תחום גאודזיה (בעבר מדור חישובים)

​מחלקת המדידות המנדטורית החלה בהקמת התשתית הגיאודטית בארץ ישראל ובמדידות, לצורך הפיקוח על בעלויות קרקע (קדסטר), בראשית שנות ה- 20' של המאה הקודמת, כדי לייעל את גביית המסים מהאוכלוסייה המקומית. החל משנות ה- 30' ובעיקר במלחמת העולם השנייה, ניתן דגש גם למיפוי לצרכים צבאיים. ארץ ישראל, כפרובינציה, שימשה לניסוי שיטות מדידה מודרניות, תוך כדי כניסה לשיטה העשרונית. למדור החישובים היה חלק מכריע בעבודה זו והוא זכה לשבחים ברחבי האימפריה הבריטית על שיטת עבודתו ועל רמתו הגבוהה. העובדים היהודים בתקופת המנדט היו אח"כ מעמודי התווך של מחלקת המדידות של מדינת ישראל, שהמשיכה לעבוד בשיטות העבודה שהורישו הבריטים.
מדור חישובים (כיום תחום גיאודזיה) חישב את המדידות ברשתות הבקרה האופקית והאנכים, היה שותף לבחירת היטלים ורשתות שהתאימו לארץ ישראל, למיפוי הקדסטרי ולפרויקטים נוספים של מחלקת המדידות / המרכז למיפוי ישראל, שדרשו חישובים ברמה גבוהה. החישובים בתקופת המנדט נעשו בעזרת לוחות לוגריתמים, אח"כ במכונות חישוב, תחילה ידניות ולאחר מכן אלקטרוניות. כיום, הנתונים מחושבים ומאוכסנים במאגרי נתונים במערכות ממוחשבות. החישובים נעשים באופן מהיר ומדויק יותר, המידע זמין יותר לשליפה והעבודה נעשית בשיטות מתקדמות, המתאפשרות עם ההתפתחות הטכנולוגית.