מדען ראשי

​​​​ 
תפקידו העיקרי של המדען הראשי במפ"י הוא הנחיית המחקר, הפיתוח והתקינה במדינת ישראל בתחומי מערכות המיקום ההנדסי המדויק (גיאודזיה),הגדרת גבולות מקרקעין (הקדסטר) ומידע מרחבי על ישומיו(הגיאו-אינפורמציה).

במסגרת זאת יש למדען הראשי במפ"י שלושה תפקידים עיקריים:
א. תפקיד סטטוטורי − עוזר למנהל בכתיבת תקנות המודדים והנחיות מקצועיות.
ב. תפקיד מקצועי - איתור פערי ידע טכנולוגיים ונתונים בממשלה בתחום המערכות מידע מבוססות מקום. וקידום פרויקטים מערכתיים להשלמת הפערים.
ג. תפקיד ניהולי – קידום שיתופי פעולה עם ובין גופי ממשל הן במסגרת הוועדה הבין משרדית לממ"ג, במסגרת פורום המידע הממשלתי לנדל"ן פורום התשתיות וכדומה.​​
 
 
מייל: 
 


03-6231829