קמ"ט מדידות יו"ש - חוסאם ח'יר

כללי :
קמ"ט (קצין מטה) מדידות הינו משרד לענייני מדידות , שהוקם על פי צו מספר 947 משנת 1981, מתוקף הקמת המנהל האזרחי ביהודה ושומרון .
היחידה נותנת מענה לשירותים אזרחיים וצבאיים בענייני מיפוי ומדידות בשטח Cבמרחב יהודה ושומרון .

מרחב הפעילות : 
המשרד פועל בשטח C, כפי שהוגדר בהסכם אוסלו, באזור יהודה ושומרון.
בשטח זה ישנם 4 ערים (אריאל , ביתר עילית , מודיעין עילית , מעלה אדומים)
6  מועצות אזוריות , 13 מועצות מקומיות, 1 ועד לישוב היהודי בחברון ,127 ישובים ,
ועוד מספר כפרים פלסטינים, שטחי צבא ושטחים מיוחדים .

תחומים אחריות היחידה-
אחריות על תחום המיפוי ומדידות במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון.
הסמכה והדרכת מודדים פלסטינים לעבודה בשטחי C, וניהול מרשם המודדים באזור יו"ש.
מתן התייחסות לאישורים עבור בקשות רכישה והיתרי עסקאות במקרקעין.
אחריות על ביקורת מפות לצורכי רישום לסוגיהן ועד אישורן ככשרות לרישום.
ביקורות בשדה לתכניות לצורכי רישום למיניהם והשתתפות בכאשף.
איתור וזיהוי קרקעות לפי נסחי רישום ומסמכים מתאימים המעידים על זכות קניין וקביעת מיקום ביחס לרשת.
אספקת נתונים ומידע גיאוגרפי (מפות לסוגיהם) למודדים והציבור הרחב.
תיעוד ניהול וגיבוי לארכיון המפות של המנהל האזרחי.
הכנה ומתן חוות דעת לבתי משפט בענייני גבולות מקרקעין.
מענה לפניות הציבור בנושאי קדסטר וייעוץ בתחום המיפוי ומדידות..
תמיכה בעדכון ובהוצאת תקנות מדידה והנחיות מקצועיות ביהודה ושומרון. 
מדידות לצורכי תכנון/ ביצוע פרויקטים תשתיות שונים של המנהל האזרחי.


כתובת: 
בית המנהל האזרחי , בית אל


מייל: hosamk@mapi.gov.il
02-9977739
050-6225144