סמנכ"ל מיפוי וממ"ג - ערן קינן

​​​​​יעדיו של המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) לשנים 2016-2017 הם:


•           מתן שירות לאזרח , למשרדי הממשלה, לרשויות ולחברות במשק הישראל;
 המשך הבטחת אספקת מידע קדסטרי מדויק ומעודכן מהבנק"ל (בסיס נתונים קדסטרי לאומי) ומידע טופוגרפי מעודכן מהבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי) ;
•           הפעלת מרכז מידע גיאודטי/קדסטרי באינטרנט, לאספקת מידע קדסטרי עדכני, מידע ארכיוני, תצלומי אוויר, מידע גיאודטי, מידע גיאוגרפי טופוגרפי.
•           יצור מוצרי ממ"ג חדשים והתאמה לצורכי הלקוחות.
•           יצור ועדכון מפות טופוגרפיות בקנה-מידה 1:50,000, 1:25,000 מהבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי) ;
•           עדכון וטיוב הבנט"ל בקצב תלת-שנתי, לרבות עדכון כתובות, כיסוי קרקע, שטח בנוי בתלת מימד;
מימוש היעדים יבטיח מתן שירות יעיל לכלל צרכני מפ"י (חיצוניים ופנימיים) באמצעות מערכות המידע, הן בצורה ממוחשבת (בקבצים או באינטרנט) הן בתדפיס.
בעבר התבסס המידע הגאוגרפי על המפות המודפסות. התמורות והשינויים בשיטות העבודה של המיפוי והכרטוגרפיה נובעים מן האפשרויות הטכנולוגיות לעבד את נתוני המדידה והמיפוי ולשמור אותם במערכות מידע ;
מאגרי המידע הגיאוגרפי הלאומי הוקמו על בסיס החלטות הממשלה בנושא הממ"ג הלאומי מ-1990 ומ-1993, מקור המידע הטופוגרפי הוא מיפוי חדש ומפורט על סמך תצלומי אוויר, סקרים ומדידות קרקעיות, ומיפוי בתימטרי (מיפוי עומק) ופרטים(מצופים, מכשולים ותשתיות) למיפוי ימי.  מקור המידע הקדסטרי (מדידות לרישום זכויות על מקרקעין) הוא עבודות מדידה לצרכי הסדר ורישום המבוצעים בפיקוח מפ"י ומדיגיטאציה של מפות גוש.  המידע הגיאודטי נבנה במשך השנים ממדידת רשת הבקרה (מערכת מדודה ומחושבת של נקודות בקרה).
מאגר המידע הגיאוגרפי הוא אבן היסוד בפעילות המקצועית של מפ"י והכלי העיקרי בניהול מסדי הנתונים.
המידע המצוי במערכת מיועד לגופים ממלכתיים, מוסדיים ופרטיים, הזקוקים למידע מרחבי  כבסיס לתכנון וביצוע, בהדגשת תשתיות ובנייה, מיפוי רקע לניווט, ביטחון ושירותי חירום, שליטה ובקרה, איכות הסביבה, מחקר ופיתוח, תיירות, וכמובן − לשירות המודדים.
המרכז למיפוי ישראל מפעיל אתר מפות ממשלתי הכולל מידע גיאוגרפי, דמוגרפי, מידע בנושא איכות הסביבה, תחבורה, מטאורולוגיה, תכנון ועוד.


 מייל: eran@mapi.gov.il

​ 

03-6231998
050-6225479