סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה

​​​​​​​תחומי אחריות:
• הקמה ותחזוקת התשתית הגאודטית הלאומית;

• מעקב גאודינמי אחר נקודות ברשת הבקרה העליונה;

• הגדרת דאטום לאומי;

• כתיבת הנחיות גאודטיות בהתאם להתפתחות הטכנולוגית;

• ייעוץ וסיוע למודדים ולציבור הרחב בנושאים גאודטיים;

• ביקורת שדה של תוכניות לצרכי רישום ונקודות בקרה פרטיות;

• מתן שירותי מדידה ליחידות מפ"י;

• אכיפה של פקודת המדידות, תקנות המדידה והנחיות המנהל;

• קשר עם מוסדות וארגונים בארץ וחו"ל;מייל: