תחום מחקר

מפלס הים

גאות ושפל היא תופעה מחזורית המושפעת בעיקר מכח המשיכה של הירח (בשל קרבתו היחסית לכדור הארץ) ושל השמש. בדף ישנו מידע על מפלס הים המדוד בישראל. המדידה מתבצעת באופן שוטף באתרים הבאים: עכו, תל אביב, אשדוד, אשקלון ואילת.​

מגנטומטריה

השדה המגנטי נוצר בעיקר מתנועת זרמים בליבה הנוזלית של כדור הארץ. השדה המגנטי מסוכך על כדור הארץ ומגן עלינו מפני הקרינה הקוסמית. בדף ישנו מידע על השדה המגנטי ועל הצפון המגנטי בישראל. המדידה מתבצעת באופן שוטף באתרים הבאים: הר חרמון, בר גיורא, אילת.​

בדיקת תקינות מד טווח אלקטרוני
בהתאם לתקנות המודדים, על המודד לבצע את עבודתו בעזרת ציוד מדידה תקין ומכויל.
תחום מחקר מבצע בדיקת תקינות למדי טווח אלקטרו מגנטי הנמצא ברשות המודד.
בנוסף לתקינות הבדיקה מספקת פרטים על דיוק המכשיר וקבוע הפריסמה הנמצא בשימוש המודד.
בדף ישנו קישור לסרט קצר הממחיש את אופן ביצוע הבדיקה.​
גיאודזיה

הגיאודזיה עוסקת בהגדרת גודלו וצורתו של כדור הארץ. המרכז למיפוי ישראל אחראי על רשת הבקרה הגיאודטית בישראל (קואורדינטות וגבהים). בדף ישנו מידע על רשת הקואורדינטות בישראל, נתונים ומידע על רשת תחנות הקבע GPS של המרכז, נתוני VRS, תקנות המודדים והנחיות המנהל ועוד...​

מדידות מיוחדות

בתחום מחקר ישנה מסורת של ידע ומומחיות בנושאים הבאים: גרוימטריה (מדידת כח הכובד), אסטרונומיה גיאודטית (צפון מדויק), גי'רותאודוליט (צפון מדויק), רשתות מדויקות לטווחים קצרים. דוגמאות: הצפנות מדויקות, מדידה במנהרות, כיולים שונים. אנו מתמחים בהצעת פתרונות מדידה מדויקים בכל נושא ולכל מזמין.​

מצגות מאמרים פוסטרים

הדף מאחסן מצגות מאמרים ופוסטרים הקשורים לנושאי העבודה בתחום מחקר. החלוקה היא לגיאודזיה, מפלס הים, מגנטומטריה. אתם מוזמנים להכנס ולעיין ברשימה​