ראש אגף רפרודוקציה קרטוגרפית - שירלי גולדנר

אגף רפרודוקציה קרטוגרפית אחראי על הפקת מוצרי מיפוי יבשתיים וימיים. 
הפעילות מבוצעת בשני תחומים א. תחום קרטוגרפיה ב. תחום מיפוי ימי,

חזון  
1. להיות הספק הלאומי הראשי למידע ושירותים קרטוגרפיים והידרוגרפיים.

יעוד 
1. לענות על הדרישות והצרכים הלאומיים במאגרי מידע ומוצרים קרטוגרפיים .
2. לענות על הדרישות הלאומיות, הביטחוניות והאזרחיות של הניווט הימי, בטיחות השייט ומידע ההידרוגרפי.

מטרות  
1. לספק שירותים קרטוגרפיים לפי תקנים ונהלים של המרכז למיפוי ישראל ושירותים   הידרוגרפיים לפי נהלים בין לאומיים עבור תחום הים שבאחריות מדינת ישראל כנדרש ע"י האמנה הבין לאומית עבור בטיחות החיים בים (SOLAS).
2. לתחזק, לשפר ולספק את היכולת והגמישות הקרטוגרפית וההידרוגרפית  ובהתאם לדרישות  הלאומיות ודרישת לקוחות מפ"י.
3. להפיק את הערך המקסימלי מהיכולות והנגישות שלנו כדי לספק ללקוחות מידע ושירותים בהתאם ללוח זמנים הקצר ביותר שאפשר או בהתאם לקביעה עם הלקוח.

פעילויות עיקריות
תחום קרטוגרפיה:
1. בניית בסיסי נתונים קרטוגרפים למפות בקני המידה השונים וטיוב המידע הקיים עם מידע חדש ועדכני המתקבל ממקורות מידע חיצוניים למפ"י.
2. העברת פעילות הפקת עזרי מיפוי לתהליכים אוטומטיים תוך שמירה על כללי הקרטוגרפיה הנדרשים ומתוך התהליכים הנ"ל הפקת מפות עיר, מפות טופוגרפיות, אטלס ישראל, פרסומים מקצועיים.
3. פיתוח סביבת עבודה ייחודית לפעילות מוגדרת בקשר ללקוחות ופיתוח קשרי עבודה עם לקוחות קבועים ולקוחות מזדמנים.
4. מתן פתרונות והפקת מפות נושאיות ללקוחות ממשלתיים ופרטיים.
5. הפקת מוצרי המיפוי ללקוחות כמוצר ספרתי או כמוצר מודפס בפיקוח צמוד בבית הדפוס על תהליך ההדפסה.

תחום מיפוי ימי:
1. איסוף, עיבוד והפקת מוצרי מיפוי ימי בכיסוי ארצי לניווט ימי בדגש על בטיחות השייט.
2. בניית בסיס נתונים ימי בפורמט S57 והפקת מפות אלקטרוניות (ENC) לכלי שייט.
4. פיתוח קשרי עבודה עם לקוחות ממשרדים ממשלתיים ופרטיים בתחום הים בנושאי סקרים ימיים, פיתוח נמלים, התקנת תשתיות ימיות וכן עם משרדים הידרוגרפיים בחו"ל.
5. שילוב בסיס נתונים ימי עם היבשתי.
6. הפקת מוצרי מיפוי ימי בהתאם לבקשת לקוחות בנוסף לבטיחות השייט.

האגף משולב בוועדות ובפעילויות השונות של המרכז למיפוי ישראל ומחוצה לו.


מייל: shirly@mapi.gov.il ​ 
 
03-6231804
050-6225466