מנהל מרחב באר-שבע והדרום - סרגיי זלצמן

​​ מרחב באר שבע והדרום הוא השלוחה הדרומית של המרכז למיפוי ישראל. המרחב חולש על שטח הגדול מחצי שטחה של מדינת ישראל, מאזור אשקלון עד אילת. גודלו של השטח ואופיו המיוחד מכתיבים פעילות בתחומים מגוונים ואכן, מאז הוחל יישוב הנגב ופיתוחו, היה המרחב שותף פעיל בהקמת כל יישוב ויישוב בנגב – מושבים, קיבוצים, עיירות וערים.

בעשור האחרון מתרכזת הפעילות בשני תחומים עיקריים:
א. פריסה ואחזקה של רשת הבקרה הגיאודטית (מערכת מדודה ומחושבת של נקודות בקרה) – צוותי השדה של המרחב מקימים ומודדים את קטעי רשת הבקרה, אופקית ואנכית, לצורכי פריסה וביקורת.
ב. הסדר קרקעות ורישום מקרקעין – פעילות המרחב מורכבת מעבודות של ריכוז ועיבוד נתונים במשרד ופעולות שונות בשטח, בשלבים השונים של תהליך ההסדר.
המרחב מבצע ביקורת תוכניות לצרכי רישום (תצ"ר), עד לחתימתן ככשרות לרישום, ואחראי על שמירת תוכניות אלו ועל הצגתן לציבור.
המרחב גם מספק, לציבור בכלל ולציבור המודדים בפרט, מידע גיאודטי וקדסטרי (הקשור ברישום זכויות על מקרקעין) ומפעיל עמדת מכירה לכל מוצרי המיפוי של המרכז למיפוי ישראל.

 
 מייל: s​ergey_z@mapi.gov.il ​


08-6263940
050-6221429