מדען ראשי

בשנת 1995 הוקמה במרכז למיפוי ישראל לשכת המדען הראשי. תפקידו של המדען לקדם את הפעילות במרכז בתחום המחקר המדעי והפיתוח הטכנולוגי.; ליזום תקנות ותקנים מקצועיים; לקדם פרסומים מדעיים המתבססים על מחקרים שנעשו במרכז למיפוי ישראל או עבורו ולקדם כנסים מדעיים ופרסום מאמרים בכתבי-עת בארץ ובעולם; לקדם מחקרים בתחומי הגיאודזיה, הקדסטר, המיפוי, מערכות המידע הגיאוגרפי, ההיסטוריה של המיפוי ומחקרים מיוחדים אחרים − בשיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים אחרים, מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר בארץ ובעולם, תוך תרומת ידע ישראלי לקהילה המדעית הבין-לאומית, ובידי חוקרים שאינם עובדי המרכז, במימונו ותוך כדי מעורבותו.

תחום המחקר של מפ"י כפוף למדען הראשי. 

​מאמרים וראיונות

אביאל רון והמו"פ