חשב בכיר - ניר ברלוביץ

​​​​​

​חשב מפ"י עומד בראש החשבוּת ומשמש כמנהל הכספים של מפ"י. החשבות מטפלת בפעולות הכספיות והתקציביות של מפ"י ובניהול החשבונות של המרכז ומנחה מקצועית את עובדי מפ"י בכל הקשור לנושאי כספים ותקציב. החשב הוא החוליה המקשרת בין מפ"י ובין החשב הכללי.
פעולות עיקריות של החשבות:
•           פיקוח על ניהול התקציב והכנסת שינויים בו, לפי תוכנית העבודה והפעילויות הנדרשות, וביצוע התקציב.
•           תכנון המימון במסגרת התקציב המאושר, טיפול במימון בהוצאות, בביצוען וברישומן בספרים.
•           ריכוז כספי ההכנסות.
•           קביעת סדרי עדיפויות לתשלומים השונים מתוך התקציב.
•           קביעת הוראת סדרי מנהל הכספים והחשבונות של מפ"י.
•           אחריות לביצוע התקשרויות, לחוזים, להזמנות ולתשלומים לספקים.
•           בקרה על פעילויות מפ"י, בהתאם להוראות החשב הכללי.​ ​מייל​: nirb@mapi.gov.il


03-6231920
050-620-8408