עידית יוגב - עוזרת מנכ"ל, מנהלת תחום קשרי חוץ, יחסי ציבור, דוברות והסברה, ממונה שלטון מקומי

​​​

נושאת באחריות כוללת לתחומי הפעולה הבאים:

> ריכוז עבודת המטה וייעוץ מקומי להתווית מדיניות המנכ"ל. 
> מעקב ובקרה אחר יישום החלטות  המנכ"ל. 
> נתינת מענה בכתב ובעל פה לגורמים שונים בארץ ובחו"ל.
> הובלה וביצוע פרויקטים  חוצי ארגון כולל ניהול צוותים.
> מתן תגובות לידיעות שפורסמו בתקשורת ואשר נוגעות לפעילות הארגון.
> אזכורים בתקשורת, פרסום כתבות יזומות, הרצאות והדרכות.
> פיתוח קשרים של המרכז למיפוי ישראל עם מדינות זרות, ארגונים מקצועיים בינלאומיים, ביקורים בארץ ובחו"ל, הסכמי שת"פ, מחקרים משותפים.  
> שיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות, נתינת שירותים בנושאי: נדל"ן, תשתיות, סיוע מקצועי, מידע ,טכנולגיה, רגולציה  ועוד.

מייל: IditL@mapi.gov.il


03-6231908
050-6225366