אגף ענ"א - עיבוד נתונים אוטומטי

​אגף ענ"א אחראי במרכז למיפוי ישראל על אפיון, רכישה ותחזוקה של מחשבים, תוויינים, סורקים ומערכות התקשורת המחברות בין המחשבים. האגף הוקם כתחום נפרד בראשית שנות ה- 80', כשהגיע לאגף המדידות המחשב השלישי שאיתו עבד האגף. המחשב הראשון איתו עבדה מחלקת המדידות, החל משנת 1964, ניצב בבניין IBM, סמוך למחלקת המדידות. את הכרטיסים היו מנקבים במחלקה ואת התכניות היו מריצים במחשב שבבניין הסמוך. במקביל למחשבים הראשונים, רכשה המחלקה תוויינים להדפסה בגיליונות גדולים ומספרתיים (דיגיטייזרים – מסבים נתונים גרפיים למספריים). השיפורים הטכנולוגיים אפשרו לתחום לעבור בסוף שנות ה- 80' לעבודה בשיטת UNIX – פיזור כוח החישוב למספר מחשבים באמצעות רשתות תקשורת. במרכז כיום שתי מערכות: יצורית, המקשרת בין מחשבי תחום חישובים, הסדר קרקעות, הפיקוח על המדידות ושאר המחלקות היצרניות; ניהולית, המקשרת בין גורמי כוח-אדם, תמחיר, אפסניה, שיווק וכדו'.
כבר עם הגעת המחשב הראשון, נכתבו תכניות לחישובים בתחומי הגאודזיה, הסדר הקרקעות, הפוטוגרמטריה, תכנון כבישים, מנהל ותמחיר. השימוש בהם שינה בסדרי גודל את טיב העבודה ואת משכה. לפני עידן המחשב, ארכו חישובי תאום צלעון כשבועיים ומעלה ובמחשב הראשון כחצי יום עבודה. כיום אורכים החישובים מספר שניות. המחשבים הראשונים אפשרו חישובים מספריים בלבד והדפסת תוצאותיהם. כיום, עובדת המערכת בתכנות חישוב ובתכנות גרפיות במקביל וביחד.

מאמרים וראיונות

ראיון עם אריאל טנא