מנהלת אגף גאודזיה - גב' מרינה קוזקוב

​אגף חישובים גאודטיים מופקד על ניהול רשתות בקרה גאודטיות לאומיות, יצירת מודל גליות לאומי, עדכונם, הנגשתם, אחזקתם וטיובם.

האגף עורך מעקב גאודינמי רציף באמצעות רשת תחנות הקבע הלאומית, וממליץ על עדכון, בעת הצורך, של פרמטרי משטח הייחוס (דאטום) הלאומי.

כמו כן, האגף נותן שירותי אישור רשתות בקרה פרטיות, ביקורת לנקודות בקרה עבור מודדים, עבור חטיבת הקדסטר (לדוגמא, התמרות קדסטריות) ושירותי ייעוץ גאודטי פנים.

ארגוני וחוץ ארגוני, לרבות התמרות גאודטיות.

מייל: marina@mapi.gov.il

03-6231817
050-6225362