מנהל מרחב הגליל - יוסף יוסף

​​​מרחב הצפון והגליל של המרכז למיפוי ישראל, שמרכזו בנצרת עילית, הוא מרחב בעל פעילויות רבות ומגוונות, החל בעבודות שדה בכל תחומי המיפוי והשדה. במרחב שני צוותי מדידה אשר מבצעים עבודות מדידה וביקורות ואיסוף נתונים לכל מערכות המידע של המרכז למיפוי ישראל, וכן לקידום עבודות והסדרי קרקעות.
המרחב גם שומר על קשר רציף וישיר עם פקיד ההסדר ועם גף הסדר קרקעות לצורך בניית תוכניות של הסדר הקרקעות וביצוען באזור הצפון והמרכז.
כגוף המייעץ לוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, מרחב הצפון הוא הבורר בכל סוגיות המיפוי והמדידה ומשמש כוועדת ערר עבור ציבור המודדים המוסמכים ועבור הקהל הרחב.
בימים אלה נבנית תוכנית ומותקנות מערכות לתחילת בדיקה וביקורת תוכניות לצורכי רישום. לשם כך צורף כמבקר מודד מוסמך ומנוסה בתחום.

תחומי אחריות
• השתתפות בבניית תוכניות להסדר קרקעות עם פקיד ההסדר ועם גף הסדר קרקעות, לרבות חלוקה לגושים בשטח המיועד להסדר.
• ביצוע עבודות ההכנה הראשוניות להסדר, לרבות מיפוי פוטוגרמטרי (מיפוי מתצלומים או מתמונות ספרתיות).

• סימון החלוקה על פי חזקת המחזיקים במקרקעין בשטח (ובחלק מהעבודות אף מדידתן בשדה) והכנת פנקסי השדה (פנקס או אמצעי ספרתי המשמש לרישום מדידות הקרקע לצורך הכנת מפה טופוגרפית או תוכנית לצורכי רישום).
• הכנת רשימה שמית של המחזיקים והעברת הנתונים לגף הסדר קרקעות להמשך טיפול; וביקורת שדה לאחר הכנת גיליונות (מפות מוקדמות), בידי מודדים אשר זכו במכרזים, בביצוע המשך העבודה וליווי צמוד וקשר ישיר עם פקיד הסדר עד לרישום זכויות ואישור גושי רישום בכלל.
• ביקורות שדה לפי דרישות.​


 

מייל: yosefy@mapi.gov.il

 

מנהל מרחב הגליל והצפון
 04-6575574
050-6222274