מנהל מרחב ירושלים - חגי לייבושור

​​​כללי:

מרחב ירושלים הינו אחד מחמשת המרחבים האזוריים של המרכז למיפוי ישראל המהווים שלוחה מקומית למתן שירותים שונים.

תחום המרחב, התואם את גבולות לשכת רישום המקרקעין ירושלים, כולל את עיריות: ירושלים, בית שמש, מועצות מקומיות: אבו גוש, מבשרת ציון, קרית יערים, ומועצה אזורית מטה יהודה.

פעילות המרחב:

      • בשלוחת מרחב ירושלים ניתן לקבל חלק משירותי המרכז למיפוי ישראל:
      • אספקת מידע קדסטרי, בדגש על האזורים הלא מוסדרים, כגון:
     • - אישורי מודד למידע קדסטרי, עבור הרשויות השונות.
     • - אישורים בדבר מיקום ביחס לקו תחום שיפוט ירושלים.
     • - תעודות עובד ציבור.
     • - מידע כללי, ויעוץ.
    • מכירת חלק ממוצרי חנות המיפוי של המרכז למיפוי ישראל לקהל הרחב, כגון:
   • - מפות תיור וטיול ארציות.
   • - מפות טופוגרפיות 1:50000.
   • - מפות סימון שבילים.
   • - אטלסים
   • - מפות מותאמות אישית
  • ביקורת תכניות לצרכי רישום:
 • - פתיחת תיק פרויקט
 • - ביקורת מקצועית
 • - ביקורת שדה
 • - אישור התכנית כ"כשרה לרישום".
 •  ניהול, תחזוק ושמירה של חומר הביסוס הקדסטרי שבגבולות המרחב.

שעות קבלת קהל:

ימים ב'-ה' בשעות: 09:00-13:30

מיקום:

רח' חשין 1, מיקוד 91000, ת.ד. 971. ירושלים.

שלוחת מרחב ירושלים שוכנת ב"בית ניקולאי" שהינו חלק מ"מגרש הרוסים". המבנה שהוקם בשנת 1903 שימש כאכסניה גדולה לצליינים הרוסים בתקופת השלטון העותומני, ומאז תקופת המנדט משמש חלק מהבניין כמשרדים ממשלתיים.


מייל: hagail@mapi.gov.il

02-6249722
050-6225404