היסטוריה מקומית

​המרכז למיפוי ישראל החל להפעיל מצפה מגנטי באתר קבוע וברציפות ב:
בשנת 1976 מיצפה אמציה.
משנת 1989 מיצפה בר גיורא.
משנת 1998 מיצפה אילת.
משנת 2003 מיצפה חרמון.
כיום (2006) פעילים המיצפים הבאים: בר גיורא (ראשי), אילת, חרמון.