מדור תכנון כבישים

המשימות הראשונות בתחום תכנון תוואי לכבישים הוטלו על מחלקת המדידות בשנת 1962. אחד הפרויקטים הראשונים שמחלקת המדידות נתבקשה להכין בתחום זה היה הרחבת כביש חיפה-חדרה. במחצית שנות ה-60 הוקם מדור תכנון כבישים כגוף נפרד. המדור תכנן, בין היתר, את הכבישים פרוד-עמיעד, בית קמה-תל שוקת, נצרת עלית-בית ספר כדורי, אורון-עין יהב, ערד-מצדה. לפני מלחמת ששת הימים תכנן המדור גם דרכי/כבישי פטרולים לאורך קו שביתת הנשק.

תכנון תוואי הכבישים היה תהליך מורכב שהקיף תכנון מוקדם על-פי תצלומי אוויר, יציאה לשטח לעימות נתוני התכנון עם השטח ולאחר מכן תכנון מפורט שבסופו הופקו מפות תוואי קטעי הכביש בקנ"מ גדול, מפות מעבירי המים של אפיקי הוואדיות/נחלים מתחת לכביש המתוכנן, האמורים לנקז את המים שבמעלה אגן הניקוז שהכביש חוצה, וחתכי רוחב של אזור הכביש המתוכנן.