יועצת משפטית - עו"ד גילי קירשנר

יועצת משפטית − עו"ד גילי קירשנר
 
תחומי אחריות:
•           מתן ייעוץ משפטי שוטף להנהלה וליחידות המרכז.
•           חקיקה וחקיקת משנה − מעורבות ויישום שינויי חקיקה.
•           ייצוג המרכז בעניינים משפטיים.
•           עריכת המכרזים, החוזים וההתקשרויות של המרכז.
•           טיפול בכל ההליכים המשפטיים שהמרכז מעורב בהם (כצד בהליך או כנותן עדות/ חוות דעת   
              וכדומה).
•           טיפול בכל ההיבטים המשפטיים של פעילות מפ"י.
•           קשר עם גורמים אחרים - משרדי ממשלה אחרים, ציבור המודדים בעלי הרישיון, הציבור הרחב.
 
טלפון: 03-6231940
פקס: 03-5624766 (יש לציין "עבור היועצת המשפטית").

​מייל: gilik@mapi.gov.il

מייל נוסף: atalla@mapi.gov.il


 

03-6231940
050-6221406