אתרי המרכז למיפוי ישראל

govmap - אתר המפות הממשלתי

אתר המפות הממשלתי הינו אתר מפות המרכז את מירב המידע הממשלתי אשר ניתן להביאו לידי ביטוי בצורה גאוגרפית. ​

טופוקד

מערכת טופוקד מספקת מידע ומאפשרת רכישת נתונים מהמרכז למיפוי ישראל.​

תצפית

מערכת "תצפית" היא ארכיון ממוחשב המאפשר למשתמש לאתר, לעיין, ולרכוש עותקים של מסמכים קדסטרים ארכיוניים.

אתר מחקר

נושאי פעילות בתחום המחקר והמדידות: מפלס הים, מגנטומטריה, כיול מד טווח אלקטרוני ועוד...​

חנות מפ"י

​בחנות תוכלו לרכוש ממגוון המפות של המרכז.
המרכז מפיק מפות מסוגים שונים כגון מפות היסטוריות, מפות עתיקות, מפות יומיות, טופוגרפיות, סימון שבילים, ערים ולווין. ​

עדכן גוש/חלקה

​השירות מיועד למודדים. המידע ובסיס הנתונים באתר זה נועדו לאיתור מידע לגבי גושי רישום, תכניות לצורכי רישום (תצ"ר ) וחלקות נדרשות בגושים.​

מטהדאטה

אתר המאפשר שמירת נתוני מטא-דאטה, קבלת מטא-דאטה של גופים ציבוריים המייצרים, מתחזקים או רוכשים מידע מרחבי, וצפייה בו.​

אתר מורשת

אתר מורשת מרכז מידע היסטורי מתקופות שונות אודות המרכז למיפוי ישראל. ​

היערכות לרעידת אדמה

אתר זה בא לרכז מידע אודות הפעילות הנעשית בישראל לצורך ההיערכות לרעידות אדמה.​

בנג"ל
בהחלטות הממשלה בנושא מאגר המידע הגאוגרפי הלאומי הוטל על המרכז להקים מאגר מידע גאוגרפי לאומי הקרוי בנג"ל (בסיס נתונים גאוגרפי לאומי).
אתר הוועדה הבין-משרדית למערכות מידע גיאוגרפיות

מטרת הוועדה לקדם את תחום ניהול ממ"ג ברמה הארצית בדרך של שיתוף מידע וידע, קידום תקינה ונהלי עבודה. ​

נתוני תחנות וירטואליות

האתר מנגיש את נתוני המדידה מכל תחנות הקבע . ​