ניקולא ג'מאליה - מנהל אגף תצ"ר

​​​1. פעילות האגף עוסקת בעיקרה בביקורת מפות קדסטר מסוג תצ"ר . פעילות זו מתחלקת לשני מסלולים :

א. תכניות לצרכי רישום שבוקרו על ידי מודדים מבקרי​ם (שקבלו הסמכה מאת מנהל המרכז למיפוי ישראל לבצע ביקורת תצ"ר). תכניות אלא נבדקות מדגמית על ידי האגף ומתאשרות ככשרות לרישום תוך 21 ימי עבודה מיום הגשתן למפ"י.

ב. עריכת ביקורת לתכניות לצרכי רישום המוגשות לביקורת על ידי מודדים מוסמכים בהסתמך על מדיניות ניהול תורים​ של המרכז למיפוי ישראל .

2. האגף מנהל פרויקטים של הכנת תצ"ר ואישורן בהזמנת גורמים ממשלתיים כגון: רמ"י ומשרד האוצר . הפרויקטים כוללים תהליך מלא של ביצוע תצ"ר מבחירת המודד המבצע ועד אישור התכנית כ"כשרה לרישום" .

3. יעוץ למודדים מוסמכים לגבי סוגיות קדסטריות שונות.

4. מתן חוות דעת מקצועיות לגבי סוגיות משפטיות העוסקות בנושאי קדסטר ומעורב בהן המרכז למיפוי ישראל.


מייל: nicola@mapi.gov.il

03-6231947
050-6222261