ממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל בנושא קידום נשים - רוזי שקד

​​​​

•        קידום נשים ויישום חקיקה רלוונטית, לרבות החוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות
•        ייצוג הולם, אפליה מגדרית, זכויות נשים וזכויות הורות.
•        העברת מידע רלוונטי והטמעתו במשרד
•        ייזום, ארגון וביצוע פעולות הדרכה, הכשרה ייעודית והסברה בתחומים שמהווים חסמים על רקע מגדרי.
•        קבלת פניות העובדים/ות בנושא הטרדות מינית והתנכלויות  
•        יישום כללי התקשי"ר, החוק והפסיקה בנושא ייצוג הולם והעדפה מתקנת.

מייל: rozi@mapi.gov.il ​ 

03-6231996
050-6225360