מנהלת אגף אינטרנט ופרוייקטי ממ"ג - גב' גילה דרושקביץ

​​
האגף אחראי על ההיבט המקצועי של מערכות האינטרנט, האינטרא-נט ושרת המפות הממשלתי במרכז למיפוי ישראל.

מייל: gila@mapi.gov.il
03-6231918
050-6225432