חני"ת - חבילת נתוני תכנית

​​​​​​​

כחלק מתהליך העבודה להנגשת שרותים מקוונים והתאמת המפרט למפות קדסטר נוספות מפרט חני"ת עבר שינויים ועדכונים.
מפרט חני"ת גרסה 1.3 כולל עדכון, ביטול והוספה של בלוקים ושכבות. השינויים העיקרים בגרסה זו הינם:
1. טבלאות שטחים: הוגדרו כבלוקים בשכבות חובה.
2. תמיכה במסלולי קדסטר נוספים: קדסטר מבוסס קואורדינאטות ו-הסדר קרקעות.
3. שינוי גדלי הפונטים של נקודות גבול, חזיתות ומספרי חלקות.
החל מתאריך 1.04.2018 תהיה חובת הגשה במפרט חני"ת גרסה 1.3.

​חקיקה ותקנות

זכויות היוצרים בקבצי החוק שלהלן, שמורות ל"נבו" הוצאה לאור, שריגים.
​המרכז למיפוי ישראל מודה לאתר האינטרנט המשפטי "נבו" על הסכמתו האדיבה לפרסום קבצי החוק באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל ומבהיר כי זכויות היוצרים בקבצי החוקים ו/או בכל חלק מהם, שייכות בלעדית לנבו. לפיכך, אין להעתיק, להוריד ו/או לעשות כל שימוש אחר בקבצי החוקים האמורים ללא קבלת אישורו של נבו.​​

משולחן מנכ"ל מס' 43​​

תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו - 2016: פרסום ברשומות​​

טיוטת הנחיית המנהל 06/2015. מדידות ללווי תהליך הסדר זכויות במקרקעין

טיוטת הנחיית המנהל 07/2014. מיפוי תכסית בגוש הסדר ובתצ"ר

הנחיית המנהל 06/2014. שחזור גבולות של חלקות רשומות

תבנית של פרשה טכנית

טיוטת הנחיית המנהל 04/2014. הכנה, אישור ושימוש בתת"ג

הנחיית המנהל 01/2014. ביקורת מפות קדסטר

מצגת בנושא הנחיית המנהל 01/2014. ביקורת מפות קדסטר

הנחיית המנהל 01/2013. סיווג נקודות גבול​


שאלות ותשובות