היבטים התנהגותיים

התנהגות אוכלוסייה במצבי לחץ ואסון - דבורה כרמיל
מה זה לחץ?
גורמי לחץ שונים (stressors)
רעידת אדמה
האם ניתן להתכונן, האם העזרה עוזרת?
קבוצות בסיכון גבוה

הקהילה והחברה בעת רעידת אדמה: היבטים התנהגותיים, חברתיים וקהילתיים - דב פלד
היבטים התנהגותיים בעת רעידת אדמה
מידע לציבור
היבטים חברתיים-קהילתיים
הכנה ברמה הקהילתית
הרשות המקומית
מישהו מטפל בך?
המחלקה לשירותים חברתיים