מנהל אגף א' מרחב חיפה והצפון - הייתם שאהין

​​​​כללי:
מרחב חיפה הינו אחד מחמשת המרחבים האזוריים של המרכז למיפוי ישראל המהווים שלוחה מקומית למתן שירותים שונים. תחום המרחב תואם את גבולות לשכת רישום המקרקעין חיפה.

פעילות המרחב:
בשלוחת מרחב חיפה ניתן לקבל חלק משירותי המרכז למיפוי ישראל:

​​מכירת חלק ממוצרי חנות המיפוי של המרכז למיפוי ישראל לקהל הרחב, כגון:

מפות תיור וטיול ארציות.
מפות טופוגרפיות 1:50000.
מפות סימון שבילים.
אטלסים
מפות מותאמות אישית

ביקורת תכניות לצרכי רישום ותשריטי תיעוד גבולות
פתיחת תיק פרויקט
ביקורת מקצועית
ביקורת שדה
אישור התכנית כ"כשרה לרישום".
אישור תכניות כ " מאושרות לתיעוד גבולות"

ייעוץ לוועדות התכנון בכל נושא הקדסטר, כולל ייעוץ בנושא הכנת הרקע הקדסטרי לתוכניות המפורטות ולתוכניות המתאר.

ניהול, תחזוקה ושמירה של חומר הביסוס הקדסטרי שבגבולות המרחב.

 

מייל: haitham@mapi.gov.il​​ 

04-8631170/1
050-6225454