מורשת

תולדות המרכז

מחלקת המדידות, כיום המרכז למיפוי ישראל (מפ"י), הוקמה בשנת 1920 על-ידי שלטונות המנדט הבריטי בארץ ישראל. מטרת ההקמה היתה ביצוע מדידות להסדר קרקעות, שיאפשר פיתוח כלכלי של הארץ.​

תולדות המרכז

מחלקת המדידות, כיום המרכז למיפוי ישראל (מפ"י), הוקמה בשנת 1920 על-ידי שלטונות המנדט הבריטי בארץ ישראל. מטרת ההקמה היתה ביצוע מדידות להסדר קרקעות, שיאפשר פיתוח כלכלי של הארץ.​

מנהלי המרכז - אביאל רון ז"ל

אביאל רון, המנהל החמישי של מפ"י, 31.3.2002-1.11.1994​

מנהלי המרכז - אביאל רון ז"ל

אביאל רון, המנהל החמישי של מפ"י, 31.3.2002-1.11.1994​

עובדי המרכז

בתקופת המנדט היו בדרך כלל המנהלים בריטים והעובדים היו מקומיים: יהודים, ערבים (רובם מוסלמים), ארמנים ולפחות יווני אחד. לאחר קום המדינה, השתנתה האוכלוסייה...​

עובדי המרכז

בתקופת המנדט היו בדרך כלל המנהלים בריטים והעובדים היו מקומיים: יהודים, ערבים (רובם מוסלמים), ארמנים ולפחות יווני אחד. לאחר קום המדינה, השתנתה האוכלוסייה...​

מפות ומיפוי

עם הקמתה בשנת 1948 ירשה מדינת ישראל משלטונות המנדאט הבריטי מערכת מפתית מבוססת. ה- Survey of Palestine הפך ל"מחלקת המדידות הממשלתית" במשרד העבודה, ובאנגלית Survey of Israel.

מפות ומיפוי

עם הקמתה בשנת 1948 ירשה מדינת ישראל משלטונות המנדאט הבריטי מערכת מפתית מבוססת. ה- Survey of Palestine הפך ל"מחלקת המדידות הממשלתית" במשרד העבודה, ובאנגלית Survey of Israel.