078
ברלינרדןDBR334
שמירצביMSV669
קעואררמזיRKA883
פואחרינדאלNFU925
אסעדאסעדAAS647
ברמןמאירSBM517
תמיררוןRTM589
זימרןאיתןEZI850
טנוסאמירATN769
חביבאיהאבEHV726
נתיבנירNNT733
שאהיןהיתםHHE1206
עזריאליהודהYAZ704
פרחאתוגדיWFR1175
אבו שאהיןוסיםWAS1186
פרחאת(ממדוח)מוחמדMOF835
אבו-גבלחסאןHUJ1257
רבאחגמילJRB998
חאטרהיתםHHA739
רותם-רוסקדבDRO642
רוזנבלוםמשהROM655
ברזנישמעוןSBR911
בנחמומשהMBE1158
לאופרראובןRLA574
טבולזקJTB419
מלצריוסףYML639
כץדב משהKDM637
מרוםאוריתOMR1188
גבעאיסנהIKO1148
שלוםשלמהSLA613
פנסקימרינהPAM1214
כרמינפתליNKR328
סלאלחהקאסםKSL1354
שרירדןDAN903
סריסאדהםAEE1284
קוזקובמרינהMKO999
גרינשפוןלובהLGI1167
זלוטניקארקדיAZL799
נדבחגיHND1016
כהןדורוןDCH636
וקניןגילGWA1179
הדסאילןIHD417
סלמוביץ אוסקרדניאלOSS1033
סטרולוביץמשהMST423
יוסףיוסףJGL876
פישמןאריהAFS368
גבישיוחנןYGV658
שמוקלרדניאלDSM374
אליאסאוסאמהOEL691
צימרמןקלרהKZI763
בן-נתןדרורDBN594
היימברגמירלMHI919
ורזאגרשמעוןWFS418
רייסקידניDRA1445
קלבנובמיכאלMKB1166
ויינשטייןמיכאלMVA1164
טאטוראבראהיםETA1273
בן נתןאביAEN1366
וסיוטיןאלבירהAVA1157
טינסקילילךLIN1412
חפשיגלעדGHF340
מצארוהמחמודMMS680
תירושחייםHTI515
הסיוסףYHS409
אברבוךיצחקYAV461
שריראברהםASR376
חליוהאברהםAHL1081
דותן(דויטש)נתןDKA354
גלזרמרדכיMGL778
ווזנסנסקילריסהLVO1001
שטייןסרגייSHT1019
פטיקאביAPT1024
כץאברהםAKZ429
ארנולדדניDAR592
קבלאןזאהרZKB1171
אונגילנעםNUN630
פרלמןאלכסנדרPEA1220
בוקצ'יןיצחקYBU436
גת(גנזבורג)צביZGT482
ליבסטרגנדיGLB1190
גרינשפוןלבLGR975
אלבגלייעקבJAL544
קליוזניילנהIKL846
שרידיחזקאלJSR907
סיווקובמרקSVM1013
כהןזאבZKN205
קופרמןמנחםDKU359
פדוטושקיןיעקבJFD936
וינשטייןגדGVI335
זונדרשמואלSZO279
זלמנסוןגאריGZL901
כץאריהKZA653
לרנריוסףYLR656
פרי(פרוכט)משהPRM578
בן-חייםנתןNBH294
רחמיםצביZRH536
טאובר(שולר)סמדרSTA500
וקסנתןNVK550
שטיינמןיהושעJST579
גצילביץילנהEGE1144
רגברונןARR888
אברוקיןאלכסנדרAAB900
אקוםאריהAAK634
חפץשאולSHF276
צורפלנקולריסהSUL1236
מר חייםאליעזרEMH659
ירוןשמואלSYR716
פריטוביTPR731
פיינרמןדמיטריDFA1143
עירוןזהרZAI687
אבו-חבלהעמאדAHB805
אלשיך עבדפיראסFAH1441
זידאן גמאלאל דיןJZA721
סוילםרזיןRSE1054
סמריפרידFSM988
אבראהיםעארףARE1228
גובראןאבראהיםAJU1050
גובראןחאתםHJU753
סלוצ'ק(סלע)משהSSM530
קורל(קוזי)עופרOKK775
שחםסביוןSSH707
מלמדרוןRML885
כנעןדורוןDKN711
יעקוביאמןYYA1250
עזאםעפאףAMA1280
אנדרושקיבאיגורIAN898
ויקנודלעמיתAWI1430
שאהיןראפתRPS1047
זיידיעקובZID596
בשותיאניסABS976
פרנקאריהAFN1200
גורביץאנהARU1360
וקניןיפיתYWA1350
נטוביץאלדבANT1004
שרייברשגיאSRS1070
מוקיויקטורVMU937
אפלבאוםדודDEP807
אורטסמשהORM852
גזיריבYGZ841
ויס(חיים)עמיVIA571
בן-נתןאלוןABN839
סוסניצקיויטליVSO902
פנקס עיריתאירנהIPN780
גלמןמיכאלMGE1149
שרייבויקטורVSR974
דניסוביבגניEDE1265
פרוינדיהודהJFR641
מרדכיאליהוEMO654
ענברעמוסAAN521
קוקוס (אפרים)עופרKKS701
מחאמידאיאדAYM955
מחאמידמנסורMMN767
מחאגנהיוסףYMA1068
מחאמידאימןAMH978
מחאמידמחמודMHM882
אלזיר(אגבאריה)עבדאללהALA1082
חאג יחיאגהאדJHY695
עאזםחאלדHAZ730
תלאוימדחתMTL967
עבד אל קאדרבאשירBAK1067
גבארהסמירSJB863
תלאוויאברהיםITI1416
בראנסיגובראןJBR1123
תלאווידיאאDTE1141
חאג יחיאאשרףAHY1058
חאג-יחיהפואדFHI742
גבארהתאופיקTGB991
תלאויזכריאZTL703
חאג יחיאפהיםFHY696
אבו-גבלמונדרMAB1012
סבאגמועתזMSB1091
מוגרבינופלNMU886
אבו סאלחהיסםGAS1072
סבאגראתבRSB772
עידחוסיןHAI1116
סומךיעקבJSO322
קראוסאהודERA1363
סגלגדGSG1000
פורמנסקימרדכיMFO472
לוימאירMLV586
מעוזעדואIMO982
קראוסאיילKRE862
לייבושורחגיHLE1181
אלברטמיכאלALM828
סלמוןעינתESN1160
ארנסטראברהםAER827
חקלאיצביZHK675
שלומימיכאל שלMCH1395
שרון(שרעבי)ציוןZSR403
מוסטפהזידZMO1423
בטקיליןמיכאלMBT896
קליינריבגניהKEV1383
רמון(פרופ)ויקטורVRM491
בלומנקרנץאבישיABL448
מרוקויאירMRY325
האוזנר אוריצביZHA548
אלישיביורםELY985
ראובניחייםHRE608
אדרעיאליהוEED407
קראוסיוסףJKR323
ארליךיעקבYER396
הקשריגאלIHK853
גרינוולד(מרדכי)יאירGRY545
פראגראמיRFR713
ספדיסבאחSSF781
עבד-אל-ראזקענאןANA782
גרזוזינסריןGRN1079
פראגמאגדMER810
יוסףמוחמדMYY847
גמאליהניקולאNJA1304
ניידיקעודדONA1152
פאהוםבשארBFA690
פומרניץישראלIPO605
תורןאהוד צביUTO790
אבו-גאמעזהדיAGZ792
חן-ציוןמתניהMHN697
זך-זליכהאיתןEZZ904
שילהיאירYSI580
גרנובסקיעמנואלEGR683
סלע(סלומון)שאולSSL469
זועביואילVZO917
מנסורסאלחSMN672
גלגוליריאדRJL737
מסארוהאשרףASM1043
מנסורגאלאלJMN519
עויסאתטארקTAO1212
מואסיראפת פדלMUR995
כתאנהגמאלJAK932
מוחסןשאקרSMU715
פוגלמשהFOG577
בן-יוסףיצחקYBN593
עאמדמעאדMME1444
נשררוניRNS869
כרמימיטלMKA1437
גטניוברנרדGBE570
חישלמהHIS880
שפיגל(דוד)אליעזרESP375
דיאמנטאברהםADY365
גולןיאירGOY569
יאנפולסקיאירינהIYA1442
ליבנהחנוךLIH624
אונונהרפאלRON506
הפנרשבתאיHFS484
פרייברגדבDFR606
וינברגמשה יואשMVI527
אלוןזאבALZ337
קולריואבYOK910
אקלר שבתאוריתOEK813
אבו עקלהשאםABK1424
בדירגומעהJBA1434
רבינוביץאיילERB984
גורדוןסיניSGO408
גולדשמידטירחמיאלYRG661
קונפדרטאלכסנדרAKO855
יודקובסקי(קורנבליט)דוריתDJU453
עמנואליהודהJEM424
הראל(שטרייט)אריהAHR339
רוטויקטורVRO588
שומרונימיכאלSOM444
אשורצחASZ918
גזית(חיים)יהודהJGZ496
רותםאריהROA473
יכיןרפאלRIH245
בחיריאיסרBHA977
גרינברג חוסהאוסקרOGR667
זונשייןחןHZN268
טלפהסרגייSTL945
סלעמאירMSL324
שנייוייסאיגורISN860
גפןיהודה פרJGF525
שיאוןאבנרASI477
טורסשמואלSTU597
ימיניאימןAIM963
שחברייוסףYSH980
חמיסבשארהBHM1071
עראםגסאןGAR1038
שרייפליפיםESR1132
מזאוויגוזייףMZG992
זועביכמאלKZO879
אבו-חנאעזמיAAH665
סאבאסוהיל עזיזSSA673
עבד אל נורחוסאםHAN1045
האדיהעבדאללהAHD1131
אנדריאאיליAND1085
שנאויאיאדIDS1101
בקלהתאופיקTBK843
אבו רגבנזארNRA1168
חוריסאמיSKH1133
גראיסינבילNGR806
טנוסראמיTAR1217
שיניעודהOSH1130
גרושגאדJAD1226
עבד אלראזקבשירBAA554
זייבקאמיןAZE1369
גודלביץאלכסייAGU1342
חטיבאמירAKH1093
אבראהיםראסםREB909
חאלדיחאלדHAH920
פאהוםחלילKHF320
חטיבסמירSAT1432
חביבנגיבNHV727
קודסירוחיRKU590
ספדיסאמרSFS912
זייבקמרואןMZI563
ספדירבאחRSF649
חטיבויסאםVHT1060
זהרמאהרMZH931
מזאויגסאןGMZ824
כסיףיריבYKS954
לזרירוןYLZ700
ליבוביץבניLBL450
גוטמןולריGUS922
זרפשני(חמיד)יצחקYZR572
לזר(לזרוביץ)בן-ציוןBLZ296
בן-אביאיציקIBA618
ארטובסקילזרLAR759
פוטאשניקאמילEPO889
אבו-ריאיאסרYAR915
קסוםחאלדKSH714
חיאדרהמגדיMHE1187
שלאעטהראיףRSL989
אבו-ריאסאלחSAR678
גנאיםעליAGN1022
גנאיםמרואןMGN979
בדארנהסבריSBD1064
בדארנהדורידDBD1056
אבו-סאלחמדיןMAS950
אבו ריא אחמדמהדיMAR1052
סקרעאוניSAN1227
עלאאיאסיןAYS1440
עבד אל קדרניזרNAL1443
אריהיהודהJAR692
מריין(שמואל)משהMRM640
גלבמןאיתןRGM585
יצחקצביZYZ956
שבחחייםSHV584
עידןאוריUID555
יונסבאלאלBYU1032
חירואפיWKH1315
וייסחגיHVI684
בית יעקביוחאיYSB1138
חן-ציוןמלכיאלHZM486
גבאידודDGB352
אהרונייהורםYAH565
לייפמןלאונידLLI832
דרונובירוסלבYDR1055
סטרולוביץיובלYST1037
אלקרייףמימוןMAL383
נחמיאסיאירYNH603
פלוסמשהHFL442
עזראיעקבADI531
ברשיעודדOBR1066
סטולרודבSTD564
שוורץמיכאלMIS1048
שטרןדניאלDST475
טישצוקלריסהLTI1203
חידניאלDHI800
שלסינגר אריקנתןNTN1234
שטרנשטייןאנדריASN1306
גרשקוביץאריאלAGE1367
בן-חייםרמיRBH723
מזוראביגדורAMZ552
גדסייגאלYGD619
אפשטייןיוריYEP666
הלפריןיוסףHLY796
שלסינגרדןDNS644
לררדניאלDLR466
כהןיהודהJCH698
אבו אל היגאחאלדHAB1115
כהןיוסףCHY699
קארצ'מסקיארקדיAKA961
קניגל אהרןישראלAKN535
ליברמןמאירMLI497
שוורץאוריתORS1039
פוקסאורןFUX511
אונייאולוצימהCON1393
פורסנקואירנהFOI1235
פייבישאמנוןFIA857
דורוןישראלIDO483
שפיראיהודהJSP427
איזקמשהMIZ743
חורששאולSHO260
טרלרלאונידLTR829
נזביץרומןRNZ970
וייסזאבZVA1087
גרינשטייןרונןRGR928
מרקוסבנימיןBMR674
חישמעוןSHI848
חאיקדודDHA243
שלומי(פרידמן)אליעזESL492
חאיקאשרAHA244
חוסאםחאג'HHU873
גרינשטייןארמיAGR392
שמשי אלברטפולAPS610
יערישלוםSLY573
אלקלעיטלTZT1017
דויטשרירחEDO363
גירייסאסעדAJI662
חדאדניזארNHD816
אבו-קרשיןנבילNAK614
איובשאדיSAO1139
כריםנעום,סמיKRN718
זידאניגסאןGZI821
טאהאטארקTAT1111
חגאזייוסףYHJ814
עיאשיאבראהיםAAI789
אוחנהיצחקYOH1075
בובליק(גנה)לאהLBU1110
ברודסקייבגניBEV1230
ארדאברהםAAR633
ספיר (אדמונד)מרדכיMSP470
שיפרין(שבייקובסקי)ילנהESH1062
אזוטאילןIAZ1301
זלצמןסרגייSRZ1165
שטריתמשה (מויז)STM455
מיעאריוסאםVME1090
אבו-פריחקאידKAF740
ארדנירNAD1431
צרניאקלאונידCHL826
אלקבץעמי חביבELK648
כוכבייוסףKOY598
שגלשמואלSSG459
אזוטארמונדAAZ406
עזריהיואלYAG1124
קאופמןיעקב אJKA679
פרידמרדכיFRM612
שלומידבDSL609
כבההדאודDHV1049
יונס עבדאל מנעםAMY528
עטרעמרםAAT710
חן-ציוןאוריUHZ541
סעדיגיהאדJSA1028
בלעוםדיאDBL1074
דוידובסקייאירYDV547
ביאדסיעמאדABY1011
סעדיעבדאללהSDA1069
כילאנימועתזMKI1076
חורנינבילNHO664
גרשביץאליהוEGS1337
אחדותעמנואלEAH522
באסאםגרזוזיGBA872
שאהיןיוסףYSG1095
לויןשגיאBLG913
קינןערן חנןEKE1384
כץריקרדוRKZ728
זועביאחמדAZU1345
קמינסקי(סיבקו)מיכאלMKM1061
מיורציק שלגעופרOMA1371
סרוגיסמעאןSSR964
קשקושעליAKS1199
בלןרודולףRBT481
אליאסאמילEEL1092
זועבישביבSZU1086
ותדמגדיMVT1118
אהרונובנועהNAH1381
ברקכוכביתKBA1370
גופמןויטליVGO1207
ספוזניקובדניאלDSP1339
אשתיויאיהאבAST1073
אבו דאודסחרSAD1063
קולקרסמואילSKO895
נסר אלדיןחוסייןHNA1392
סרברוחייםHSR540
רונןחגיHRO1357
מנאסרהעליARA1285
ותד דיררולידDWA1191
קאסםנגואןNKA681
הראליואלYRE1409
שקדדורוןDSA1303
חלולמרואןMHL951
תלםגילGTL1103
פלוסירוןYES993
חלביסאמיSHL1114
פראגזיאדZFR803
ותדמוואפקMWA1362
ניגםבכרBNI1117
גנאייםמחמדMGY1259
מקלדהרביעRMA1252
אבו-גבלפארסFAB1029
הורוביץאלכסנדרAHO386
אן-מרי קוארטלראריאלהAQU1305
נסארסאלחSNA1325
פגירסקיאבאAFG317
ריבובסקירונןRRY1323
סרחאןעומרOSR938
אליאסופאELO720
חאזןשאדיSHZ1106
מחאמידיוסףYMM1128
מסארוהעליAMS1311
מחאגנהמוחמדMMH1205
אל שיךריאןREL1336
ברטיששאולBRS595
אבו לילאוסאמהAAO1213
חטיבעאדלHTA1109
סעדיהבאסםBSA1248
מסארוה חוסםאל-דיןHMS894
בקראיריתIBE1385
שטינברגגרשוןGST348
דחבורויסאםDWI1127
לביטספאינהFLE1287
קלוגהאנטוליAKY1379
דוויקאחמדADW1387
טאהאאיהבITA1258
מרטיניוקדמיטריDMA1398
יאסותומרTYY1155
מחיסןמוראדMMU1310
ימיןמואנסMYA1293
שעלאןסעדSHN1361
אבו עקלנזארNAA1211
שניידמןאנהANN1447
זיתאויראני עדנRHA1388
שלהוסיםVSL1026
מוחיי אלדיןחמאיסיMAK1278
פרץאבישיMPA1125
אגבאריהאשרףAIG1352
הלוןפאולPHL1059
גזאוימוסאMGH1269
כהןיורםYCH420
גזאוידניסDGE1436
אסדיסאמחSAI1418
שמואליצביSMZ845
טוביאאשרףATO1414
קעוארבהאBKA1421
שטיינמץדרורDSE1407
פחר אלדיןבהאBFK1246
עבד אל חליםעסאםIAB1298
זידאןמוחתסבZMH1312
דראושהחוסיןHDR1283
קדחאחמדAKD1279
פנקסאלדדELP1260
שחרליאורLSH1341
עדויעומרOAD1096
גבאלי בראנסיחניןHJA1161
שיח יוסף בכרייהראמיRBK1184
חניפס בן יחיאפרגFKH1225
אבו עוקסהחאתםHBO1282
גאנםעלאAGA1300
אבו חבלהמוחמדMAU1243
מחאמידנוראללהMAN1238
אבו שקארהמוהנדMAO1317
גבאריןמוחמדJAM1237
שעלאן נבילסלמאןSSN1274
אלמקתעליAAM1249
לנדאאלכסנדרANX1256
קראקרהאבראהיםKRA1099
קבלאויאחמדAEB1410
אלטיביחוסניHLT1413
נואטחהמיאסMNA1382
אבו סאלחמגדMBB1261
חדיגהעבד אלAKJ1289
אזוטגולןGAZ1331
שינדורף(ליבוש)חייםHSH628
ברכהציוןZBR567
סרוגיעאמרASJ1253
אבו שיכהפאדיFAS1322
גפאליבילאלBJA1355
אליאססג'יעSEL1178
חמודסלאחSUD1415
זועבייזידYZO1266
בטחישמדיןMDB1104
בדירמאליקMDI1408
פטרובאלכסנדרAPE1411
חוגיראתמוחמדMHU1320
רבאחרביעRRB1153
עלימוחמדMAE1195
סנהמיכאלMSN604
בדיראייסרAYB1182
קישילבדימיטריDKI1419
הקריורםYHA1374
יונסאסלאםIYO1192
אטרשעיסאIAT1391
עטיהמחמודMAT1108
אבו ריאראמיRAB1251
קפאורןOKA1378
עבד אל-מגידעובדיהAAE1338
בשיר(אגבאריה)לואיLBS1174
שנקרפטרPSH1183
עיראקיוסאםWIR1193
(קוגן) בר נויאליסהABO1427
חשאןחסיבHAS1270
ליפשיץאמנוןLIA411
ליבוביץ חייםישראלHIL451
עראבימוסטפאMOS1262
מרעי מוחמד מחמודMMA1438
חמיסהחוסאםKHH1218
רוחליןאלנהEST1348
גליקנפריידאנדריAGL1242
טורדגמןשלמהSTO1439
צברינועהNTS1435
עראףאשרףHRA1255
סגלערןESE1272
עותמאןמורידMOT1240
ברנובבוריסBBA1343
ברעומרBRO1420
חטיבמוחמדMKH1254
לנגבאוםחנניה575
טאוביןבוריסBTU1294
רוחליןודים דןVRK1372
בדיריזידYBE1389
קעדאןזיאדZKA562
חניפסמועיןMKE1333
זלדיןאנדרייAZD1429
קרנאוחובקירילkka1380
גרינפלדיהושע546
פולקבוריסBPO1307
אלקיסיחסןHLQ1347
סעידהישאםHSE1358
קויפמןאליאסEKI1340
סבאגמאלקMLB1365
גרייסראזיRGE1351
בטחישנאגNBA1330
מחולגואדJMA1326
עמנואל ויונטידודDVI1297
אוספובטדניאלDOS744
סלימאןמוחמדMUL1309
שראריולידWSH1275
מסארוהפירסFMA1268
פלוסאסףAFL1126
טרביהעבד אלכרATR1422
קופרווסראנטוליAKU871
עואדסליםSAU1005
צרצורעתירARS1433
בדירמועאדMAD1426
גבאריןמוחמדMBN1425
שלשרגאSAJ1233
פלאחשאפעSFA1299
עיסאוינבילNIF1201
פטימההלאלHFT1349
שהםדןDSH426
קובינסקיפיוטרPKB1080
שנצרכרמלהCSN445
טבאגא גמילבסאםBTA1271
סמרהראובןRSM316
סבאגשאדיSBS1046
עוודיוסףYWD1356
אוגולניקמשהOGO479
יורובסקישאולSYU760
מחאמידעבד אלרחALR1390
זועבישריףZOS997
טסצ'יאבאלכסנדרATS972
גמלנואףNGA1296
נצרנשאתNNZ1031
עואדעלאAAU987
אלהייבספואןSEI1335
סלמאןקליםSLK1221
גרבאןיעקבJJR804
חכיםעימאדEHA1344
גוטיןגרגוריGUG1329
אבו דריסעלאAUD1324
כבההרביעRKB1346
כתאןעזמיAKT1194
גנטוסאימןAGH1276
אבו-פריחהעודהAAF629
שרנידןDSR379
סמיקטדןSMD400
צפתיארזEZF764
חמזהמנדיHAM1219
ריינררוברטוRRA752
יעקוב חנאפאדיFYH1364
עזאיזהוסיםAZW1223
אבו-מפלחיוסףYAM1185
זלקינדיעקבJZL449
זועביויסאלWZO1397
גולדרייךאביAVG620
רייזמןיוריYRA1151
פבריקנטיצחקYFB556
חטיבוסאםHTV1084
בדארנהמוניבMBA1134
חג יחיאאיברהיםIHA1405
אלסטרראובןRAL502
חרזאללהמרזוקMZL1399
סדלצקיאנטוליASE1288
מרקוביץראולRMR441
משהדאויחלילKMA1196
יונסגמילJYO1402
קורצולדיוסףYKO533
מועלםניסיםNMO638
כבאבויוסףYKB587
אבו חאטיםפאיזFAU1368
ברנוביץלאונידBAL1239
צרצורעליAZA1396
עמראןעאמרAIR1245
חסוןאמירHSA1222
אדלראברהםAAD460
חאזםאגואדKHA1224
שרגאיזיוZSH1406
אברקיןאיגורIAV1292
טרנטואהודETR652
נוטקוביץיעקבINU1244
טננצפגקJTN651
קובטיוסיםVKO865
רזניקיעקבJRZ831
גוטפרידאופירOOT1263
איליןויקטורVIL1295
לובל ניקולאיאברםALO761
עבד אל חיתאמרATM1334
אלקישעמאדEEF1204
שקליארגנאדיGSH1100
נאסרחוסםHAR1404
דרבניןמיכאלMDE1375
רבאחעבד אלסלARB1377
מסאלחהולידVLM1035
סמארהסמארהSMA1277
חטיבניזארNHT1021
שאשקובאלונהASS1373
בטיחיש-עזאלדיןABT1098
בדרסלאחSBA1264
בראנסיבראנסיBBR1094
פרידמןבעזBAF1030
שנאןאמירSRM1449
דכוורסאפיSDK990
אבו גבלאיהאבEAJ1302
סלוניןיוריYSL1112
סוידרביעRSW1332
שנידרזבולוןSNZ581
ינאיאבירםAVY1210
קריבוליןאלכסייAKB1241
מירמןאריהAMI467
סאלחעליAIH1232