אגף גיאודזיה ואכיפה (לשעבר תחום שדה)

המודדים היו והנם אנשי השדה של המרכז למיפוי ישראל, מאז הקמתו כמחלקת המדידות בתקופת המנדט הבריטי. המודדים עסקו ועוסקים במדידות להקמת התשתית הגיאודטית (רשת הטריאנגולציה, מדידת גבהים בשיטות שונות) ובמדידות לצורכי הסדר קרקעות, מיפוי טופוגרפי וכל מיפוי נושאי שיידרש. חשיבות רבה הייתה לעבודות המדידה בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. מדידות הנדסיות וטופוגרפיות היו בסיס להקמת יישובים ולשמירת אדמות המדינה. כיום עוסקים המודדים באחזקת תשתית רשת הבקרה ובביקורת על עבודת המודדים הפרטיים, הן ברשת הבקרה הן בתוכניות לצורכי רישום.

בעבר נעשו המדידות במכשירי מדידה פשוטים כגון שולחנית מדידה, תיאודוליטים (מכשירים מודדי זווית), מאזנות (מכשירים מודדי הפרשי גבהים) וסרטי מדידה שונים. עבודת המודדים הייתה קשה ומפרכת ונעשתה ברחבי הארץ, בכל סוגי הטופוגרפיה. במהלך השנים הוחלפו מכשירי המדידה הישנים במכשירים אלקטרוניים ואלקטרו-אופטיים ושופרו שיטות המדידה. הקמת מדור פוטוגרמטריה בשנת 1951 אפשרה את החלפת שולחנית המדידה ובמיפוי פוטוגרמטרי המתבסס על תצלומי אוויר. כיום המודדים עושים את עבודתם באמצעות GPS  − מערכת איכון לוויינית המאפשרת קביעת מיקום מדויק וקביעת נקודות בקרה כבסיס למדידות נוספות.