בעלי תפקידים במחלקת המדידות בתקופת אלסטר

מתוך סיכום על יוסף אלסטר
31.08.1971-1948

פרק מתוך סיכום על יוסף אלסטר, המנהל הראשון של מחלקת המדידות לאחר קום המדינה: היכן קיבלו את הכשרתם; עוזרים וסגנים לאלסטר; מנהלי המדורים; המורים בביה"ס הגבוה למדידות.

חלק ניכר מבעלי התפקידים בשנותיה הראשונות של מחלקת המדידות לאחר קום המדינה נקלטו בה עוד בתקופת המנדט. רובם למדו באירופה מדידות וגיאודזיה: בוריס גוסינסקי, עמיאל רוזנשיין (אלעמי), צבי פדבה, צבי שפירא, יהודה גולדשטיין, ריבק, נתן פוטוריאן, קמינסקי וארנשטיין. חלק אחר שרת בפלוגת המודדים הארצישראלית 524 בצבא הבריטי: אשר סולל, משה ארז (פֵנְיוֹ) ואורי צידון. אשר סולל היה גם בוגר הטכניון. בוגרים נוספים של לימודי גיאודזיה באירופה היו משה רינג ויוליאן פמיליאר, שעלו מפולין, והתחילו לעבוד במחלקת המדידות לאחר קום המדינה.

אלסטר לא מינה לעצמו סגנים. הסגן היחיד שעבד תחתיו היה מפקד יחיד ת המיפוי, שמתוקף תפקידו הוגדר כסגן מנהל מחלקת המדידות. תחילה היה זה סא"ל פנחס יואלי. החליף אותו סא"ל אשר סולל בשנת 1954.

אלסטר נעזר בשני עוזרים: ישעיהו זילבר, הגזבר והממונה על כח-האדם, ואליעזר שישא, מנהל התכנון, שבשלהי שנות ה- 60' הוחלף ע"י ציון שתרוג.

רק בשנותיו האחרונות כמנהל מינה אלסטר סגנים: בשנת 1968/69 מינה את רון אדלר לסגן המנהל למדידות ולקדסטר. בשנת 1969 מינה את אשר סולל, שהשתחרר בינתיים מהצבא, לתפקיד סגן המנהל למיפוי.

מנהלי המדורים היו:

בשדה: עמיאל רוזנשיין (אלעמי), שלתקופה מסוימת הוחלף ע"י נתן פוטוריאן. בפוטוגרמטריה: משה ארז (פניו). בכרטוגרפיה: מרקו עיני, שהוחלף אח"כ ע"י שמעון רוסו. בחישובים: בוריס גוסינסקי, שהוחלף מאוחר יותר ע"י אורי שושני. בהסדר קרקעות: ארנשטיין, שאת מקומו מילא מאוחר יותר קגן. בביקורת תוכניות: אלעמי, ואחריו נתן פוטוריאן. בדפוס: אורי צידון, ואחריו ברוך אוסרי. בטופוגרפיה: מ. קמינסקי, ואחריו רון אדלר ואלי פלד. מנהלי המחוזות היו: בתל-אביב: ריבק, ואחריו רודי גולדנברג. בחיפה והצפון: יהודה גולדשטיין, ואחריו אברהם אביבי. בירושלים: צבי שפירא, ואחריו אדולף בר.

כשהוקם מדור המחקר, הועמד בראשו פרלמן. רון אדלר התמנה במחצית שנות ה- 60' לתפקיד המהנדס הראשי לקדסטר, מדורי הסדר קרקעות, ביקורת תוכניות וטופוגרפיה הוכפפו אליו.

 

בבית הספר הגבוה למדידות היו המורים העיקריים משה רינג ויוליאן פמיליאר. הם לימדו גיאודזיה. אליעזר שישא לימד מתמטיקה. גאול מכליס לימד שרטוט. אלסטר לימד אסטרונומיה ותחיקת המדידות. משה ארז לימד פוטוגמטריה. היו מורים נוספים שלימדו בביה"ס, חלקם הגיעו גם מחוץ למחלקת המדידות. אלכסנדר לוי היה מזכיר בית הספר.