הווי, סיורים ועוד

תקופת המנדט הבריטי התאפיינה ביחס מתנשא וקשוח של המנהלים הבריטיים לעובדים, יהודים וערבים. דווקא בין העובדים היהודים והערבים, התפתחה מערכת יחסים של רעות ואחווה, כולל בימי המאורעות. רק לאחר הכרזת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ, החלה אוירה של מתיחות בין יהודים לערבים גם במחלקת המדידות.

מחלקת המדידות, שהפכה עם השנים למרכז למיפוי ישראל, היתה והינה ארגון בעל מחלקות בעלות אופי עבודה שונה, שעבר תהפוכות במשך עשרות שנות קיומו. סיבות אלה וסגנונות העבודה השונים של מנהלים ושל עובדים, יצרו הווי שונה מעת לעת וממדור למדור. הווי מיוחד התפתח בין המודדים, שעבדו בחוץ בתנאים קשים; אוירה ייחודית נוצרה בבית-הספר למדידות; במדור כרטוגרפיה שעבד קשה במשך תקופות ארוכות, אך מנהליו השכילו לאחד את העובדים; כל מדור וההווי שלו. היו ויש גם פעילויות משותפות: במשך קרוב ל- 20 שנה, יצא בטאון של העובדים, שביטא יפה את ההווי של הארגון. העובדים יוצאים לסיורי גיבוש משותפים. בין העובדים יש גם עולים מחבר העמים, שמהווים כיום חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי במפ"י.

גלריית תמונות