ממונה על שוויון וגיוון תעסוקתי, אפליה וגזענות - גלית ארזי

​​​

ממונה משרדי למניעת גזענות.
יישום חקיקה רלוונטית, החלטות ממשלה והנחיות נציב שירות המדינה בתחום הגיוון התעסוקתי.
יישום כללי התקשי"ר החוק והפסיקה בנושא ייצוג הולם והעדפה מתקנת.
מיפוי המצב הקיים במשרד, כולל מיפוי אקלים ארגוני ועמידה ביעדי ייצוג הולם בכלל הדרגות.
איתור חסמים בהטמעת יעדי ייצוג הולם בכלל הדרגות והתפקידים וניתוחם לרבות חסמי גיוס, איתור ומיון ועוד.
גיבוש והוצאה לפועל של תוכנית עבודה להסרת חסמים והתמודדות עם האתגרים להטמעת גיוון תעסוקתי הון אנושי.
גיבוש תוכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.
העלאת וקידום המודעות לגיוון תעסוקתי של הון אנושי במשרד.
אחריות על ייזום, ארגון וביצוע פעולות הדרכה, הכשרה ייעודית והסברה בתחומים שמהווים חסמים.
מהווה כתובת משרדית להגשת פניות ותלונות בנושא גיוון תעסוקתי של הון אנושי.


חזון המרכז למיפוי ישראל בנושא גיוון תעסוקתי

המרכז למיפוי ישראל; יחידת סמך של משרד הבינוי והשיכון, משרת את הציבור והממשלה בכל הקשור למיפוי, מדידות ומערכות מידע גאוגרפי. ככזה, אמור האירגון להכיר את האוכלוסיה המגוונת בישראל וכדי לייצגה נאמנה ולהיות חלק ממנה, הוא אמור להעסיק עובדות ועובדים בגיוון מרבי.

לכן, שם לעצמו המרכז למיפוי ישראל מספר מטרות:
1. לעמוד ביעדי נציבות שרות המדינה לגיוון תעסוקתי ושוויון מגדרי ואף לעבור יעדים אלו.
2. לנהל את האירגון ולקדם את העובדות והעובדים תוך ראיה שוויונית, וללא אפליה על רקע כלשהו.
3. להתייחס אל כל העובדות והעובדים בכבוד ולהתחשב בצרכים האישיים של כל אחת ואחד מהם.
4. ליצור אווירה חברית, שוויונית ונעימה בזמן העבודה.

הנהלת המרכז למיפוי ישראל מאמינה שניתן לאתר עובדות ועובדים מוכשרים מכל קצווי הקשת של החברה במדינת ישראל, ולכן חזון האירגון הוא לקלוט עובדות ועובדים ללא צורך ביצירת אפליה מתקנת, אלא מתוך ראיית היכולות האישיות של כל אחת ואחד מהם.


בברכה,

רונן רגב
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל  

03-6231968
050-6221287