אינטרנט ופרויקטים

תחום 'אינטרנט ופרויקטים' הוקם בשנות ה-90 כ'גף מעקב עבודות מיפוי'. הוא נועד לקיים קשרים עם גורמים חיצוניים לשיתוף פעולה בתחום הממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפית) והחל לרכז שכבות מידע ממשרדים ממשלתיים וממוסדות ציבור. בשנת 1995 הוגדר כ'גף פרויקטים ועבודות חוץ'. הגף בנה גם את מערך המידע-על-המידע (Meta-data) ובין השאר פעל ופועל למתן כתובות ושימושי בתים לכל מבנה המצוי בשכבת המבנים של מפ"י. לימים הוגדר כ'תחום פרויקטים ועבודות חוץ' ושמו שונה ל'תחום אינטרנט ופרויקטים'.

בשנת 2000 מיפה מידע אינטגרטיבי של גורמי ביטחון והצלה (שירותי כבאות, בתי-חולים וכד') לצורכי תרגיל הצלה ארצי. בשנת 2007 נהפך לאגף עצמאי, אגף אינטרנט ופרויקטים, וקיבל את האחריות על אתרי האינטרנט של מפ"י ועל הפורטל הלאומי הגאוגרפי, שהושק בנובמבר 2007. הפורטל הוא אגף גלישה ברשת האינטרנט, המאפשר איתור ומידע ספציפי על יישובים, על מוסדות ועל אתרי תשתית אחרים בעזרת דפדפנים, ואיתור כתובות, גושים וחלקות ועוד.

ב-23 בנובמבר 2009 חנך האגף את שרת המפות החדש, דור ב' של הפורטל הגיאוגרפי הלאומי. מנהל האגף חבר גם בוועדה הבין-משרדית לטיפול ברעידות אדמה ואחראי על נתוני חוזק מבנים ועמידותם ברעידות-אדמה.