מנהלת אגף הסדר קרקעות - אורית מרום

אגף הסדר קרקעות במרכז למיפוי ישראל, מתוקף פקודת ההסדר התשכ"ט 1969, אחראי על ההגדרה הגיאוגרפית של הגושים והחלקות שנקבעים בתהליך ההסדר (הכוללים קואורדינאטות נקודות גבול ושטחי חלקות) ופקיד ההסדר ממשרד המשפטים אחראי על רישום זכויות הקניין של החלקות בפנקסי המקרקעין לאחר שביצע את החקירות המתאימות.
 על פעולות ההסדר אחראית המדינה הן להגדרה גיאוגרפית והן  מהבחינה הרישומית.
רישום לאחר הסדר מהווה הוכחה חותכת לזכויות הקניין של הבעלים.

יעד האגף  
1. סיום הסדר במים הריבוניים עד סוף 2020
2. הגעה ל 98% שטח מוסדר במדינת ישראל עד סוף 2025
3. הסדר הגבול הצפוני עם ירדן (מרשפים עד ירמוך)
4. תיקון גבולות גושי הסדר מול הקו הירוק
5. קידום גושי הסדר ביישובי מיעוטים  בהתאם להחלטת הממשלה 929 ו 959
6. קידום הסדר במזרח ירושלים להחלטת ממשלה 3790
7. קידום הסדר ברמת הגולן
8. מעבר לעבודה מול כל פקידי ההסדר בממשק רימון 

תפקידי האגף
קידום ההסדר במדינת ישראל:
א.  האצת רישום גושים בשטחים לא מוסדרים.
ב.  קידום כל הגושים שהוחל בהכנתם.
ג.  הסדר בשטחי הבדואים בנגב.
ו.  הסדר לאורך גבולות המדינה.
ז.  ביצוע פסקי דין בגושים מוסדרים.
ח. תיקון שגיאות מדידה בגושים מוסדרים.

פעילות האגף
א. ביצוע עצמי של גושים ברחבי הארץ, כולל גושים עירוניים  
ב. גושי נגב עשייה עצמית.
ג. הוצאת מכרזים חדשים לעבודות הסדר מיוזמת מפ"י.
ד. השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות בתיאום עם
       הגופים הממשלתיים משתתפים בהסדר מקרקעין.
ה. תחזוקה ועדכון של ספר הגושים הממוחשב.
ו. הנגשת החומר הקדסטרי לציבור בתצפית באתר טופוקאד וב Govmap
ז. פרויקטים לאומיים בהתאם לצרכי המדינה – גושי נגב (חוק רישום מקרקעין), הסדר ים תיכון ועוד


מייל: marom@mapi.gov.il

03-6231929
050-6225444