מנהל אגף קדסטר מבוסס קואורדינטות - ד"ר מיכאל קלבנוב

אגף קדסטר מבוסס קואורדינאטות (קמ"ק) מופקד על יישום קדסטר מבוסס קואורדינטות במדינת ישראל כבסיס סטטוטורי לקביעת גבולות בעלות במקרקעין. קמ"ק הינו שיטת רישום זכויות במקרקעים המבוססת על הגדרה חד-חד ערכית של מיקום נקודות המפנה בגבולות החלוקה באמצעות הקואורדינטות ברשת ישראל התקפה בעלות סיווג 1, הגבוה ביותר, והמנוהלת באמצעות מערכת מידע גיאוגרפי – בנק"ל, בסיס נתונים קדסטרי לאומי. אגף קמ"ק הוקם לשם קידום רעיון של קדסטר מבוסס קואורדינטות וקידום יישומו המעשי במדינת ישראל. כמו כן, אגף קמ"ק אחראי על ביקורת ואישור של תת"ג (תשריטים לתיעוד גבולות) כבסיס הנדסי לקביעת מיקום מיטבי של גבולות מקרקעין לצורכי תכנון חלוקה חדשה, רישוי בניה ורישום זכויות במקרקעין. אגף קמ"ק פועל כיחידה בחטיבת הקדסטר במרכז למיפוי ישראל.

תחומי האחריות:
קידום הקמת קדסטר מבוסס קואורדינטות בישראל.
הכנת תשתיות ליישום המעשי של קדסטר מבוסס קואורדינטות בישראל.
טיוב שכבות הקדסטר בממ"ג הלאומי (בנק"ל) באמצעות ייזום פרויקטי קדסטר מבוסס קואורדינטות וביקורת ואישור של תשריטים לתיעוד גבולות

פעילות האגף:
ייזום, ניהול ופיקוח על הפרויקטים בתחום קדסטר מבוסס קואורדינטות.
ביקורת ואישור של תת"ג (תשריטים לתיעוד גבולות)
מעורבות פעילה בפיתוח מנגנוני טכנולוגיית המידע ויישומי מחשב בתחום הקדסטר.
ניתוח ושיפור תהליכים קדסטריים קיימים בהקשר להקמת קדסטר מבוסס קואורדינטות.
שדרוג תשתיות ממוחשבות בתחום הקדסטר במפ"י.
מעורבות בפעילות של מחקר ופיתוח של מפ"י בתחום הקדסטר.
שיתוף פעולה עם הגופים הממלכתיים המעורבים בתהליכים קדסטריים בישראל.


מייל: klebanov@mapi.gov.il
 ​
03-6231936
050-6225446