תחום מחקר

מפלס הים

גאות ושפל היא תופעה מחזורית המושפעת בעיקר מכח המשיכה של הירח (בשל קרבתו היחסית לכדור הארץ) ושל השמש. בדף ישנו מידע על מפלס הים המדוד בישראל. המדידה מתבצעת באופן שוטף באתרים הבאים: עכו, תל אביב, אשדוד, אשקלון ואילת.​

מגנטומטריה

השדה המגנטי נוצר בעיקר מתנועת זרמים בליבה הנוזלית של כדור הארץ. השדה המגנטי מסוכך על כדור הארץ ומגן עלינו מפני הקרינה הקוסמית. בדף ישנו מידע על השדה המגנטי ועל הצפון המגנטי בישראל. המדידה מתבצעת באופן שוטף באתרים הבאים: הר חרמון, בר גיורא, אילת.​

בדיקת תקינות מד טווח אלקטרוני
בדיקת תקינות – תחנה כוללת
קו התקינות לתחנה כוללת, הועבר ליפו. ראה קישור​ ל"משולחן המנכ"ל מס' 55​
מדידות מיוחדות

בתחום מחקר ישנה מסורת של ידע ומומחיות בנושאים הבאים: 
מדידת כח הכובד, מדידה מדויקת של הצפון הגאוגרפי, מדידת הצפון המגנטי, 
מדידה מדויקת של זוויות, מרחקים וקואורדינטות. 
יש באפשרותנו לתת שירות בנושאים אלה.​
מצגות מאמרים פוסטרים

הדף מאחסן מצגות מאמרים ופוסטרים הקשורים לנושאי העבודה בתחום מחקר. החלוקה היא לגיאודזיה, מפלס הים, מגנטומטריה. אתם מוזמנים להכנס ולעיין ברשימה​