סמנכ"ל לתכנון, שירות ומדיניות - ירמיהו גור

חטיבת תכנון שרות ומדיניות הוקמה בשנת 2016  והיא אחת מחטיבות המטה בארגון. 

תחומי אחריות החטיבה : 

הכנת תוכנית עבודה שנתית ורב-שנתית וניהול מערך הבקרה על ביצוען.
תקציב הארגון – תכנון, ניהול, גיבוש סדרי עדיפויות, ומעקב ביצוע. 
ניהול ועדות המכרזים
פיתוח ושיפור השירות בארגון, וגורם מטה מנחה.
יצירת תשתית לשמירה וניהול הידע בארגון.
השתתפות בקביעת השיווק והמכירה של מוצרי מיפוי.
ניהול היחידה להפצת מוצרים דיגיטליים ותמיכה בלקוחותמייל: gur@mapi.gov.il ​ 

 

03-6231827
03-5620988