מדידות גבול

אנשי מחלקת/אגף המדידות/מפ"י היו מעורבים באופן פעיל בהתווייתם ובסימונם של גבולות ארץ-ישראל בתקופת המנדט ושל גבולות המדינה למן הקמתה. בשנות ה-20 של המאה העשרים מדדו אנשי מחלקת המדידות המנדטורית את הגבול עם המנדט הסורי בסוריה-לבנון והציבו עמודי גבול קבועים במקום גלי האבנים הארעיים שהקימה המשלחת הצבאית המשותפת בראשות ניוקומב הבריטי ופולה הצרפתי. בשנות ה-40 השתתף מודד של מחלקת המדידות בסימון קטע הגבול הקצר באזור עקבה בין ארץ-ישראל לעבר-הירדן.

לאחר מלחמת העצמאות ייחס מנהל מחלקת המדידות, יוסף אלסטר, חשיבות רבה לסימון קווי שביתת הנשק של מדינת ישראל ולתחזוקתם.​

גלריית תמונות