הוועדה הבין-משרדית למערכות מידע גיאוגרפיות

מנהלת הוועדה
תחום הפעילות: ניהול ותפעול הפעילות של הוועדה הבין-משרדית. פעילות: הגדרת תפקידי הצוותים, תפעול פעילות המליאה והצוותים המקצועיים...
ועדת משנה לשיתוף מידע ופרויקטים
תחום הפעילות: להביא לכך שהמידע הגיאוגרפי שלגופים החברים בוועדה הבין-משרדית זכויות יוצרים עליו, יהיה זמין לשימוש לגופי ממשלה, הגופים...
ועדת משנה לטכנולוגיה ותקני מידע
תחום הפעילות: קידום התקינה והטכנולוגיה בתחום הגיאו-אינפורמציה. תקני מידע: למידת תקנים קיימים וגיבוש תקן התואם את הצרכים של הגופים בוועדה...
ועדת משנה למצבי חרום
תחום הפעילות: גוף מפעיל, מייעץ ומקדם של מידע ומערכת מידע גיאוגרפי לצורכי טיפול במצבי חרום. פעילות: איתור צרכים...
ועדת משנה ל- GIS_IT ומטה-דטה
מטרות הוועדה: הצעה למבנה קבוע של שדות מקשרים להטמעה במערכות המידע הארגוניות, תקנים לפתיחת מידע Via Web ושיתופו במערכות השונות,...
צוות פרויקטים ואיסוף מידע
תחום הפעילות: ייזום פרוייקטים לייצור וטיוב מידע גיאוגרפי. פעילות: ביצוע סקר צרכים וצרכנים בתחום המידע הגיאוגרפי שדרוש לחברי הוועדה הבין-משרדית...
ועדת המשנה לשלטון מקומי
יעדי ועדת המשנה: קידום שיתוף הפעולה בין השלטון המקומי, והממשלה בתחום ה- GIS, הכנת תקנים משותפים - שפה משותפת, שיתוף בידע...
צוות מטה-דאטה
תחום הפעילות: הגדרת מבנה המידע על המידע (מטה דאטה), תחזוקתו והטמעתו. פעילות: סקירת הסטנדרטים...