ממ"ג

בשנת 1987 הוגדר באגף המדידות תחום ממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפית – GIS), שפעל בשנותיו הראשונות מתוך תחום חישובים/ענ"א (עיבוד נתונים אוטומטי). מטרתו הייתה פיתוח והטמעה של אמצעי מודרני לאחסון ואחזור מידע גיאוגרפי במערכת מיפוי מתקדמת, בעלת מאגרי מידע, באמצעות הגדרה מדויקת של המיקום הגיאוגרפי של כל פרט המצוי במאגר. הממ"ג יכול לספק את המידע בנגזרות רבות לכל דורש ולהחליף את השיטות המסורתיות של התקנת מפות טופוגרפיות, קדסטריות וטופוגרפיות.

בשנים הראשונות עסק התחום בלימוד המערכת, התקשר עם חברות שעסקו בתחום ה-GIS, וניתח ואפיין את הדרישות ממערכת המידע הגיאוגרפי שרכש המרכז למיפוי ישראל. את הפיתוח הובילו אנשי ענ"א בשיתוף חברות חיצוניות, בשיתוף עובדים ממחלקות אחרות: כרטוגרפיה ופוטוגרמטריה לנושא המידע הטופוגרפי, הסדר קרקעות ופיקוח על המדידות לנושא המידע הקדסטרי.

בראשית שנות ה-90, הפך תחום ממ"ג לעצמאי. בשנת 1933 פוצל הטיפול בממ"ג לשני מסלולים: הטופוגרפי (שעבר לאחריות תחום פוטוגרמטריה) והקדסטרי. באותה תקופה הושלמה הסבת עובדים מתפקידם הקודם לעבודה בממ"ג הקדסטרי. מאז עסק תחום הממ"ג הקדסטרי באיסוף נתונים מוניציפליים והתרחב והחל לעסוק גם באיסוף כתובות והטמעתן במערכת ובהקמת הפורטל הלאומי, הפתוח לציבור הרחב באינטרנט.

שיתוף הפעולה עם גופים ממשלתיים ומוסדיים אחרים אפשר ייזום פרויקטים משותפים ברמה הלאומית, המתבססים על שכבות המידע שאת נתוניהן מספק כל גוף, על-פי תחומי אחריותו.