מנהל אגף שירות - ארז מלמד

​​​יפורסם בהמשך


מייל: erez@mapi.gov.il ​ 


03-6231873
050-8899704