אטלס גיאוגרפי - היסטורי

אטלס גיאוגרפי - היסטורי של ארץ ישראל, צבא הגנה לישראל/הוצאת מטכ"ל/קצין חינוך ראשי, ענף השכלה.
סיכום: חיליק הורוביץ, יוני 2008

אטלס משנות ה- 50' העוסק בגיאוגרפיה ובהיסטוריה של ארץ ישראל ושל מדינת ישראל. האטלס הוכן במשותף ע"י צה"ל ומחלקת המדידות, שעובדיה הכינו את תשתית המיפוי, שרטטו את המפות והדפיסו אותן.

עריכה מדעית: מיכאל אבי יונה. עריכה כרטוגרפית, שרטוט והדפסה: מחלקת המדידות. הסקירה והמפות של מלחמת העצמאות נכתבו ועובדו על-ידי ענף היסטוריה, מטכ"ל/אה"ד. מפת האזורים עובדה בידי ד"ר דוד עמירן. הסקירה למפה מס' 1 הוכנה בידי ד"ר י. פאפוריש. הזכויות על המפות הבסיסיות והמפות הטופוגרפיות שמורות למחלקת המדידות. כל הזכויות שמורות לצבא הגנה לישראל, המטה הכללי.

האטלס יצא לאור בשנות ה-50'. הוא כולל סקירות קצרות מלוות במפות, המתארות פרק גיאוגרפי/כרטוגרפי או היסטורי של ארץ-ישראל. כל פרק (ולעתים שניים או שלושה פרקים) מורכב מדפדפת בת ארבעה עמודים. העמוד הראשון כולל את מספר הדפדפת, שם הפרק, תמונה הקשורה לנושא הפרק והסבר לתמונה. בעמודים השני והשלישי מצויה המפה, או המפות, הקשורה/ות לנושא, ובעמוד הרביעי – מאמר/הסבר לנושא/י הפרק. מידות דפי האטלס: 34 x 22.5 ס"מ. הדפדפות מאוגדות באמצעות חוט קשירה בכריכה קשיחה.

הפרקים הגיאוגרפיים/כרטוגרפיים עוסקים במזרח התיכון ובארצות הים התיכון; היהודים בארץ ובעולם; גבולות ותעבורה; ארץ-ישראל – מבנה וכלכלה; המבנה הגיאוגרפי של ארץ-ישראל לאזוריה; רשימת שמות הישובים; תולדות ירושלים; תל-אביב-יפו; טבריה; חיפה; עכו. הפרקים ההיסטוריים עוסקים במלחמות יהושע; התנחלות השבטים; תקופת השופטים; מלחמת מכמש; מלחמת גלבוע; כיבושי דוד; ממלכת שלמה; האשורים והבבלים בארץ; מימי שיבת ציון ועד המכבים; מרד החשמונאים; מלחמות החשמונאים הראשונות; התרחבות יהודה בימי השלטון החשמונאי; ממלכת אלכסנדר ינאי; מלכות הורדוס; המלחמה הראשונה ברומאים; מצור ירושלים; מלחמת בר-כוכבא; ישובי היהודים אחרי מרד בר-כוכבא; ממלכת הצלבנים; חידוש הישוב בארץ-ישראל; קרבות אלנבי בארץ-ישראל; מלחמת העצמאות.

שרטוטי המהלכים ההיסטוריים במפות (חיצי התקדמות הכוחות; גבולות; תיחומי שטחים וכד') נעשו על מפות בסיסיות בקנ"מ 1:1,500,000, או 1:1,000,000, או 1:500,000. מפות ישראל ושכנותיה והמזה"ת הוכנו בקנ"מ 1:25,000,000 ו- 1:7,500,000. מפת ארץ-ישראל בקנ"מ 1:250,000 מחולקת ל- 10 רצועות, כל אחת ברוחב 45 ק"מ. מפות הערים – בקנ"מ 1:20,000 (עיבוד ממפות עירוניות בקנ"מ 1:10,000). מפת העיר העתיקה בירושלים – בקנ"מ 1:7500.

להלן, דוגמאות ממספר דפדפות:

דפדפת מס' 3 (תמונות 2029,1780-1778): עוסקת במלחמות יהושע והתנחלות השבטים.
דפדפת מס' 9 (תמונות 1784-1780): עוסקת בישובי היהודים בתקופת המשנה והתלמוד; ממלכת הצלבנים.
דפדפת מס' 16 (תמונות 1787-1785): מציגה את החלק הצפוני של ישראל, אחת מעשר מפות גזרתיות המכסות את כל שטח המדינה.

גלריית תמונות