אודות

המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוא המרכז הלאומי הישראלי למיפוי, לקדסטר (שיטת רישום זכויות במקרקעין), לגאודזיה ולגיאו-אינפורמציה.

לסרטון התדמית של המרכז ל​מיפוי ישראל לקחץ כאן

בתחום המיפוי, המידע והידרוגרפיה - מפ"י מופקד על קביעה והפקה של מוצרי מיפוי מודפסים ודיגיטאליים. מוצרי המיפוי נחוצים לתמיכה בצרכים הממלכתיים התשתיתיים לנושא תכנון וביצוע בתחומים תשתיות ובנייה, ניהול המקרקעין, מיפוי ימי לניהול מרחב הים ובטיחות השייט, ביטחון ושירותי חירום, שליטה ובקרה, איכות הסביבה, מחקר ופיתוח ותיירות.
לצורך כך, הופקד מפ"י על קביעת התקנים בנושא, לרבות רשתות קואורדינטות, היטלי מפות (שיטות מעבר ממרחב למישור), תקני דיוק, שמות ומערכת סימנים מוסכמים.
המרכז למיפוי ישראל מפיק מפות רשמיות של ישראל עוד מתקופת המנדט הבריטי, כשהיה קרוי 'מחלקת המדידות של ארץ ישראל' (Survey of Palestine) ובהמשך 'מחלקת המדידות של מדינת ישראל' לדורותיה (מחלקת המדידות, אגף המדידות והמרכז למיפוי ישראל).

בתחום הקדסטר - קדסטר הוא תהליך רישום של קרקע וחלוקתו לגושים וחלקות. משמעות המילה קדסטר בשפה היוונית היא חלוקה של קרקע- גושים וחלקות
חטיבת הקדסטר כוללת את יחידות המטה להלן : 
- אגף הסדר קרקעות שעוסק בתהליכי מדידה וביקורת בהסדרת מקרקעין שאינם מוסדרים.
- אגף תצ"ר שעוסק בביקורת ואישור תמורות במקרקעין ( תכניות לצורכי רישום).
- אגף קמ"ק שעוסק בביקורת ואישור תשריטים לתיעוד גבולות וקדסטר מבוסס קואורדינטות.
- בנוסף החטיבה כוללת את מרחבי מפ"י במחוזות גליל, חיפה, ירושלים, וב"ש בהם עוסקים בעיקר בביקורת ואישור תכניות לצורכי רישום ועוד שרותים נוספים לציבור המודדים והציבור בכלל .
- החטיבה כוללת גם את יחידת קמ"ט יו"ש שמהווה את הסמכות הסטטוטורית לפעילות המיפוי והמדידות בשטחי C ביו"ש וכן יחידה קטנה במת"ק ארז שעוסקת בניהול מידע גיאוגרפי.
ניתן לפנות לפורום קדסטר – פורום שמטרתו מתן יעוץ לסוגיות קדסטריות מורכבות באמצעות קישור זה​.

בתחום הגיאודזיה - מפ"י פועל כמכון הגיאודטי הלאומי במסגרת זו מנהלת חטיבת הגאודזיה את רשת הבקרה הגאודטית הלאומית המהווה תשתית לכל עבודות המדידה במדינת ישראל.
מדע הגיאודזיה עוסק בהגדרת גודלו וצורתו של כדור הארץ. בכל הקשור לגאודזיה פועל המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) כמכון הגיאודטי הלאומי.​
מפ"י הוא הגוף הסטטוטורי המופקד על פיתוחה ואחזקתה של רשת בקרה הגאודטית הלאומית (רבג"ל) בישראל המהווה נדבך ראשי לכל עבודות המדידה במדינת ישראל החל ממדידות לצרכי תכנון דרך ביצוע וכלה בקדסטר.
חטיבת גאודזיה ואכיפה מופקדת על ניהול הרבג"ל, טיובה ואחזקתה. חטיבת גאודזיה ואכיפה מבצעת מעקב גאודינמי רציף באמצעות רשת תחנות הקבע הלאומית, מעדכנת, במידת הצורך, את משטח הייחוס (דאטום) משפרת את איכותו של מודל הגליות ושוקדת על הנגשת הרבג"ל לטובת ציבור המודדים המוסמכים ולטובת כל המשתמשים האחרים.

​המדען הראשי - מפ"י מכוון את המחקר והפיתוח במדינת ישראל בתחומי הגיאודזיה, הקדסטר, המיפוי והגיאו-אינפורמציה. מפ"י מקדם את התקינה והחקיקה בנושאים אלה באמצעות תקנות המודדים, הנחיות המנהל ותקנים לאומיים. מפ"י גם יוזם שיתוף פעולה ופרויקטים לאומיים מתקדמים בתחום עם גופי ממשלה, אקדמיה וחברות בארץ ובעולם.