מנהל אגף פיתוח וממונה על קשרי חוץ, תחום גבולות מדיניים - יואב טל

​​​​​אגף פיתוח (מערכות גיאואינפורמציה) מופקד על ההיבטים המקצועיים של הפיתוח ותחזוקת התוכנות והיישומים, הארגוני והתכנוני שבאחריות מפ"י.

אגף פיתוח מקיף את התחומים הבאים:
•           בנק"ל – בסיס נתונים קדסטרי לאומי (קדסטר: שיטת רישום זכויות במקרקעין המנוהלת באמצעות ממ"ג)
•           בנט"ל – בסיס נתונים טופוגרפי לאומי
   בנג"ל - בסיס נתונים גיאודטי 
•           ממ"ג כרטוגרפי
•           ממ"ג ימי
•           ממ"ג גבולות
    שירותי מידע ומוצרים מקוונים
 
בהקשר לתחומים אלה, באחריות האגף הפעילויות הבאות:
•           תחזוקת בסיסי הנתונים של התחומים הנ"ל, שיפורם והרחבתם.
•           מימוש בפיתוח של תהליכי העבודה בבקרה, בעדכון ובתחזוקה של מאגרי הממ"ג.
•           פיתוח תהליכי העדכון, הבקרה והתחזוקה של עדכון הממ"ג.
•           שיתוף עם אגפי הייצור באפיון וביישום מפרטי קליטה ובקרה של נתוני הממ"ג.
•           אפיון ומימוש מבנה מסדי הנתונים של הממ"ג.
•           מעקב ועדכון טכנולוגיים, בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות ולתקנים בארץ ובעולם.
•           ייזום פעילות מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה עם המדען הראשי ועם ראש אגף טכנולוגיות ושיתופים טכנולוגיים רלוונטיים עם האקדמיה ועם התעשייה.
•           שיתוף בייזום וקידום פעילויות שילוב של הממ"ג עם המידע שברשות גורמי ממשלה אחרים, גופים ציבוריים והשוק, במסגרת הוועדה הבין-משרדית.
•           שיתוף מלא עם יחידת השירות לצרכנים ואגף אינטרנט באפיון מוצרים ושירותים המבוססים על נתוני הממ"ג ועל בסיס שילובם עם מידע וידע של צרכנים  ​ושותפי מידע.
•           פיתוח המוצרים והשירותים הנ"ל.
•           שיתוף בייזום ובקידום השימוש בשירותי הממ"ג ומוצריו, במפ"י ומחוצה לו.
•           אחריות על  מימוש וקידום קשרי החוץ של מפ"י עם גופי מיפוי לאומיים בעולם, ארגונים מקצועיים בינלאומיים, כנסים וכתבי עת מקצועיים. 
•           אחריות על פעילות תיעוד וניהול ארכיון לאומי של הגבולות המדיניים של מדינת ישראל. ייעוץ ושיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, אספקת מידע ותעודות עובד ציבור לגופים ממשלתיים, ציבוריים ולקהל הרחב. 
מייל: tal@mapi.gov.il 


03-6231937
050-6225453