איתור גוש, חלקה וכתובת

הנתונים המתקבלים כאן אינם מהווים אסמכתא .
לאסמכתא חוקית לשטח הרשום של החלקה יש לפנות ללשכות המרשם במשרד המשפטים.

במידה ושכבות הגושים והחלקות לא מופיעות על גבי המפה לאחר ביצוע חיפוש נא בצעו את הפעולה הבאה:

חפשו על גבי המפה, בצידה הימני העליון, את תגית "שכבות".

לחצו על התגית "שכבות" והדליקו את השכבות גושים וחלקות ע"י הקלקה על הריבועים הקטנים (שמצד ימין לכיתוב) .
 

איתור גוש וחלקה לפי כתובת

הכנס כתובת:
דוגמא: לינקולן 1 תל אביב

תוצאה:

 

איתור כתובת לפי גוש וחלקה

הכנס גוש חלקה:
דוגמא: גוש 7103, חלקה 46

תוצאה: