מנהלי המחלקות/מדורים/אגפים של מחלקת המדידות/אגף המדידות/מפ"י בשנים 2010

סיכמו חיליק הורוביץ, מרץ 2010

וציון שתרוג וסרג'ו דוייב, מרץ 2003

המבנה הארגוני של מחלקת המדידות/מפ"י ופירוט שמות המנהלים, ראשי המדורים, ראשי התחומים וראשי האגפים וסגניהם בשנים 2010-1948.​

מבוא
תחילתו של מאמר זה בעבודה שהכין ציון שתרוג, מנהל מפ"י בשנים 1994-1993, במרץ 2003, יחד עם סרג'ו דוייב. כן מסתמך הכתוב על מסמכים ותכניות עבודה שנתיות, על סיכומי ראיונות עם עובדים ועם גמלאים ועל חוברות "מדיתון" (ביטאון אגף המדידות שיצא לאור בשנים 1988-1976). המידע מהמסמכים אינו מושלם, ויש לעתים חוסר התאמה בין המרואיינים, בדרך כלל בתאריכים. לפיכך ייתכנו אי-דיוקים בכתוב.

הסיכום ערוך, על-פי הצעתם של שתרוג ודוייב, לפי תקופות המנהלים של מחלקת המדידות/אגף המדידות/מפ"י. כיוון ששני המנהלים הראשונים היו בתפקיד במשך כ-20 שנה, חולקו תקופותיהם לשניים (עשורי שנות ה-50' וה-60' בתקופת המנהל הראשון יוסף אלסטר, ועשורי שנות ה-70' וה-80' בתקופת המנהל השני, ד"ר רון אדלר). במהלך השנים חלו שינויים במבנה המשרד בעקבות שינויים ארגוניים במשרדי הממשלה ובמחלקת המדידות, שינויים בצרכים והכנסת טכנולוגיות חדשות. לעתים נבעו השינויים גם מהצורך למצוא תפקידים לשם קידום מנהלי מחלקות ומתפיסות עולם שונות של המנהלים.

סיכום זה מפנה את הקורא לעצי-מבנה, הכוללים את המחלקות השונות ואת שמות מנהליהן. לא הוכנסו לעצי המבנה מנהלים שהיו בתפקידם פרקי זמן קצרים, כדי למנוע "צפיפות" בשמות. הם מפורטים בסיכום זה.

אחרי המנהל הזמני, משה יוחנובצקי, שניהל את מחלקת המדידות כמה חודשים בשנת 1948, מונה יוסף אלסטר למנהל הראשון של מחלקת המדידות. הוא מונה לתפקיד על-ידי שר העבודה, בנטוב. שניהם היו מפ"מניקים. לפני שאלסטר נבחר, היו מועמדים לתפקיד ארנשטיין ובוריס גוסינסקי. גוסינסקי היה המועמד הטבעי לתפקיד בשל דרגתו הבכירה במחלקת המדידות המנדטורית (היה המנהל הבכיר מבין היהודים שעבדו במחלקת המדידות), ובשל היותו מדען ידוע ומוכר בעולם.

בשנים 1974-1949 פעל בחולון בית-הספר הגבוה למדידות, שהיה כפוף למחלקת המדידות (הוא נפתח בשנת 1949 כבית-הספר למדידות וב-1952 הפך לביה"ס הגבוה למדידות). שני המורים שניהלו את בית-הספר בפועל היו יוליאן פמיליאר ומשה רינג. מזכיר בית-הספר היה אלכסנדר לוי. מלבדם לימדו במוסד גם בעלי תפקידים ממחלקת המדידות, במקביל לתפקידיהם במחלקה.  ראו כתבה על בית-הספר הגבוה למדידות ועל מוריו.

המבנה הארגוני של מחלקת המדידות – מנהלי המדורים וסגניהם במחצית הראשונה של תקופת ניהול המחלקה על-ידי יוסף אלסטר (שנות ה-50').

מנהל: יוסף אלסטר.

סגן: (מתוקף היותו מפקד "שירות מפות וצילומים" ואח"כ יחידת המיפוי הצבאי): סא"ל פנחס י​ואלי  ואחריו סא"​ל אשר סולל.

גזבר וממונה על כוח-אדם: ישעיהו זילבר. כפופה לו: מנהלת כוח האדם קרולה ארליך (זילבר).

תכנון (עוזר למנהל): אליעזר שישא.

מנהלי מדורים:

פוטוגרמטריה: משה ארז ("​פֵנְיוֹ"). סגן: בנימין ירון ואחריו עזריאל מרקוזה.
קרטוגרפיה: מרקו עיני. סגן: שמעון רוסו.
חישובים: בוריס גוסינסקי. עוזרים: ד"ר דוד ליברכט ומרים רוסטובסקי.
שרטוטים/טופוגרפיה: מיכאל קמינסקי. סגן: שלמה פוליאקוב.
הסדר קרקעות: ארנשטיין. סגן: יעקב קגן.
שדה: אמיל רוזנשיין (שינה אח"כ את שמו לעמיאל אלעמי), אחריו נתן פוטוריאן, ולאחר מכן מילא שוב את התפקיד עמיאל אלעמי (רוזנשיין).  מפקחי שדה (מ-1958 עד 1960): צבי פדבה וציון שתרוג (מונו בגלל המספר הרב של קבוצות המדידה).
ביקורת תכניות (ב"ת), כיום הפיקוח על המדידות (פע"מ): עמיאל רוזנשיין ואחריו נתן פוטוריאן. סגנית: מרים בורוכוב.
מחקר: ד"ר סטרושינסקי ואחריו זיסקינד פרלמן. סגן: רישארד פנסקי.
דפוס: אורי צידון. סגן: ברוך אוסרי.
אפסנאות: תמרי. סגן: רפאלי.

לחץ כאן על מנת לעבור לעץ המבנה

מחוזות:

ירושלים: צבי שפירא ואחריו אדולף (אברהם) בר. סגן: מיכאל אלישקוב (אלישיב).
תל-אביב והמרכז: מ. ריבק.
חיפה והצפון: יהודה גולדשטיין. סגן: שמעון שמעוני.
באר-שבע והדרום: יוסק'ה משולם. הוא פתח את המשרד בדצמבר 1952 והיה כפוף למרכז בת"א. ישראל סגל החליפו בינואר 1953 וקיבל אחריות של מנהל מחוז חדש – מחוז הדרום.

המבנה הארגוני של מחלקת המדידות – מנהלי המדורים וסגניהם במחצית השנייה של תקופת ניהול המחלקה על-ידי יוסף אלסטר (שנות ה-60').

מנהל: יוסף אלסטר.
סגן (מתוקף היותו מפקד יחידת המיפוי הצבאי): סא"ל אשר סולל.
סגן לענייני מדידות וקדסטר: ד"ר רון אדלר (החל מ-1969-1968 לפני כן, ב-1965, מונה למהנדס קדסטר ראשי והיה אחראי על שרטוטים/טופוגרפיה וביקורת תכניות וקדסטר)
גזבר: ישעיהו זילבר.
מנהלת כוח-אדם: הירשל אלון.
תכנון (ועוזר למנהל): אליעזר שישא ואחריו ציון שתרוג.

מנהלי מדורים:
פוטוגרמטריה: משה ארז ("פֵנְיוֹ"). סגן: עזריאל מרקוזה. בשנת 1964 המדור הפך למחלקת פוטוגרמטריה וחולק למדור פענוח, בראשות מוסא סבן, ומדור אנאלוגי בראשות נתי קרטרא. עזריאל מרקוזה היה ראש המחלקה.
קרטוגרפיה: מרקו עיני ואחריו, מ-1964,פרופ' נפתלי קדמון (במשרה חלקית). עוזר בכיר (ומחליפו בהיעדרו): מנחם עיני.
חישובים: בוריס גוסינסקי עד פרישתו ב-1963. אחריו אורי שושני. סגן: ירחמיאל דויטשר.
טופוגרפיה: מיכאל קמינסקי, אחריו רון אדלר ואחריו אלי פלד. סגן: שלמה פוליאקוב ואחריו רודי גולדנברג, שעבר עוד באותו עשור למרחב תל-אביב והמרכז. הסדר קרקעות: יעקב קגן.

שדה: עמיאל אלעמי. בשנת 1960 מונה יוסק'ה משולם למפקח שדה. הוא סיים את תפקידו באוגוסט 1963 כשהמדור הפך למחלקה והוקמו בו שלושה מדורי- משנה:
הֵסְדֵר: צבי פדבה.
מיפוי הנדסי: יוס'קה משולם.              
יסוד: ישראל בריק.
אחראי גבולות: פליקס מזרחי (מינוי מ-1964).
ביקורת תכניות (ב"ת), כיום הפיקוח על המדידות (פע"מ): נתן פוטוריאן ואחריו, מראשית שנות ה-60', אדולף (אברהם) בר. סגן: ששון בן-חיים.
מחקר: זיסקינד פרלמן. סגן: רישרד פנסקי.
דפוס: ברוך אוסרי. סגן: גאול מכליס
אפסנאות: רפאלי. סגן: קנטרוביץ'.

מחוזות:

ירושלים: אדולף בר ואחריו בצלאל אליאב. סגן: יהודה א​ריכא.
תל-אביב והמרכז: ריבק ואחריו רודי גולדנברג.
חיפה והצפון: יהודה גולדשטיין, עד 1965. שמעון שמעוני ממלא מקום עד 1967, ואז ממונה אברהם אביבי.
באר-שבע והדרום: ישראל סגל.
קציני מטה (קמ"טים) למנהל האזרחי, החל מ- 1967:
קמ"ט עזה: פליקס מזרחי.
קמ"ט יו"ש: פליקס מזרחי.

המבנה הארגוני של מחלקת המדידות – מנהלי המחלקות וסגניהם במחצית הראשונה של תקופת ניהול המחלקה על-ידי ד"ר רון אדלר (שנות ה-70').

70.JPG


בשנת 1974 אוחדו מחלקות הקרטוגרפיה והרפרודוקציה לרפרודוקציה קרטוגרפית.

בשנת 1977, במסגרת שינוי ארגוני במשרדי הממשלה, הפכה מחלקת המדידות לאגף המדידות.

באותה שנה הוקם משרד העבודה והרווחה בעקבות איחוד משרד העבודה ומשרד הסעד. בעת האיחוד הועברה מחלקת המדידות ממשרד העבודה למשרד הבינוי והשיכון. היא הפכה ממחלקה לאגף, והמדורים הפכו למחלקות.

מנהל:  ד"ר רון ​אדלר.

סגנים: אשר סולל אחראי על הסדר הקרקעות.
משה ארז אחראי על הפוטוגרמטריה.
אורי שושני אחראי על הגיאודזיה (השדה, החישובים) ועל ביקורת התכניות.            
גזבר:  ישעיהו זילבר. 
מנהל כוח-אדם: משה כרמי.
תכנון: ציון שתרוג.

מנהלי מדורים:
הפוטוגרמטריה: עזריאל מרקוזה. סגן: זאב לבני (בשנות ה-70' הראשונות).
שדה: עמיאל אלעמי ואחריו יוס'קה משולם. למדור שדה היו כפופים שלושה
מדורי-משנה:
הֵסְדֵר: צבי פדבה ואחריו פליקס מזרחי.
מיפוי הנדסי: יוס'קה משולם ואחריו, מ-1972: שמעון נסטור.
יסוד: ישראל בריק ואחריו גרשון שטינברג.
אחראי גבולות: פליקס מזרחי.     
חישובים: ירחמיאל דויטשר. סגנית: לילי פיש.
ביקורת תכניות (ב"ת), כיום הפיקוח על המדידות (פע"מ): ישראל בריק.
סגן:  ששון בן-חיים.
טופוגרפיה: חיים מרקו​ביץ'. סגן: אברהם בויקו.
הסדר קרקעות: יעקב קגן (עד 1976) ואחריו, לתקופה קצרה, ששון בן-חיים.
סגן: אשר חאיק אשר החליף את בן-חיים כמנהל בשנת 1977 לערך.
קרטוגרפיה עד 1974 לערך: נפתלי קדמון (משרה חלקית). עוזר בכיר: מנחם עיני.
עוזר אדמיניסטרטיבי: שמעון רוסו.
רפרודוקציה עד 1974 לערך: אורי צידון.
רפרודוקציה קרטוגרפית, החל מ-1974 לערך:
ברוך אוסרי כפופים לו: ליטוגרפיה: גאול מכליס; קרטוגרפיה:
נפתלי קדמון ומחליפו בהעדרו מנחם עיני; צילום וכימוגרפיה: הנרי אליקים ואחריו סרג'ו דוייב; הדפוס : דוד מוליקנדוף. אחרי ברוך אוסרי, מ-1977, ניהל הנרי אליקים את הרפרודוקציה הקרטוגרפית.
מחקר: זיסקינד פרלמן. סגן: רישרד פנסקי
כבישים: חיים חמלניק.
אפסנאות: רפאלי. סגן: אליהו קנטרוביץ'.

מחוזות:

ירושלים: בצלאל אליאב. סגן: יהודה אריכא.
תל-אביב והמרכז: יוסף שטנר. סגן: שמואל לוין.
חיפה והצפון: אברהם אביבי (באמצע התקופה ישראל יזרעאלי היה ממלא המקום שלו).
באר-שבע והדרום: ישראל סגל.

קציני מטה (קמ"טים) למנהל האזרחי:

קמ"ט עזה (מ-1974 גם קמ"ט מדידות במרחב שלמה): פליקס מזרחי ואחריו אמנון ליפשיץ.
קמ"ט יו"ש: פליקס מזרחי עד 1975 ואחריו ראובן סלמן. סגן: יצחק רוטברג.
קמ"ט יו"ש: פליקס מזרחי ואחריו ראובן סלמן. סגן: יצחק רוטברג.

המבנה הארגוני של אגף המדידות – מנהלי המחלקות וסגניהם במחצית השנייה

 של תקופת ניהול המחלקה על ידי ד"ר רון אדלר (שנות ה-80')

80.JPG


ב-1988 הפך אגף המדידות למרכז למיפוי ישראל: גיאודזיה ומידע גיאוגרפי. המחלקות הפכו במהלך השנים לאגפים ואח"כ לתחומים.

מנהל:   ד"ר רון אדלר.

סגן  : אשר סולל עד 1984ואחריו ציון שתרוג (שמונה ב-1989 למשנה למנהל וממלא מקומו). 

גזבר: ישעיהו זילבר עד 1984, אחריו שרה שרון ואחריה אביבה ליפשין.

מנהל כוח-אדם: זאב קולר.

תכנון: ציון שתרוג עד 1984, אחריו יצחק כזום ואחריו צבי רחמים.

ראשי תחומים/מדורים:

פוטוגרמטריה: מרקוזה עד 1981, אחריו יהושע גרינפלד מנהל בפועל עד 1983. עוזרים:
מוסא סבן, יהושע לוקס ונתי קרטקא, (כל אחד בתחומו). ב-1983 קיבל גרינפלד תקן של מהנדס ראשי לפוטוגרמטריה וניהל את המדור. ב-1984 ניהל את המדור לתקופה קצרה הנרי אליקים ואחריו ניהל אותו משה (מוסא) סבן (עד פרישתו ב-1990). יוסף פוראי החליף את סבן וקיבל תקן של מהנדס ראשי לפוטוגרמטריה.
רפרודוקציה קרטוגרפית: הנרי אליקים, ומ- 1985 סרג'ו דוייב כפופים לו: ליטוגרפיה:
גאול מכליס; קרטוגרפיה: נפתלי קדמון ומחליפו בהיעדרו מנחם עיני; צילום וכימוגרפיה: שמואל ראובני; הדפוס: דוד מוליקנדוף.
שדה: יוס'קה משולם (עד פרישתו בנובמבר 1992). לתחום היו כפופות שלוש מחלקות:
יסוד: גרשון שטינברג (עד 1988). אחריו ליאון כהן.
מיפוי הנדסי: שמעון נסטור.
קדסטר: פליקס מזרחי.    
חישובים: לילי פיש ואחריה גיורא גולוד. גולוד היה אחראי גם על ענ"א (עיבוד נתונים אוטומטי), שהתחיל כחלק ממחלקת חישובים. סגנו של גולוד בענ"א:
מיכאל אריאלי ואחריו בני וייס.
ממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפית): הפעילות בתחום החלה ב-1988 בתוך חישובים וענ"א. בראש התחום: גיורא גולוד. ראש תחום קדסטר (החל מ-1988): גרשון שטינברג (אחראי על הפיקוח על המדידות, על הסדר הקרקעות  ועל הטופוגרפיה).

הפיקוח על המדידות (פע"מ): ישראל בריק. ב-1983 קיבל תקן של מהנדס ראשי לקדסטר, והיה מנהל פע"מ עד פרישתו ב- 1987. החליף אותו בפע"מ יעקב (יענק'לה) הורן. סגן: אפרים ליפשין.  
טופוגרפיה: חיים מרקוביץ'. סגן: מאיר סלומון.
הסדר קרקעות (ה"ק): סעיד (אשר)  חאיק.
המחלקה לשירותים טכניים (כולל ארכיון) כפופה לקדסטר. בראשה: מרקו פנקס.
מחקר: רישרד פנסקי, ומשנת 1986 יוסף פוראי.
אפסנאות: אליהו קנטרוביץ'.

מנהלי מרחבים:

ירושלים: אנדריי פלדמן. סגן: יהודה אריכא (בחלק מהתקופה – פליקס מזרחי היה ממלא המקום בתפקיד זה).
תל-אביב והמרכז: יוסף שטנר עד פרישתו, אחריו אברהם בויקו במשך כשנה וחצי, ואחריו שמעון נסטור, במקביל לתפקידו בתחום שדה. סגן:  
שמואל לוין עד פרישתו ב-1985.
חיפה: אברהם אביבי.
באר-שבע והדרום: ארמונד אזוט (בחלק מהתקופה – פליקס מזרחי היה ממלא מקום בתפקיד זה).
נצרת (הצפון): משה קפלן.
קציני מטה (קמ"טים) למנהל האזרחי:
קמ"ט עזה:   אמנון ליפשיץ.
קמ"ט יו"ש: ראובן סלמן.

המבנה הארגוני של מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) – ראשי התחומים והמנהלים בתקופה שבה ציון שתרוג היה מנהל מפ"י (1994-1993)

ענ"א וממ"ג, שני גופים שהוקמו כדי לקדם במפ"י את ההתפתחות הטכנולוגית, הפכו לגופים עצמאיים. עד 1993 לערך הם היו חלק מתחום החישובים. חלק ניכר מאנשי מחלקת טופוגרפיה, מחלקה שסיימה את תפקידה, עברו לתחום ממ"ג. גם מנהל המחלקה, חיים מרקוביץ', עבר לנהל את הממ"ג.

יוסף פוראימונה לסגן מנהל לגיאודזיהוגיורא גולוד מונה לסגן מנהל למידע ולמיפוי.

מנהל: ציון ​שתרוג
סגן למשאבי אנוש: זאב קולר.
חשבת: אביבה ליפשין.
סגן לגיאודזיה וקדסטר: יוסף פוראי (מ-1993). ראשי התחומים שהיו כפופים לו:
מחקר:יוסי מלצר.
שדה: פליקס מזרחי שיה בתפקיד במשך כשנה, ואחריו משה קפלן.
קדסטר וחישובים: גרשון שטינברג. המחלקות הכפופות לו:
ה"ק: אשר חאיק.
פע"מ: יעקב הורן.                        
חישובים: שמחה דורון. סגנית: דוריס שהרבני (ב-1993 הוכפפה מחלקת חישובים לראש תחום קדסטר-חישובים,וגיורא גולוד מונה לסגן למידע ולמיפוי).
רפרודוקציה קרטוגרפית: סרג'ו דוייב. כפופים לו:
קרטו-צילום-כימוגרפיה: שמואל ראובני.
 דפוס: אילן ​לבני.

פוטוגרמטריה: יוסף פוראי (עד 1993). אחריו: יהושע לוקס.
טופוגרפיה: חיים מרקוביץ' (בשנת 1993 הסתיימה עבודת המחלקה, ורוב אנשיה עברו לעבוד בממ"ג, והיו כפופים לסמנכ"ל למידע ולמיפוי).                          
ממ"ג: גיורא גולוד (עד 1993, בתוך מחלקת חישובים). אחריו: חיים  מרקוביץ'.              
ענ"א: בני וייס

מנהלי מרחבים:

ירושלים: אנדריי פלדמן.
תל-אביב והמרכז: מרטין צווילינג.
חיפה: אברהם אביבי.
באר-שבע והדרום: עמרם לידא.
נצרת (הגליל והצפון): נטור טאהר.
קציני מטה (קמ"טים) למנהל האזרחי:
קמ"ט עזה: אמנון ליפשיץ.
קמ"ט יו"ש: ראובן סלמן ואחריו פליקס מזרחי. סגן: יצחק רוטברג.
תכנון: צבי רחמים.
אפסנאות: משה אלוש.

המבנה הארגוני של מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) – ראשי התחומים  והמנהלים בתקופה שבה אביאל רון היה מנהל מפ"י (2002-1994)

אביאל רון היה המנהל הראשון במפ"י שקיבל תקן של מנכ"ל. בימיו נוספו תקני היועצת המשפטית והמדען הראשי. תפקיד קמ"ט עזה בוטל בשנת 2000.

מנכ"ל: אביאל רון.
עוזרת למנכ"ל: שרי גרוסמן ואחריה רחל סרנגה.
חשבת: אביבה ליפשין.
יועצת משפטית: עו"ד גילי קירשנר.
סגן למינהל ומשאבי אנוש: יעקב טרפוצ'ניק.
משאבי אנוש: רחל פיסם.
תכנון: חיים בר-דב.
כלכלה ושיווק: אבי עיט.
בנא"מ (בינוי, נכסים, אמצעים, משק): משה אלוש.
מדען ראשי: ד"ר יוסף פוראי.
מחקר: יוסי מלצר.
חישובים: שמחה דורון (עד פרישתו ב- 1996) ואחריו גרגורי שיפרין. סגנית:
דוריס שהרבני (עד פרישתה ב-1997) ואחריה חנה לנדמן.
סגן למיפוי ומידע: גיורא גולוד.
 פוטוגרמטריה: יהושע לוקס (עד 1999) ואחריו ד"ר יורי רייזמן.
רפרודוקציה קרטוגרפית: שמואל ראובני ואחריו ברוך פרצמן.
דפוס: אילן לבני.
ענ"א: אלכס קורן.
ממ"ג: חיים מרקוביץ' ואחריו יוחנן גביש.
שירותי ארכיון ומידע: כרמלה שנצר.
השלמות ממ"ג: יעקב (יקי) בר-לביא.     
סגן לגיאודזיה וקדסטר: ד"ר גרשון שטינברג.

הסדר קרקעות: יצחק פבריקנט.
פיקוח על המדידות: וירה לבן.
שדה: משה רוזנבלום.

מנהלי מרחבים:

ירושלים: יהושע (שוקה) כרמלי.
תל-אביב והמרכז: מרטין צווילינג.
חיפה: יואל שוורץ.
באר-שבע והדרום: עמרם לידא.
נצרת (הגליל והצפון): נטור טאהר.

קמ"טים:
קמ"ט עזה:   אמנון ליפשיץ (עד שנת 2000).
קמ"ט יו"ש: פליקס מזרחי ואחריו תרצה ורדי.

המבנה הארגוני של מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) – ראשי התחומים והמנהלים בתקופה שבה ד"ר חיים סרברו היה מנהל מפ"י (החל מאפריל 2003)

בתקופה זו הוקם אגף תכנון ואגף טכנולוגיה היה בהקמה. ראשי התחומים רפרודוקציה קרטוגרפית, גיאודזיה, קדסטר ופרויקטים הועלו לדרגת ראש אגף. הממונה על משאבי אנוש עלתה לדרגת ראש תחום. הוקמו תחומי קדסטר תלת-ממדי ורפרודוקציה ובקרת איכות. 

mivnerguni.JPG


מנכ"ל: ד"ר חיים סרברו
עוזרת למנכ"ל: רחל סרנגה ובאופן חלקי גם שרי גרוסמן.
חשבת: דליה מרגלית  ואחריה חיה שושני.
יועצת משפטית: עו"ד גילי קירשנר.

סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש: יעקב טרפוצ'ניק.

משאבי אנוש: רחל פיסם.

כלכלה, שיווק ותמחיר: אבי עיט.

בקרה ומעקב: רוזי שקד.     

בנא"מ: משה אלוש.

מדען ראשי, גיאודזיה ורשם המודדים בפועל: ד"ר גרשון שטינברג עד 2009 (החל כסמנכ"ל לקדסטר).

אגף גיאודזיה ואכיפה (לשעבר תחום שדה): משה רוזנבלום

תחום גיאודזיה (לשעבר תחום חישובים): מרינה קוזקוב.

מחקר: יוסי מלצר.

סגן למיפוי ומידע: גיורא גולוד עד פרישתו ב-2007. מאפריל 2008 – יוחנן גביש.

אגף ענ"א: אלכס קורן.

אגף ממ"ג: יוחנן גביש עד אפריל 2008 ואחריו יואב טל. 

שירותי ארכיון ומידע: כרמלה שנצר.

אגף אינטרנט ופרויקטים GIS: יעקב (יקי) בר-לביא (עד 2008 השלמות ממ"ג).

אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק: ד"ר יורי רייזמן עד מרץ 2008 ואחריו משה  בן-חמו.

אגף רפרודוקציה קרטוגרפית: שמואל בלוך.

קרטוגרפיה: ברוך פרצמן.

מיפוי, רפרודוקציה ובקרת איכות: יואב טל  (עד אפריל 2008).

דפוס: דב מנדלוביץ'.

סגן לקדסטר: יוסף פוראי (החל כמדען ראשי).
אגף קדסטר: יצחק פבריקנט.

פע"מ: וירה לבן.

תחום קדסטר מבוסס קואורדינטות ויישומים מתקדמים: מיכאל קלבנוב (החל מאוקטובר 2008). עד מרץ 2008 היה משה בן-חמו בתפקיד ראש תחום

קדסטר תלת-מימדי (שהוסב לתחום החדש).

מנהלי מרחבים:  

 ירושלים: יהושע (שוקה) כרמלי.

תל-אביב והמרכז: מרטין צווילינג (עד פטירתו בינואר 2007) ואחריו לריסה ווזנסנסקי.

חיפה והצפון: יואל שוורץ.

באר-שבע והדרום: עמרם לידא.

הגליל (המשרד בנצרת): נטור טאהר.

קמ"טים:

קמ"ט יו"ש: גדי סגל.

אגף תכנון: יוסי רז.

אגף טכנולוגיות מיפוי: ד"ר ירון פלוס.